Офіційний веб сайт

Державні премії

Державні премії
Номеріконка для сортування Назва роботи
Цикл праць по науковому обґрунтуванню, розробці і впровадженню високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації (екологізації) виробництв та системному вдосконаленню еколого-економічної діяльності підприємств
(Коментарів: )
Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва
(Коментарів: )
п1 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України "Комп’ютерна дискретна математика"
(Коментарів: )
п1 Комплекс підручників:"Схемотехніка електронних систем" у п’яти книгах
(Коментарів: )
П1 Підручник "Хірургія" у 2 томах
(Коментарів: 81)
п1 Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах
(Коментарів: 99)
п1 "Економічна кібернетика" у 2-х томах.
(Коментарів: 66)
П1 Аптечна технологія ліків
(Коментарів: 51)
П1 Комплект підручників (буріння свердловин у 5 книгах)
(Коментарів: 37)
п1 Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин
(Коментарів: 19)
п1 Фармакологія
(Коментарів: 179)
п1 Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія
(Коментарів: 104)
п2 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України Комплекс підручників "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"
(Коментарів: )
п2 Комплекс підручників:""Інформатика" у семи книгах
(Коментарів: )
П2 Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" у 6 книгах
(Коментарів: 68)
п2 Комплекс підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" у 7 книгах
(Коментарів: 112)
п2 Цикл підручників "Україна в світовій політиці"
(Коментарів: 214)
П2 Тверднення металів і металевих композицій
(Коментарів: 73)
П2 Комплект підручників (електронна техніка у 3 книгах)
(Коментарів: 17)
п2 Цикл підручників з напряму "Геологія" у 7 книгах
(Коментарів: 21)
п2 Імунологія
(Коментарів: 458)
п2 Технічна термодинаміка
(Коментарів: 29)
п3 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України Комплекс підручників"Двигуни внутрішнього згоряння"
(Коментарів: )
п3 Комплекс підручників з теорії авіаційних газотурбінних двигунів у трьох книгах
(Коментарів: )
П3 Підручник „Основи психології”
(Коментарів: 79)
п3 Ендоскопія внутрішніх органів. – К.: Вістка, 2008. – 336 с.
(Коментарів: 138)
п3 Зарубіжна література: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.
(Коментарів: 6)
П3 Сучасні технології в будівництві
(Коментарів: 59)
П3 Сучасні технології в будівництві
(Коментарів: 37)
п3 Фармакологія
(Коментарів: 102)
п3 Акушерство та гінекологія (у 2 книгах)
(Коментарів: 533)
п3 Актуальні проблеми м'ясопереробної галузі
(Коментарів: )
п4 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України "Фізіологія рослин";
(Коментарів: )
п4 Комплекс підручників з маркетингу у семи книгах
(Коментарів: )
П4 Комплекс підручників "Виробництво, випробування та експлуатація ракетно-космічної техніки" у 6 книгах
(Коментарів: 82)
п4 Комплекс підручників "Теорія і технологія металургійного виробництва металів і сплавів" у 5 книгах
(Коментарів: 117)
п4 Цикл підручників "Основи теорії кіл" (у 2-х частинах), "Електродинаміка та поширення радіохвиль" (у 2-х частинах).
(Коментарів: 57)
п4 Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології
(Коментарів: 52)
п4 Цикл підручників за напрямом "Економіка"
(Коментарів: 65)
п4 Гроші та кредит
(Коментарів: 44)
п5 Підручник „Педагогіка”
(Коментарів: 1)
П5 Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" у 7 книгах
(Коментарів: 88)
п5 Комплекс підручників з маркетингу у 7 книгах
(Коментарів: 212)
п5 Тверднення металів і металевих композицій
(Коментарів: 53)
п5 Сільськогосподарська ентомологія
(Коментарів: 1)
п5 Цикл підручників за напрямом "Біологія"
(Коментарів: )
п5 Аудит
(Коментарів: 264)
п6 Основи теорії електронних кіл
(Коментарів: 500)
р1 Цикл досліджень, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві
(Коментарів: )
р1 Дослідження, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві
(Коментарів: )
Р1 Правова система України: історія, стан та перспективи" в 5-ти томах. – Х.: Право, 2008.
