Офіційний веб сайт

Державні премії

Державні премії
Номер Назва роботи
р11 Цикл наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок"
(Коментарів: )
р4 Розробка та впровадження нових способів і технологій фізико-хімічної обробки, розливання міді та її сплавів, одержаних з відходів, і виготовлення з них деформованих профілів та напівфабрикатів
(Коментарів: )
р5 Некласичні проблеми механіки руйнування (статика, динаміка, стійкість)
(Коментарів: 3)
р6 Цикл робіт "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації"
(Коментарів: )
р7 Розвиток фізико-технологічних основ, розробка і організація серійного виробництва елементів і систем оптоелектроніки
(Коментарів: )
р8 Металічні і неметалічні корисні копалини України
(Коментарів: 4)
р9 Наукові засади системного моніторингу і управління водними екосистемами та їх практична реалізація на основі ГІС-технологій
(Коментарів: )
р10 Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів
(Коментарів: )
р1 Цикл досліджень, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві
(Коментарів: )
р2 Комплекс науково-дослідних та технологічних робіт з регулювання ядерної та радіаційної безпеки у відповідності з міжнародними стандартами та впровадження їх у практичну діяльність на АЕС України
(Коментарів: )
р3 Розробка і промислове освоєння швидкоз’ємної касетної теплової ізоляції багаторазового використання для трубопроводів і устаткування атомних електричних станцій з реакторами ВВЕР-1000
(Коментарів: )
р12 Фізичні методи і комп’ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації
(Коментарів: )
р13 Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників
(Коментарів: )
р14 Цикл наукових праць "Адсорбовані шари на поверхні перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика формування, каталіз"
(Коментарів: )
р15 Цикл наукових праць "Нові якісні методи нелінійної механіки та їх застосування для аналізу багаточастотних коливань, стійкості та проблем керування"
(Коментарів: )
р16 Відродження спадщини видатної української родини Симиренків і створення нового напрямку у вітчизняній науці -симиренкознавства
(Коментарів: 2)
р17 Система моніторингу, управління селекційним процесом, біотехнологічних методів для створення вітчизняного генофонду сільськогосподарських тварин і птиці з високим генетичним потенціалом продуктивності
(Коментарів: )
р18 Цикл праць ";Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво"
(Коментарів: )
р19 Цикл наукових праць:"Економічна енциклопедія"; у 3-х томах та "Економічний енциклопедичний словник"; у 2-х томах
(Коментарів: )
р20 Коксозамінні енергозаощаджуючі технології
(Коментарів: )
р21 Селекція високопродуктивних сортів сої і їх впровадження у виробництво
(Коментарів: )
р22 Комплекс науково-технологічних робіт з впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції
(Коментарів: )
р23 Розробка та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління)
(Коментарів: )
р24 Цикл робіт "Мікробна корозія підземних споруд та розробка заходів їх захисту"
(Коментарів: )
р25 Створення та впровадження в серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань
(Коментарів: )
р26 Розробка та впровадження технологій ремонту магістральних трубопроводів під тиском
(Коментарів: )
р27 Розробка, створення, освоєння виробництва та впровадження ракети-носія "Зеніт-3SL";як невід"ємної частини комплексу "Морський старт"
(Коментарів: )
р28 Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі
(Коментарів: )
р29 Система активного захисту літальних апаратів
(Коментарів: )
р30 Створення та впровадження в медичну практику комплексних препаратів для малооб’ємної інфузійної терапії
(Коментарів: 1)
р31 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління
(Коментарів: )
р32 Квантові явища в нових вуглецевих наносистемах
(Коментарів: )
р33 Молекулярно-генетичні основи біотехнології відтворення тварин
(Коментарів: )
р34 Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їхньої експлуатації
(Коментарів: )
р35 Розробка та впровадження ефективних методів діагностики, лікування і профілактики сенсоневральної приглухуватості та глухоти
(Коментарів: )
р36 Розробка та впровадження технологій відродження порушених гірничими роботами земель в якості елементів екологічної мережі
(Коментарів: )
р37 Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях хребта
(Коментарів: )
р38 Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування
(Коментарів: )
р39 Розроблення та впровадження технологій продовження термінів служби керованих засобів ураження іноземної розробки та виробництва
(Коментарів: )
р40 Наукові основи створення та широке впровадження нового класу зносостійких захисних матеріалів на основі евтектичних сплавів заліза і кобальту з тугоплавкими фазами втілення для продукції машинобудування
(Коментарів: )
р41 Експериментальні дослідження біологічної дії електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону як чинника довкілля
(Коментарів: )
р42 Система управління фінансами в галузі освіти і науки
(Коментарів: )
р43 Розробка, впровадження і серійне виробництво базових моделей та сімейств автомобілів підвищеної прохідності в інтересах народного господарства та оборони України
(Коментарів: )
р44 Цикл наукових праць "Оптимізація природокористування і забезпечення екологічної безпеки"
(Коментарів: )
р45 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу
(Коментарів: )
р46 Розробка, створення, освоєння серійного виробництва та впровадження гами високоефективних конкурентоспроможних важких токарних верстатів нового покоління
(Коментарів: )
р47 Рослини в космосі: гравічутливість та розробка технологій вирощування
(Коментарів: )
р48 Теорія, методи синтезу та промислова реалізація економічних спеціалізованих цифрових обчислювальних засобів швидкої обробки великих інформаційних масивів
(Коментарів: )
р49 Створення та впровадження інноваційної системи управління якістю підготовки лікарів в Україні
