Офіційний веб сайт

Державні премії

Державні премії
Номер Назва роботи
р31 Харчова йодована сіль як основний засіб подолання йодзалежних захворювань
(Коментарів: 24)
р32 Підвищення ресурсу гірничо-металургійного устаткування на базі створення та впровадження інноваційних технологій і матеріалів
(Коментарів: 34)
р33 Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості ікосаедричних квазікристалів"
(Коментарів: 29)
р34 Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України
(Коментарів: 25)
р35 Інтенсифікація технологічних процесів біологічного очищення міських стічних вод
(Коментарів: 15)
р36 Технології діагностики і лікування алергічних захворювань органів дихання із застосуванням вітчизняних препаратів алергенів
(Коментарів: 89)
р38 Цикл наукових праць "Гончарний здвиг Донбасу"
(Коментарів: )
р39 Розробка та впровадження комплексної системи діагностики, профілактики і лікування остеопорозу та його ускладнень
(Коментарів: 407)
р37 Розробка та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно-безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні
(Коментарів: 9)
р40 Розробка та впровадження високоефективних систем синхронізації цифрових інфокомунікаційних мереж наносекундного діапазону
(Коментарів: 5)
р41 Створення конкурентоспроможних технології та технічних засобів ремонту і модернізації авіаційної техніки
(Коментарів: 42)
р42 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
(Коментарів: 10)
р42 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
(Коментарів: )
р43 Цикл наукових праць " Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг на основі нових інструментальних методів ядерної спектроскопії"
(Коментарів: 29)
р44 Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища"
(Коментарів: 6)
р45 Розробка та впровадження інноваційних технологій в комплексному лікуванні хворих з хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини та заочеревинного простору
(Коментарів: 248)
р46 Інноваційні технології виробництва шкіряних і хутрових матеріалів та виробів
(Коментарів: 20)
р47 Інноваційна система податкового адміністрування в Україні
(Коментарів: )
р48 Цикл наукових праць "Механізми функціонування системи органів системи травлення"
(Коментарів: 30)
Р1 Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища"
(Коментарів: 15)
Р2 Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2012)
(Коментарів: 29)
Р3 Лікування ЛОР-хвороб з використанням високочастотного електрозварювання та лазерного випромінювання
(Коментарів: 15)
Р4 Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів
(Коментарів: 42)
р5 Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні
(Коментарів: 36)
Р7 Створення системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою
(Коментарів: 40)
П1 Аптечна технологія ліків
(Коментарів: 51)
П2 Тверднення металів і металевих композицій
(Коментарів: 73)
П3 Сучасні технології в будівництві
(Коментарів: 59)
Р6 Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали
(Коментарів: 38)
Р8 Створення та експлуатація першого в Україні сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС
(Коментарів: 16)
р9 Цикл наукових праць "Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі"
(Коментарів: 13)
Р10 Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ (теорія і практика)
(Коментарів: 64)
Р11 Детектуючі пристрої на основі пластмасових сцинтиляторів
(Коментарів: 8)
Р12 Цикл наукових праць "Розробка наукових основ та методів біоіндикації і біомоніторингу природних екосистем України"
(Коментарів: 22)
Р13 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію літака Ан-148-100
(Коментарів: 9)
Р14 Новітні біотехнології в діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань людини
(Коментарів: 31)
Р15 Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку
(Коментарів: 20)
Р16 Створення високоточного обладнання та виготовлення крупногабаритних деталей і устаткування
(Коментарів: 25)
Р17 Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем”
(Коментарів: 42)
Р18 Створення прецизійних пристроїв і приладів оптотехніки на основі нових функціональних елементів
(Коментарів: 24)
Р19 "Механика композитов" (монографія в дванадцяти томах, Київ: "Наукова думка" та "А.С.К.", 1993 – 2003 рр.)