(Коментарів: 30)
р1 Високоефективні технології та комплексні конструкції в промисловому й цивільному будівництві
(Коментарів: 62)
р1 Розробка та впровадження техніки і технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин на кар’єрах України
(Коментарів: 25)
Р1 Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища"
(Коментарів: 15)
р1 Філософсько-правове розуміння відповідальності людини
(Коментарів: )
р1 Цикл наукових праць "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок, дослідження рідкісних ядерних розпадів"
(Коментарів: 41)
р1 Розробка та впровадження безвідходної технології очищення відхідних газів при виробництві марганцевого агломерату
(Коментарів: 11)
р1 Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії
(Коментарів: 38)
р1 Нові конструктивні системи та технології їх зведення
(Коментарів: 37)
р1 Створення і впровадження у виробництво сучасних ресурсоощадних технологій виробництва свинини
(Коментарів: )
р10 Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів
(Коментарів: )
р10 Цикл наукових праць з історії медицини
(Коментарів: )
р10 Енергозбереження в будівництві: від наукових розробок до енергозберігаючих конструкцій і технологій
(Коментарів: )
р10 Створення системи патоморфологічної діагностики трансформованого перебігу захворювань у постраждалих від аварії на ЧАЕС
(Коментарів: 64)
р10 Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві
(Коментарів: 17)
Р10 Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ (теорія і практика)
(Коментарів: 64)
р10 Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2013)
(Коментарів: 4)
р10 Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості
(Коментарів: 18)
р10 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч
(Коментарів: 31)
р10 Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій
(Коментарів: 64)
р10 Підручник "Reinforced concrete and stone structures" (Залізобетонні та кам’яні конструкції)
(Коментарів: )
р11 Цикл наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок"
(Коментарів: )
р11 Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв
(Коментарів: )
р11 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу
(Коментарів: 8)
р11 Розробка та впровадження інноваційних технологій в хімічну промисловість України
(Коментарів: 1)
р11 Реалізація стратегії інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління
(Коментарів: 16)
Р11 Детектуючі пристрої на основі пластмасових сцинтиляторів
(Коментарів: 8)
р11 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
(Коментарів: 73)
р11 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках
(Коментарів: 49)
р11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування
(Коментарів: )
р11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування
(Коментарів: 46)
р11 Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України
(Коментарів: 31)
р11 Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань
(Коментарів: 63)
р12 Фізичні методи і комп’ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації
(Коментарів: )
р12 Цикл наукових праць"Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні"
(Коментарів: )
р12 Наукові засади, технологія та промислове виробництво крупногабаритних твердосплавних виробів для металургійної промисловості
(Коментарів: )
р12 Розробка та створення національної колекції морських навігаційних карт і Океанографічного Атласу Чорного та Азовського морів
(Коментарів: 28)
р12 Розробка і впровадження інтервенційних методів діагностики і лікування гострих та хронічних форм коронарної хвороби серця в Україні
(Коментарів: 26)
Р12 Цикл наукових праць "Розробка наукових основ та методів біоіндикації і біомоніторингу природних екосистем України"
(Коментарів: 22)
р12 Цикл монографій про визвольний рух за незалежність України (1944 – 1991)
(Коментарів: 6)
р12 Енциклопедія "Острозька академія XVI – XVII ст."
(Коментарів: )
р12 Військові та цивільні машини на основі високотехнологічних рішень для двигунів та агрегатів
(Коментарів: 25)
р12 Основи формування системи екологічно безпечного природокористування для сталого розвитку України
(Коментарів: 21)
р12 Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію
(Коментарів: 23)
р13 Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників
(Коментарів: )
р13 Розробка і впровадження в серійне виробництво установок третього покоління для дезінтеграції твердого палива на теплових електростанціях
(Коментарів: )
р13 Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем
(Коментарів: 85)
р13 Наукоємні технології одержання матеріалів та виробів, включно наноструктурних, з новим рівнем показників якості
(Коментарів: )
р13 Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв
(Коментарів: 30)
Р13 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію літака Ан-148-100
(Коментарів: 9)