Офіційний веб сайт

Державні премії, 2012

Державні премії
Номеріконка для сортування Назва роботи
п1 "Економічна кібернетика" у 2-х томах.
(Коментарів: 66)
п2 Цикл підручників "Україна в світовій політиці"
(Коментарів: 214)
п3 Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
(Коментарів: 6)
п4 Цикл підручників "Основи теорії кіл" (у 2-х частинах), "Електродинаміка та поширення радіохвиль" (у 2-х частинах).
(Коментарів: 57)
п5 Тверднення металів і металевих композицій
(Коментарів: 53)
р1 Розробка та впровадження техніки і технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин на кар’єрах України
(Коментарів: 25)
р10 Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві
(Коментарів: 17)
р11 Реалізація стратегії інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління
(Коментарів: 16)
р12 Розробка і впровадження інтервенційних методів діагностики і лікування гострих та хронічних форм коронарної хвороби серця в Україні
(Коментарів: 26)
р13 Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв
(Коментарів: 30)
р14 Створення рідинного ракетного двигуна для верхніх ступенів ракет-носіїв
(Коментарів: 36)
р15 Цикл наукових праць "Фундаментальні властивості матерії в ультрарелятивістських ядерних зіткненнях та у ранньому Всесвіті"
(Коментарів: 5)
р16 Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2011)
(Коментарів: )
р17 Створення та експлуатація першого в Україні сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС
(Коментарів: 7)
р18 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах, керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення"
(Коментарів: 21)
р19 Цикл наукових праць "Теорія м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування"
(Коментарів: 16)
р2 Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля
(Коментарів: 42)
р20 Акустико-емісійна cистема моніторингу сховищ аміаку
(Коментарів: 3)
р21 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів України
(Коментарів: 23)
р22 Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості
(Коментарів: 20)
р23 Сучасні прилади та технологіїї ультразвукової медичної діагностики
(Коментарів: 6)
р24 Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів"
(Коментарів: 37)
р25 Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі
(Коментарів: 53)
р26 Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління
(Коментарів: 23)
р27 Створення системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою
(Коментарів: 46)
р29 Дослідження в сфері охорони культурної спадщини: історичні міста та історико-культурні заповідники України
(Коментарів: 4)
р3 Енциклопедія "Острозька академія XVI – XVII ст"
(Коментарів: )
р30 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч
(Коментарів: 244)
р31 Харчова йодована сіль як основний засіб подолання йодзалежних захворювань
(Коментарів: 24)
р32 Підвищення ресурсу гірничо-металургійного устаткування на базі створення та впровадження інноваційних технологій і матеріалів
(Коментарів: 34)
р33 Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості ікосаедричних квазікристалів"
(Коментарів: 29)
р34 Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України
(Коментарів: 25)
р35 Інтенсифікація технологічних процесів біологічного очищення міських стічних вод
(Коментарів: 15)
р36 Технології діагностики і лікування алергічних захворювань органів дихання із застосуванням вітчизняних препаратів алергенів
(Коментарів: 89)
р37 Розробка та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно-безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні
(Коментарів: 9)
р38 Цикл наукових праць "Гончарний здвиг Донбасу"
(Коментарів: )
р39 Розробка та впровадження комплексної системи діагностики, профілактики і лікування остеопорозу та його ускладнень
(Коментарів: 407)
р4 Новітні медичні технології діагностики, прогнозування перебігу та ефективності лікування хвороб людини
(Коментарів: 90)
р40 Розробка та впровадження високоефективних систем синхронізації цифрових інфокомунікаційних мереж наносекундного діапазону
(Коментарів: 5)
р41 Створення конкурентоспроможних технології та технічних засобів ремонту і модернізації авіаційної техніки
(Коментарів: 42)
р42 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
(Коментарів: 10)
р43 Цикл наукових праць " Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг на основі нових інструментальних методів ядерної спектроскопії"
(Коментарів: 29)
р44 Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища"
(Коментарів: 6)
р45 Розробка та впровадження інноваційних технологій в комплексному лікуванні хворих з хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини та заочеревинного простору
(Коментарів: 248)
р46 Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів та виробів
(Коментарів: 20)
р47 Інноваційна система податкового адміністрування в Україні
(Коментарів: )
р48 Цикл наукових праць "Механізми функціонування системи органів системи травлення"
(Коментарів: 30)
р5 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання
(Коментарів: 19)
р6 Цикл наукових праць "Нелінійно-оптичні ефекти в атомних, молекулярних та твердотільних системах при взаємодії з надкороткими світловими імпульсами"
(Коментарів: 7)
р7 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі
(Коментарів: 25)
р8 Цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування"
(Коментарів: 16)
р9 Створення нових матеріалів та приладів оптотехніки
(Коментарів: 12)