(Коментарів: 1)
Р20 Теорія та практика створення, досягнення та рекорди спортивних автомобілів марки «ХАДІ»
(Коментарів: 15)
Р21 Наукове обґрунтування і впровадження у виробництво інноваційних методів і технологій збільшення обсягів виробництва високоякісного молока та яловичини в Україні
(Коментарів: )
Р22 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів України
(Коментарів: 23)
Р23 Наукові основи забезпечення надійності і економічності шахтних копрів
(Коментарів: 6)
Р24 Діагностика і лікування хронічних невірусних захворювань печінки
(Коментарів: 88)
Р25 Цикл наукових праць "Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень"
(Коментарів: 16)
Р26 Цикл наукових праць "Наукові засади створення нових елементоорганічних сполук і матеріалів на їх основі"
(Коментарів: 18)
Р27 Цикл наукових праць "Кальцій-залежні клітинні механізми та їх роль в патологічних станах"
(Коментарів: 40)
Р28 Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України
(Коментарів: 29)
Р29 Формування екологічно стабільних агроландшафтів як основа продовольчої безпеки України
(Коментарів: 3)
Р30 Розробка та впровадження системи безперервного моніторингу сховищ і технологічних трубопроводів комплексу перевантаження аміаку
(Коментарів: 17)
Р31 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч
(Коментарів: 86)
Р32 Базові технології виробництва нанорозмірних напівпровідникових епітаксійних структур для потреб радіоелектроніки
(Коментарів: )
Р33 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
(Коментарів: )
Р34 Підвищення ресурсу гірничо-металургійного обладнання на основі інноваційних технологій інженерії поверхні
(Коментарів: 41)
Р33 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
(Коментарів: 21)
Р35 Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості квазікристалів"
(Коментарів: 3)
Р36 Цикл монографічних праць "Визвольний рух за незалежність України у 1944-1991 роках"
(Коментарів: )
Р37 Цикл монографічних праць "Політико-правові засади становлення Української державності"
(Коментарів: 25)
Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва
(Коментарів: )
Р39 Цикл наукових праць “Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг з метою реконструкції та прогнозування наслідків радіаційної аварії”
(Коментарів: 22)
Р40 Розробка та впровадження системи технологій видобутку і переробки залізорудної сировини із забезпеченням раціонального надрокористування
(Коментарів: 32)
Р41 Розробка наукових основ і формування Банку генетичних ресурсів польових культур України
(Коментарів: 25)
Р42 Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості
(Коментарів: 36)
Р43 Раціональне використання та охорона зрошуваних земель України
(Коментарів: 20)
Р44 Створення циклічно-потокового транспорту на базі крутопохилого конвеєра для переміщення скельної гірничої маси з кар'єрів
(Коментарів: 6)
Р45 Соціальна етика та екологія. Гідність людини-шанування природи. Монографія. – К.: Лібра, 2010. – 416 с.
(Коментарів: )
Р46 Цикл наукових праць "Україна в Європі: контекст міжнародних відносин"
(Коментарів: 41)
Р47 Застосування пуповинної крові в хірургії критичних вроджених вад серця новонароджених в перші години життя
(Коментарів: 11)
Р48 Цикл наукових праць «Особливості біотичного потенціалу лісових екосистем України та його вплив на зміни клімату»
(Коментарів: 15)
Р49 Новітні методи та засоби побудови великих розподілених комп’ютеризованих систем управління на основі високопродуктивної IT-інфраструктури
(Коментарів: 41)
Р50 Нове покоління радіоелектронних систем контролю морського кордону та судноплавства
(Коментарів: )
Р38 Енергоефективні технології прискореного зведення об’єктів промислового та цивільного будівництва
(Коментарів: 122)
р1 Філософсько-правове розуміння відповідальності людини
(Коментарів: )
Р2 Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах
(Коментарів: 15)
р3 Обґрунтування методології оцінки типів конституції коней різних порід
(Коментарів: 1)
р4 Новітні технології в діагностиці та лікуванні хвороб вуха, горла та носа
(Коментарів: 18)
р5 Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України
(Коментарів: 32)
р6 Енергоресурсозберігаючі мінеральні в’яжучі речовини та композиційні будівельні матеріали на їх основі
(Коментарів: 69)
р7 Впровадження високотехнологічних та енергоефективних науково-технічних розробок у будівництво доступного житла в Україні
(Коментарів: 57)
р8 Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів
(Коментарів: 43)
р9 Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування
(Коментарів: 12)
р10 Вимірювання соціальних змін в українському суспільстві. Соціологічний моніторинг (1992–2013)
(Коментарів: 4)
р11 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
(Коментарів: 73)
р12 Цикл монографій про визвольний рух за незалежність України (1944 – 1991)
(Коментарів: 6)
р13 Геохімічні, петрологічні і геофізичні критерії прогнозування родовищ корисних копалин Українського щита
(Коментарів: 28)
р14 Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі
(Коментарів: 17)
р16 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках
(Коментарів: 19)
Р15 Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин
(Коментарів: 27)
р17 Створення та впровадження в медичну практику інноваційних лікарських засобів з нейротропною та імунотропною дією
(Коментарів: 53)
р18 Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем”
(Коментарів: 32)
р19 Формування збалансованих агроекосистем виробництва національного насіння пшениці озимої
(Коментарів: 40)
Р20 Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і населення екологічно кризових регіонів України
(Коментарів: 94)
Р21 Нові каталізатори та гетерогенно-каталітичні процеси: розвиток наукових основ та використання в хімії, нафтохімії та енергетиці
(Коментарів: 53)
Р22 Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь
(Коментарів: 30)
р23 Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур"
(Коментарів: 29)
Р24 Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення
(Коментарів: 21)
р25 Цикл наукових праць "Аналітичні і алгебро-геометричні методи сучасної математичної фізики"
(Коментарів: 33)
Р26 Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України
(Коментарів: 10)