Офіційний веб сайт

Державні премії

Державні премії
Номер Назва роботи
Р27 Система керування безпекою експлуатації комплексу перевантаження аміаку Одеського припортового заводу на основі безперервного моніторингу технічного стану сховищ та трубопроводів
(Коментарів: 1)
Р28 Розбудова національної економіки на засадах ідеології європейського курсу «зеленого» зростання (теорія, інституційний базис, інструменти)
(Коментарів: 21)
р29 Цикл наукових праць "Зоологічне різноманіття Дніпропетровської області та його охорона"
(Коментарів: 71)
р30 Розробка конструкцій та машинобудівних технологій створення вантажних вагонів нового покоління
(Коментарів: 20)
р31 Базові технології виробництва нанорозмірних напівпровідникових епітаксійних структур для потреб радіоелектроніки
(Коментарів: 16)
Р32 Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів
(Коментарів: 38)
Р33 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію cімейства літаків Ан-148-100/Ан-158
(Коментарів: 20)
Р34 Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів
(Коментарів: 93)
Р35 Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини
(Коментарів: 47)
Р36 Цикл наукових праць «Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії"
(Коментарів: 34)
Р37 Цикл наукових праць "Доказові епідеміологічні дослідження з метою визначення радіаційного ризику для здоров’я та обґрунтування стандартів безпеки"
(Коментарів: 6)
Р38 Волокнисті матеріали та вироби легкої промисловості з прогнозованими бар’єрними медико-біологічними властивостями
(Коментарів: 22)
р39 Розрахунок і проектування підземних споруд
(Коментарів: 7)
р40 Цикл наукових праць "Конструювання, дослідження механізму дії, ефективності та впровадження в онкологічну практику протипухлинних вакцин
(Коментарів: 31)
р42 Методи та засоби контролю властивостей матеріалів і речовин для легкої промисловості
(Коментарів: )
р43 Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу
(Коментарів: 21)
р41 Цикл наукових праць «Україна: фундаментальні проблеми міжнародного співробітництва».
(Коментарів: 26)
р44 Інноваційні ресурсозберігаючі технології переробки рослинної сировини в харчові і кормові продукти
(Коментарів: 20)
р45 “Історія української культури” в 5 томах, 9 книгах
(Коментарів: 5)
р46 Цикл наукових праць «Фізика і динаміка ансамблю малих тіл Сонячної системи: спостереження, відкриття та нові моделі»
(Коментарів: 4)
р47 Нове покоління вітчизняних радіоелектронних засобів системи контролю надводної обстановки
(Коментарів: 10)
П1 Комплект підручників (буріння свердловин у 5 книгах)
(Коментарів: 37)
П2 Комплект підручників (електронна техніка у 3 книгах)
(Коментарів: 17)
П3 Сучасні технології в будівництві
(Коментарів: 37)
п1 Техніка та технологія буріння гідрогеологічних свердловин
(Коментарів: 19)
п2 Цикл підручників з напряму "Геологія" у 7 книгах
(Коментарів: 21)
п3 Фармакологія
(Коментарів: 102)
п4 Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології
(Коментарів: 52)
п5 Сільськогосподарська ентомологія
(Коментарів: 1)
р1 Цикл наукових праць "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок, дослідження рідкісних ядерних розпадів"
(Коментарів: 41)
р2 Створення і впровадження сортів ненаркотичних конопель
(Коментарів: 41)
р3 Система енергоефективних технологій зберігання зерна та його переробки в харчові і кормові продукти
(Коментарів: 42)
р4 Модель навчання "Кіберкоп"
(Коментарів: 2)
р5 Управління системою економічної безпеки підприємства як підсистеми безпеки держави
(Коментарів: 15)
р6 Розробка та впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції для електрометалургії
(Коментарів: 17)
р7 Інтегрований комплекс з розроблення та ремонту гібридних автомобілів
(Коментарів: )
р8 Інноваційні лікарські засоби з нейротропною і імунотропною дією: розвиток наукових основ, створення, виробництво та впровадження в медичну практику
(Коментарів: 46)
р9 Сучасні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення доступного житла та об’єктів інфраструктури
(Коментарів: 57)
р10 Ресурсоощадні технології та обладнання швейної та текстильної промисловості
(Коментарів: 18)
р11 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках
(Коментарів: 49)
р12 Енциклопедія "Острозька академія XVI – XVII ст."
