Офіційний веб сайт

Державні премії

Державні премії
Номер Назва роботи
р13 Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем
(Коментарів: 38)
р14 Створення системи радіоекологічного моніторингу АЕС України
(Коментарів: 27)
р15 Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему
(Коментарів: 7)
р16 Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення
(Коментарів: 40)
р17 Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами
(Коментарів: 34)
р18 Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби
(Коментарів: 39)
р19 Енциклопедія історії України (у 10 томах)
(Коментарів: 34)
р20 Створення природоохоронних, ресурсозберігаючих технологій очистки природних і стічних вод та утилізації осадів
(Коментарів: 85)
р21 Багаточастинкові явища у термоядерних системах, плазмовій електроніці та плазмових технологіях
(Коментарів: 35)
р22 Високоінформативна поляриметрія та продукти на її основі
(Коментарів: 30)
р23 Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи
(Коментарів: 26)
р24 Соціально-психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи.
(Коментарів: 13)
р25 Стратегія розвитку природоохоронних територій в системі містобудування України та її запровадження у формуванні мережі ботанічних садів
(Коментарів: 37)
р26 Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування нафтогазових покладів в осадових басейнах України
(Коментарів: 27)
р27 Фотоніка напівпровідникових і діелектричних наноструктур
(Коментарів: 50)
р28 Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції
(Коментарів: 34)
р29 Комплекси і технології визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
(Коментарів: )
р29 Розроблення та впровадження випробувальних комплексів та технологій визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
(Коментарів: )
р30 Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління
(Коментарів: 22)
р31 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту
(Коментарів: 35)
р32 Наукова розробка та впровадження системних підходів до діагностики, лікування та профілактики імунодефіцитних, аутоімунних та алергічних хвороб
(Коментарів: 54)
р33 Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур за енерго-, ресурсоощадними технологіями
(Коментарів: 15)
р34 Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму
(Коментарів: 18)
р35 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України
(Коментарів: 72)
р1 Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії
(Коментарів: 38)
р2 Україна у сучасному міжнародному бізнесі
(Коментарів: 3)
р3 Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття
(Коментарів: 65)
р5 Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес
(Коментарів: 51)
п1 Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія
(Коментарів: 104)
п2 Технічна термодинаміка
(Коментарів: 29)
п3 Актуальні проблеми м'ясопереробної галузі
(Коментарів: )
п4 Гроші та кредит
(Коментарів: 44)
п5 Аудит
(Коментарів: 264)
р4 Управління відновленням біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України на засадах просторової агроекології
(Коментарів: 56)
р6 Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації
(Коментарів: 70)
р7 Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи
(Коментарів: 26)
р8 Культурна спадщина України як рушійна сила сталого розвитку держави
(Коментарів: 60)
р9 Шевченківська енциклопедія
(Коментарів: 54)
р10 Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій
(Коментарів: 64)
р11 Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України
(Коментарів: 31)
р12 Основи формування системи екологічно безпечного природокористування для сталого розвитку України
(Коментарів: 21)
р13 Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ
(Коментарів: 33)
р14 Обґрунтування нових стандартів безпеки при професійному опроміненні на основі вивчення ризиків для здоров’я учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції
(Коментарів: 1)
р15 Перспективи нарощування ресурсів нафти і газу шляхом використання геофлюїдодинаміки надр України
(Коментарів: 40)
р16 Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні
(Коментарів: 13)
р17 Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України
(Коментарів: 53)
р18 Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур
(Коментарів: 46)
р19 Розробка та впровадження у виробництво діагностичних тест-систем для визначення ГМО в харчовій продукції та сільськогосподарській сировині рослинного походження
(Коментарів: 36)
р20 Функціональні магнітні матеріали для наноелектроніки та біотехнологій: фізичні основи
(Коментарів: 19)