(Коментарів: )
р50 Рання діагностика та сучасна кріохірургія в абдомінальній онкології
(Коментарів: )
р51 Розробка та впровадження сучасних методів хірургічного лікування і профілактики ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної вени
(Коментарів: )
р52 Наукове обґрунтування ресурсів і запасів нафтогазоперспективних об’єктів України
(Коментарів: )
р53 Розробка та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок
(Коментарів: )
р54 Розробка наукових засад, створення та впровадження у серійне виробництво комплексу прецизійної електровимірювальної апаратури для народного господарства України
(Коментарів: )
р55 Дослідження, розробка і впровадження енергоефективних технологій та обладнання кабельного електрообігріву в Україні
(Коментарів: )
р56 Розробка наукових засад управління земельними ресурсами, що забезпечує високу ефективність використання і охорони землі
(Коментарів: )
р57 Розвиток теоретичних основ удосконалювання і підвищення економічної й екологічної ефективності теплогенеруючих установок систем теплопостачання житлово-комунального господарства
(Коментарів: )
п1 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України "Комп’ютерна дискретна математика"
(Коментарів: )
п2 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України Комплекс підручників "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"
(Коментарів: )
п3 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України Комплекс підручників"Двигуни внутрішнього згоряння"
(Коментарів: )
п4 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України "Фізіологія рослин";
(Коментарів: )
р31 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління
(Коментарів: )
р1 Дослідження, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві
(Коментарів: )
р2 Комплекс науково-дослідних та технологічних розробок з ядерної та радіаційної безпеки, впроваджених на АЕС України
(Коментарів: )
р3 Цикл наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок"
(Коментарів: )
р4 Створення, освоєння серійного виробництва та впровадження високоефективних конкурентоспроможних важких токарних верстатів нового покоління
(Коментарів: 2)
р5 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління
(Коментарів: )
р6 Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами
(Коментарів: )
р7 Цикл наукових праць "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв’язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації"
(Коментарів: )
р8 Розробка високоефективних технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі
(Коментарів: )
р9 Національний атлас України: теорія та практика розробки
(Коментарів: )
р10 Цикл наукових праць з історії медицини
(Коментарів: )
п1 Комплекс підручників:"Схемотехніка електронних систем" у п’яти книгах
(Коментарів: )
п2 Комплекс підручників:""Інформатика" у семи книгах
(Коментарів: )
п3 Комплекс підручників з теорії авіаційних газотурбінних двигунів у трьох книгах
(Коментарів: )
п4 Комплекс підручників з маркетингу у семи книгах
(Коментарів: )
п5 Підручник „Педагогіка”
(Коментарів: 1)
р11 Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв
(Коментарів: )
р12 Цикл наукових праць"Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні"
(Коментарів: )
р14 Розробка системи епізоотологічного моніторингу, імунопрофілактики та діагностики високопатогенного грипу птиці в Україні
(Коментарів: )
р18 Державно-соборний процес в Україні першої третини ХХ століття
(Коментарів: )
р15 Комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт для забезпечення стабілізаційних заходів з підвищення рівня безпеки об’єкта "Укриття"; Чорнобильської АЕС
(Коментарів: )
р27 Відкриття тромбін-плазмінової системи як однієї з основних регуляторних систем організму та дослідження фундаментальних механізмів її функціонування як основи патогенезу і саногенезу багатьох хвороб
(Коментарів: )
р16 Нафтогазоперспективні об’єкти України (наукові і практичні основи пошуків родовищ)
(Коментарів: )
р17 Розробка та впровадження наукоємної технології виробництва ресурсоощадливих шин
(Коментарів: )
р13 Розробка і впровадження в серійне виробництво установок третього покоління для дезінтеграції твердого палива на теплових електростанціях
(Коментарів: )
р19 Розробка та впровадження нових методів діагностики і хірургічного лікування захворювань підшлункової залози
(Коментарів: )
р20 Система управління сучасними телекомунікаційними мережами
(Коментарів: )
р21 Система активного захисту літальних апаратів
(Коментарів: )
р22 Розробка та впровадження ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації силових конструкцій авіаційної техніки
(Коментарів: )
р23 Розробка, впровадження і серійне виробництво базових моделей і сімейств автомобілів підвищеної прохідності
(Коментарів: )
р24 Розробка та впровадження систем моніторингу і діагностування потужних електроенергетичних об’єктів та систем України
(Коментарів: )
р25 Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"
(Коментарів: )
р26 Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві
(Коментарів: )
р28 Розробка і впровадження енергозберігаючої технології консервування вологого зерна кукурудзи та інших фуражних культур
(Коментарів: )
р29 Розробка та впровадження комплексу технологій зменшення витрат коксу і природного газу для підвищення ефективності виплавки чавуну та феросплавів
(Коментарів: )
р30 Високоефективні технології та комплексні конструкції в будівництві
(Коментарів: )
р31 Розробка і впровадження екологічно чистих ресурсозбережних електропідривних технологій у гірничій та інших галузях промисловості
(Коментарів: )
р32 Розробка та впровадження систем комплексного екологічного контролю та управління на основі технології просторово-орієнтованого представлення даних
(Коментарів: )
р33 Цикл наукових праць "Сучасні проблеми механіки руйнування"
(Коментарів: )