(Коментарів: )
р13 Цикл наукових праць "Моделювання і методи розрахунку та оптимізації напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи"
(Коментарів: 12)
р14 "Правова доктрина України" в 5-ти томах
(Коментарів: 80)
р15 Наукові, технологічні, організаційні та впроваджувальні основи створення нового приладового комплексу стабілізатора озброєння легких броньованих машин
(Коментарів: 54)
р16 Наукове обґрунтування і впровадження у виробництво інноваційних методів і технологій збільшення обсягів виробництва високоякісного молока та яловичини в Україні
(Коментарів: 21)
р17 Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання
(Коментарів: 65)
р18 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур
(Коментарів: 63)
р19 Цикл наукових праць "Наукові основи екологічно безпечного та економічно обґрунтованого природокористування в умовах агроландшафтних і кліматичних обмежень"
(Коментарів: 41)
р20 Розробка і впровадження у виробництво інноваційних ресурсоенергозберігаючих технологій виробництва свинини
(Коментарів: )
р21 Цикл наукових праць “Оптимізаційні методи та інформаційно-комунікаційні технології для аналізу та керування складними процесами і системами”
(Коментарів: 39)
р22 Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації
(Коментарів: 23)
р23 Цикл наукових праць "Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі"
(Коментарів: 20)
р24 Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему
(Коментарів: 35)
р25 Цикл наукових праць "Розроблення теоретичних основ і нових матеріалів для створення ефективних технологій очищення води"
(Коментарів: 51)
р26 Цикл наукових праць "Інноваційні методи та засоби радіометричного контролю властивостей матеріалів і речовин для наукових, прикладних та виробничих потреб"
(Коментарів: 29)
р27 Система сертифікованого виноградного розсадництва України
(Коментарів: 42)
р28 Цикл наукових праць "Мініінвазивні хірургічні втручання при захворюваннях печінки, жовчних шляхів та підшлункової залози"
(Коментарів: 61)
р29 Цикл наукових праць “Сучасна динаміка матеріалів та елементів конструкцій”
(Коментарів: 8)
р30 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби
(Коментарів: 31)
р31 Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур"
(Коментарів: 35)
р32 Серія двигунів і агрегати для спеціальної техніки
(Коментарів: 15)
р33 Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України
(Коментарів: 32)
р34 Цикл наукових праць "Формування електродинамічними структурами полів з визначеними часовими, просторово-енергетичними та поляризаційними характеристиками"
(Коментарів: 43)
р35 Цикл наукових праць "Моноклональні та рекомбінантні антитіла для експериментальної біології, медицини і ветеринарії"
(Коментарів: 17)
р36 Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення
(Коментарів: 36)
р37 Цикл наукових праць "Оптимізація біологічних процесів в агроекосистемах для підвищення їх продуктивності і стабільного функціонування"
(Коментарів: 69)
р38 Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення
(Коментарів: 22)
р39 Термобаричні та геодинамічні умови і перспективи нафтогазоносності осадових басейнів України
(Коментарів: 23)
р40 Цикл наукових праць "Туризмологія: теоретичний та праксеологічний базис розвитку"
(Коментарів: 47)
р41 Наукові засади створення та впровадження систем комплексного моніторингу довкілля на основі даних аерокосмічних і наземних досліджень
(Коментарів: 38)
р42 Створення компресорного устаткування нового покоління
(Коментарів: 7)
р43 Цикл наукових праць "Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці"
(Коментарів: 51)
р44 Цикл наукових праць "Фізика, динаміка і статистика комет, малих планет і метеорів: спостереження, відкриття та нові моделі"
(Коментарів: 16)
р45 Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки збройних сил (системно-концептуальні основи, теорія, реалізація)"
(Коментарів: )
р46 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту
(Коментарів: 18)
р47 Розробка, побудова та впровадження в експлуатацію сімейства літаків АН-148-100/АН-158
(Коментарів: 10)
р48 Цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища"
(Коментарів: 33)
р49 Цикл робіт у галузі історії педагогіки
(Коментарів: 1)
р50 Розробка та впровадження комплексу засобів безпечної експлуатації залізничного транспорту
(Коментарів: 20)
р51 Розробка та впровадження високоефективних антимікробних засобів для сільського господарства та медицини
(Коментарів: 12)
р52 Створення випробувального комплексу ракетно-космічної техніки
(Коментарів: 8)
р1 Розробка та впровадження безвідходної технології очищення відхідних газів при виробництві марганцевого агломерату
(Коментарів: 11)
р2 Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок
(Коментарів: 41)
р3 Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи
(Коментарів: 26)
р4 Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття
(Коментарів: 42)
п1 Фармакологія
(Коментарів: 179)
п2 Імунологія
(Коментарів: 458)
п3 Акушерство та гінекологія (у 2 книгах)
(Коментарів: 533)
п4 Цикл підручників за напрямом "Економіка"
(Коментарів: 65)
п5 Цикл підручників за напрямом "Біологія"
(Коментарів: )
п6 Основи теорії електронних кіл
(Коментарів: 500)
р5 Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки
(Коментарів: 22)
р6 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках
(Коментарів: 48)
р7 Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку (монографія у 8 томах)
(Коментарів: 20)
р8 Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу України
(Коментарів: 18)
р9 Ресурсозберігаючі композиційні будівельні матеріали і конструктивні системи для зведення житла та об’єктів інфраструктури
(Коментарів: 41)
р10 Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч
(Коментарів: 31)
р11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування
(Коментарів: )
р11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування
(Коментарів: 46)
р12 Військові та цивільні машини на основі високотехнологічних рішень для двигунів та агрегатів
(Коментарів: 25)