Офіційний веб сайт

Державні премії, 2018

Державні премії
Номер Назва роботи
р1 Нові конструктивні системи та технології їх зведення
(Коментарів: 37)
р2 Теоретичні та практичні аспекти здійснення змагального досудового провадження
(Коментарів: )
р3 Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів
(Коментарів: 15)
р4 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур
(Коментарів: 63)
р6 Підручник "Педіатрія"
(Коментарів: 156)
р7 Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" (Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації)
(Коментарів: 307)
р8 Підручник "Технологія цукру" у 3-х томах
(Коментарів: )
р9 Підручник "Основи стратегії національної безпеки та оборони держави"
(Коментарів: 67)
р10 Підручник "Reinforced concrete and stone structures" (Залізобетонні та кам’яні конструкції)
(Коментарів: )
р5 Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні
(Коментарів: 85)
р11 Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань
(Коментарів: 63)
р12 Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію
(Коментарів: 23)
р13 Створення та впровадження інноваційних технологій електросталеплавильного виробництва легованих сталей спеціального призначення
(Коментарів: 8)
р14 Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків
(Коментарів: 107)
р15 Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів
(Коментарів: 69)
р16 Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього
(Коментарів: 24)
р17 Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини
(Коментарів: 33)
р19 Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень
(Коментарів: 49)
р20 Інженерія даних та знань для різнотипових предметних областей
(Коментарів: 28)
р21 Високоселективне конструювання біоактивних гетероциклічних систем
(Коментарів: 40)
р22 Створення енергоефективного залізничного транспорту для здійснення швидкісних пасажирських перевезень
(Коментарів: 53)
Р23 Засоби та методи обробки інформації для контролю транспортних споруд та оптимізації систем керування
(Коментарів: 12)
р24 Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні
(Коментарів: 20)
р25 Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях
(Коментарів: 49)
р26 Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві
(Коментарів: 99)
р27 Правова доктрина України
(Коментарів: 124)
р28 Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій
(Коментарів: 46)
р29 Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань
(Коментарів: 79)
р30 Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій
(Коментарів: 33)
р31 Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України
(Коментарів: 110)
р32 Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг
(Коментарів: 53)
р33 Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів
(Коментарів: 89)
р34 Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України
(Коментарів: 43)
р18 Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур
(Коментарів: 118)
р35 Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору
(Коментарів: 38)
р36 Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел
(Коментарів: 34)
р37 Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження
(Коментарів: 33)
р38 Якісні методи дослідження моделей математичної фізики
(Коментарів: 30)
р39 Наукові основи та технології заміщення антрациту на теплових електростанціях
(Коментарів: 41)
р40 Історія української філософії ХV‒ХVІІІ ст.
(Коментарів: )
р41 Оптимізація теплофізичних процесів в енергетичному обладнанні електростанцій
(Коментарів: 43)
р42 Сталий розвиток меліорації земель в Україні в умовах змін клімату
(Коментарів: 68)
Р43 Зовнішнє біологічне керування: теорія і практика
(Коментарів: 13)