Офіційний веб сайт

Державні премії, 2014

Державні премії
Номеріконка для сортування Назва роботи
П1 Комплект підручників (буріння свердловин у 5 книгах)
(Коментарів: 37)
П2 Комплект підручників (електронна техніка у 3 книгах)
(Коментарів: 17)
П3 Сучасні технології в будівництві
(Коментарів: 37)
р1 Філософсько-правове розуміння відповідальності людини
(Коментарів: )
р10 Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2013)
(Коментарів: 4)
р11 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
(Коментарів: 73)
р12 Цикл монографій про визвольний рух за незалежність України (1944 – 1991)
(Коментарів: 6)
р13 Геохімічні, петрологічні і геофізичні критерії прогнозування родовищ корисних копалин Українського щита
(Коментарів: 28)
р14 Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі
(Коментарів: 17)
Р15 Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин
(Коментарів: 27)
р16 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках
(Коментарів: 19)
р17 Створення та впровадження в медичну практику інноваційних лікарських засобів з нейротропною та імунотропною дією
(Коментарів: 53)
р18 Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем”
(Коментарів: 32)
р19 Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої
(Коментарів: 40)
Р2 Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах
(Коментарів: 15)
Р20 Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і населення екологічно кризових регіонів України
(Коментарів: 94)
Р21 Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці
(Коментарів: 53)
Р22 Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь
(Коментарів: 30)
р23 Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур"
(Коментарів: 29)
Р24 Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення
(Коментарів: 21)
р25 Цикл наукових праць "Аналітичні і алгебро-геометричні методи сучасної математичної фізики"
(Коментарів: 33)
Р26 Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України
(Коментарів: 10)
Р27 Система керування безпекою експлуатації комплексу перевантаження аміаку Одеського припортового заводу на основі безперервного моніторингу технічного стану сховищ та трубопроводів
(Коментарів: 1)
Р28 Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)
(Коментарів: 21)
р29 Цикл наукових праць "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона"
(Коментарів: 71)
р3 Обґрунтування методології оцінки типів конституції коней різних порід
(Коментарів: 1)
р30 Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління
(Коментарів: 20)
р31 Базові технології виробництва нанорозмірних напівпровідникових епітаксійних структур для потреб радіоелектроніки
(Коментарів: 16)
Р32 Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів
(Коментарів: 38)
Р33 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію cімейства літаків Ан-148-100/Ан-158
(Коментарів: 20)
Р34 Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів
(Коментарів: 93)
Р35 Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини
(Коментарів: 47)
Р36 Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії"
(Коментарів: 34)
Р37 Цикл наукових праць "Доказові епідеміологічні дослідження з метою визначення радіаційного ризику для здоров’я та обґрунтування стандартів безпеки"
(Коментарів: 6)
Р38 Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями
(Коментарів: 22)
р39 Розрахунок і проектування підземних споруд
(Коментарів: 7)
р4 Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа
(Коментарів: 18)
р40 Цикл наукових праць "Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин
(Коментарів: 31)
р41 Цикл наукових праць «Україна: фундаментальні проблеми міжнародного співробітництва».
(Коментарів: 26)
р42 Методи та засоби контролю властивостей матеріалів і речовин для легкої промисловості
(Коментарів: )
р43 Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу
(Коментарів: 21)
р44 Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти
(Коментарів: 20)
р45 “Історія української культури” в 5 томах, 9 книгах
(Коментарів: 5)
р46 Цикл наукових праць «Фізика і динаміка ансамблю малих тіл Сонячної системи: спостереження, відкриття та нові моделі»
(Коментарів: 4)
р47 Нове покоління вітчизняних радіоелектронних засобів системи контролю надводної обстановки
(Коментарів: 10)
р5 Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України
(Коментарів: 32)
р6 Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі
(Коментарів: 69)
р7 Впровадження високотехнологічних та енергоефективних науково-технічних розробок у будівництво доступного житла в Україні
(Коментарів: 57)
р8 Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів
(Коментарів: 43)
р9 Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування
(Коментарів: 12)