р21 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю
(Коментарів: 3)
р22 Сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації вестибулярних порушень
(Коментарів: )
р23 Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ
(Коментарів: 29)
р24 Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень
(Коментарів: 53)
р25 Ресурсозберігаючі екологобезпечні технології водокористування в аграрному секторі економіки України
(Коментарів: 23)
р26 Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур
(Коментарів: 84)
р27 Хірургічне лікування патології грудної аорти
(Коментарів: 49)
р28 Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки
(Коментарів: 35)
р29 Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини
(Коментарів: 35)
р30 Фізика і техніка сучасної поляриметрії
(Коментарів: 23)
р31 Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України
(Коментарів: 32)
р32 Екогеотехнологічний цикл видобування та первинної переробки уранових руд
(Коментарів: 36)
р33 Зведення, реконструкція та експлуатація унікальних інженерних споруд: конструкції, технології, рішення
(Коментарів: 27)
р1 Нові конструктивні системи та технології їх зведення
(Коментарів: 37)
р2 Теоретичні та практичні аспекти здійснення змагального досудового провадження
(Коментарів: )
р3 Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів
(Коментарів: 15)
р4 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур
(Коментарів: 63)
р6 Підручник "Педіатрія"
(Коментарів: 156)
р7 Підручник "Orthodontiсs. Dentognathic Anomalies and Deformations" (Ортодонтія. Зубо-щелепні аномалії та деформації)
(Коментарів: 307)
р8 Підручник "Технологія цукру" у 3-х томах
(Коментарів: )
р9 Підручник "Основи стратегії національної безпеки та оборони держави"
(Коментарів: 67)
р10 Підручник "Reinforced concrete and stone structures" (Залізобетонні та кам’яні конструкції)
(Коментарів: )
р5 Інноваційна система селекційного забезпечення виробництва зерна кукурудзи в Україні
(Коментарів: 85)
р11 Наукова розробка та впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань
(Коментарів: 63)
р12 Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію
(Коментарів: 23)
р13 Створення та впровадження інноваційних технологій електросталеплавильного виробництва легованих сталей спеціального призначення
(Коментарів: 8)
р14 Новітні технології діагностики і лікування бойової вогнепальної травми та її наслідків
(Коментарів: 107)
р15 Хімічний дизайн наноструктурованих матеріалів
(Коментарів: 69)
р16 Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього
(Коментарів: 24)
р17 Нові багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини
(Коментарів: 33)
р19 Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень
(Коментарів: 49)
р20 Інженерія даних та знань для різнотипових предметних областей
(Коментарів: 28)
р21 Високоселективне конструювання біоактивних гетероциклічних систем
(Коментарів: 40)
р22 Створення енергоефективного залізничного транспорту для здійснення швидкісних пасажирських перевезень
(Коментарів: 53)
Р23 Засоби та методи обробки інформації для контролю транспортних споруд та оптимізації систем керування
(Коментарів: 12)
р24 Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні
(Коментарів: 20)
р25 Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях
(Коментарів: 49)
р26 Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві
(Коментарів: 99)
р27 Правова доктрина України
(Коментарів: 124)
р28 Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій
(Коментарів: 46)
р29 Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань
(Коментарів: 79)
р30 Розробка і впровадження конденсаторів парових турбін атомних електростанцій
(Коментарів: 33)
р31 Екосистемні сервіси в умовах глобальних змін клімату та стійкий розвиток природничого потенціалу України
(Коментарів: 110)
р32 Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг
(Коментарів: 53)
р33 Теоретичне обґрунтування і практичне застосування новітніх ефективних технологій очищення природних і стічних вод і утилізація небезпечних відходів
(Коментарів: 89)
р34 Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України
(Коментарів: 43)
р18 Високоефективні комплекси технічних засобів для вирощування зернових та інших культур
(Коментарів: 118)
р35 Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору
(Коментарів: 38)
р36 Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел
(Коментарів: 34)
р37 Розробка вітамінних препаратів нового покоління та їх впровадження
(Коментарів: 33)
р38 Якісні методи дослідження моделей математичної фізики
(Коментарів: 30)