Офіційний веб сайт

Державні премії, 2011

Державні премії
Номеріконка для сортування Назва роботи
п1 Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах
(Коментарів: 99)
п2 Комплекс підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" у 7 книгах
(Коментарів: 112)
п3 Ендоскопія внутрішніх органів. – К.: Вістка, 2008. – 336 с.
(Коментарів: 138)
п4 Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" у 5 книгах
(Коментарів: 117)
п5 Комплекс підручників з маркетингу у 7 книгах
(Коментарів: 212)
р1 Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві
(Коментарів: 62)
р10 Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС
(Коментарів: 64)
р11 Розробка та впровадження інноваційних технологій в хімічну промисловість України
(Коментарів: 1)
р12 Розробка та створення національної колекції морських навігаційних карт і Океанографічного Атласу Чорного та Азовського морів
(Коментарів: 28)
р13 Наукоємні технології одержання матеріалів та виробів, включно наноструктурних, з новим рівнем показників якості
(Коментарів: )
р14 Нові матеріали на основі телуридів кадмію, олова та свинцю для виготовлення оптоелектронних приладів
(Коментарів: 16)
р15 Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"
(Коментарів: 54)
р16 Цикл наукових праць "Нелінійно-оптичні ефекти в атомних, молекулярних та твердотільних системах при взаємодії з надкороткими світловими імпульсами"
(Коментарів: 19)
р17 Універсальна енциклопедія «Черкащина». - К.:ВПК «Експрес-Поліграф», 2010.-1100 с.:іл.
(Коментарів: 13)
р18 Створення рідинного ракетного двигуна четвертого ступеня європейської ракети носія «Вега»
(Коментарів: 30)
р19 Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об’єднаній енергетичній системі України
(Коментарів: 14)
р2 Енергозбереження в будівництві: від наукових розробок до енергозберігаючих конструкцій і технологій
(Коментарів: 156)
р20 Створення високоефективних систем електрозабезпечення космічних апаратів нового покоління
(Коментарів: 28)
р21 Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота
(Коментарів: 19)
р22 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання
(Коментарів: 29)
р23 Розробка та впровадження новітніх методів функціональної ендоскопічної ринохірургії при запальних захворюваннях порожнини носа і приносових пазух
(Коментарів: 3)
р24 Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах"
(Коментарів: 17)
р25 Сучасні технології комплексної розробки вугільних родовищ України в гірничо-геологічних умовах відпрацювання тонких та надтонких пластів
(Коментарів: 55)
р26 Розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій у виробництві спеціальних сталей
(Коментарів: 39)
р27 Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів"
(Коментарів: 56)
р28 Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив
(Коментарів: 35)
р29 Багатокомпонентні системи для створення нових матеріалів: структура, термодинаміка, фазові рівноваги
(Коментарів: 30)
р3 "Правова система України: історія, стан та перспективи" в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008.
(Коментарів: 28)
р30 Наукове обґрунтування та розробка ефективних технологій ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахт із застосуванням спеціальних мобільних функціонально пов’язаних систем
(Коментарів: 44)
р31 Цикл наукових праць "Теорія м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування"
(Коментарів: 12)
р32 Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя
(Коментарів: 163)
р33 Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем
(Коментарів: 81)
р34 Наукові основи створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві
(Коментарів: 34)
р35 Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні
(Коментарів: 26)
р36 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України
(Коментарів: 12)
р37 Діагностика, лікування та профілактика розладів репаративної регенерації при ураженнях опорно-рухового апарату людини
(Коментарів: 59)
р38 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення"
(Коментарів: 21)
р39 Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства
(Коментарів: 5)
р4 Цикл наукових праць "Теорія і методи розрахунку напруженого стану та міцності твердих деформівних тіл з концентраторами напружень"
(Коментарів: 26)
р40 Ефективні теплові процеси і агрегати для металургійного виробництва
(Коментарів: 22)
р41 Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки
(Коментарів: 2)
р42 Розробка та впровадження новітніх методів профілактики, діагностики та лікування захворювань внутрішніх органів
(Коментарів: 54)
р43 Забезпечення тактико-технічних характеристик високонадійних форсованих двигунів та військової техніки
(Коментарів: 11)
р44 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі
(Коментарів: 34)
р45 Науково-технічні основи енергоефективної модернізації комунальної теплоенергетики України на базі регіональних програм (досвід Донецької області)
(Коментарів: )
р46 Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології
(Коментарів: 39)
р47 Створення універсальних транспортних суден та засобів океанотехніки
(Коментарів: 29)
р48 Цикл наукових праць "Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні"
(Коментарів: 2)
р49 Цикл наукових праць “Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі ”
(Коментарів: )
р5 Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій
(Коментарів: 11)
р50 Створення та впровадження параметричного ряду наукоємних технологій електролізерної очистки води
(Коментарів: )
р51 Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління
(Коментарів: 22)
р52 Цикл наукових праць " Наукові основи вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України"
(Коментарів: 20)
р6 Створення та впровадження в серійне виробництво нових поколінь конкурентоспроможних високопродуктивних універсальних зернових вібросепараторів
(Коментарів: 45)
р7 Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання
(Коментарів: 31)
р8 Туризм України: економічні та організаційні механізми розвитку
(Коментарів: 10)
р9 Створення геолого-геофізичних моделей докембрійських шовних зон Українського щита і прогнозування проявів корисних копалин
(Коментарів: 15)