Офіційний веб сайт

Державні премії, 2010

Державні премії
Номер Назва роботи
Р1 Правова система України: історія, стан та перспективи" в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008.
(Коментарів: 30)
Р3 Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану
(Коментарів: 26)
Р2 Розробка наукових основ, технологій виробництва та впровадження нових композиційних матеріалів зі спеціальними властивостями в будівництво
(Коментарів: 10)
Р4 Цикл наукових праць "Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні"
(Коментарів: )
Р5 Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв
(Коментарів: 43)
Р6 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами
(Коментарів: 34)
П2 Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" у 6 книгах
(Коментарів: 68)
П3 Підручник „Основи психології”
(Коментарів: 79)
П4 Комплекс підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" у 6 книгах
(Коментарів: 82)
П5 Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах
(Коментарів: 88)
р7 Створення геолого-геофізичних моделей докембрійських шовних зон Українського щита і прогнозування проявів корисних копалин
(Коментарів: 15)
р8 Новий клас біологічно активних ліпідів - N-ацилетаноламіни (відкриття, вивчення та практика застосування)
(Коментарів: 24)
р9 Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки
(Коментарів: 79)
р10 Енергозбереження в будівництві: від наукових розробок до енергозберігаючих конструкцій і технологій
(Коментарів: )
р11 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу
(Коментарів: 8)
р13 Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем
(Коментарів: 85)
р14 Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами
(Коментарів: 34)
р15 Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням
(Коментарів: 23)
р16 Термодинаміка, структура та фазові рівноваги в багатокомпонентних системах для створення нових матеріалів
(Коментарів: 29)
р18 Комплекс інноваційних ресурсозберігаючих технологій та обладнання для рециклінгу та екологічно безпечної утилізації відходів металургії та суміжних галузей (об"єднана з Р58)
(Коментарів: 24)
Р19 Цикл наукових праць "Імперативи глобальних трансформацій: стратегічні концепції інтеграції, конкурентоспроможності і сталого розвитку України"
(Коментарів: 25)
р20 Цикл наукових праць "Методологія збереження та відновлення морського довкілля для екологічно збалансованого розвитку України"
(Коментарів: 27)
р12 Наукові засади, технологія та промислове виробництво крупногабаритних твердосплавних виробів для металургійної промисловості
(Коментарів: )
р21 Розробка і впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні
(Коментарів: 8)
р22 Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні
(Коментарів: 25)
р23 Методи і заходи охорони навколишнього природного середовища від впливу гірничо-видобувних робіт
(Коментарів: )
р24 Система ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації авіаційної техніки (ЗНЯТО З РОЗГЛЯДУ)
(Коментарів: )
р25 Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганизація в нових багатофункціональних наноматеріалах"
(Коментарів: 13)
р26 Цикл наукових праць "Теорія динамічних систем: сучасні методи та їх застосування"
(Коментарів: 12)
р27 Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів "РЕГІНА"
(Коментарів: 33)
р28 Розробка та впровадження комплексної системи діагностики, профілактики і лікування остеопорозу та його ускладнень
(Коментарів: 68)
р17 Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами
(Коментарів: 41)
р29 Теорія і практика інтегрованого навчання хімічних дисциплін студентів аграрного університету
(Коментарів: 1)
р30 Створення та впровадження у серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань
(Коментарів: 1)
р31 Розробка та впровадження екологічно безпечних технологій боротьби з бур'янами
(Коментарів: 12)
Цикл праць по науковому обґрунтуванню, розробці і впровадженню високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації (екологізації) виробництв та системному вдосконаленню еколого-економічної діяльності підприємств
(Коментарів: )
р33 Наукове обґрунтування, розробка та впровадження ефективних технологій освоєння родовищ титанового комплексу України
(Коментарів: )
р34 Розробка наукових основ і створення багатофункціональних радіоелектронних систем, впровадження їх у сучасних авіаційних та навчально-тренувальних комплексах з метою підвищення безпеки польотів
(Коментарів: 14)
р35 Система діагностики та лікування хвороб суглобів
(Коментарів: 14)
р36 Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів"
(Коментарів: 62)
р32 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробництва
(Коментарів: 4)
р37 Цикл наукових праць „Психологічні механізми зародження, становлення, здійснення особистості”
(Коментарів: 23)
р38 Забезпечення безпеки при впровадженні нової технології сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива на промисловому майданчику ВП ЗАЕС
(Коментарів: 14)
р39 Цикл наукових праць "Мікроскопічні підходи у фізиці м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування"
(Коментарів: 16)
р40 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби для обробки великих інформаційних масивів
(Коментарів: 35)
р41 Створення високонадійної транспортної техніки на основі науково-технічної розробки процесів дискретного зміцнення високонавантажених деталей форсованих двигунів та агрегатів
(Коментарів: 31)
р42 Комплексна розробка і організація нових промислових виробництв сучасного покоління автобусів і тролейбусів
(Коментарів: 9)
р43 Профілактика йодозалежних захворювань в Україні, розробка і впровадження нових засобів запобігання цій патології
(Коментарів: 15)
р44 Біологічні технології створення пробіотиків нового покоління і їх використання в мікробіології та медицині
(Коментарів: 33)
р45 Наукові засади реформування і розвитку житлово-комунального господарства
(Коментарів: 16)
р46 Створення та впровадження в експлуатацію сімейства цивільних важких транспортних літаків Ан-124-100М, Ан-124-100-150, Ан-124-100М-150
(Коментарів: 16)
р47 Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі (знята з розгляду)
(Коментарів: 41)
р48 Циклу наукових праць "Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві"
(Коментарів: 32)
р49 Новітні технології біоенергоконверсії
(Коментарів: 21)
р50 Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України
(Коментарів: 65)
р51 Розробка інноваційних основ та впровадження комплексної модернізації комунальної теплоенергетики України
(Коментарів: )
р52 Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"
(Коментарів: 56)
р53 Науково-методичне забезпечення реформування сільського господарства в Україні
(Коментарів: )
р55 Нові технології прецизійної електрометрії
(Коментарів: )
р56 Оцінка інженерно-геологічних умов території України (наукові основи сталого господарського використання територій)
(Коментарів: 20)
р54 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення"
(Коментарів: 18)
р57 Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві
(Коментарів: 23)
Р58 Технологія виробництва конвертерної сталі з застосуванням поліреагентного рафінування (об"єднана з Р18)
(Коментарів: 29)
Р59 Нові матеріали на основі телуридів кадмію, олова та свинцю для виготовлення оптоелектронних приладів
(Коментарів: )
Р60 Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя
(Коментарів: 3)
Р61 Молекулярні механізми порушення метаболізму білків: причини, наслідки та шляхи корекції
(Коментарів: 22)
Р62 Наукові засади розробки і впровадження еколого-економічного механізму раціонального використання й охорони природних ресурсів України
(Коментарів: 20)
Р63 Цикл наукових праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання"
(Коментарів: 21)
Р64 Розробка технології та організація масового виробництва голографічних елементів для захисту товарів та документів від підробки
(Коментарів: 3)
Р65 Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій з врахуванням патофізіологічних змін при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей
(Коментарів: 22)
Р66 Наукове обґрунтування та розробка ефективних технологій ведення гірничих робіт в умовах глибоких шахт із застосуванням спеціальних мобільних функціонально пов’язаних систем
(Коментарів: 44)
Р67 Новітні медичні технології діагностики та лікування постраждалих з множинними, поєднаними та поліструктурними пошкодженнями
(Коментарів: 60)
Р68 Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв
(Коментарів: 26)
Р69 Будівництво та реконструкція залізничної мережі України для збільшення пропускної спроможності та запровадження швидкісного руху поїздів
(Коментарів: 7)
Р70 Відтворення і регулювання родючості легких грунтів
(Коментарів: 1)
Р71 Розробка, освоєння виробництва та впровадження в експлуатацію сучасного вантажного рухомого складу нового покоління
(Коментарів: 1)
р72 Створення та впровадження еталонної бази для забезпечення єдності вимірювань в державі
(Коментарів: )
П1 Підручник "Хірургія" у 2 томах
(Коментарів: 81)
Р58о Ресурсозберігаючі технології отримання конвертерної сталі та утилізації відходів металургійного виробництва
(Коментарів: )