Офіційний веб сайт

Премії Президента, 2012

Премії Президента
Номер Назва роботи
М105 Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тварин до екстремальних умов довкілля
(Коментарів: 19)
М106 Дослідження молекулярних механізмів клінічної ефективності рекомбінантного інтерферону людини при терапії злоякісних новоутворень
(Коментарів: 7)
М107 Цикл наукових праць "Проникність мітохондріальних мембран як нова мішень кардіопротекції"
(Коментарів: 11)
М108 Цикл наукових праць "Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла"
(Коментарів: )
М109 Екологічні, паразитологічні та молекулярно-генетичні аспекти розширення ареалів риб-вселенців
(Коментарів: 13)
М110 Цикл наукових праць "Дослідження генетичної різноманітності трьох основних лісоутворюючих видів України як основа збереження та відтворення їх генофондів"
(Коментарів: 24)
М111 Цикл наукових праць "Роль біоценозів штучних субстратів в процесах самоочищення прибережних вод"
(Коментарів: )
М112 Цикл наукових праць "Економічний розвиток транскордонних регіонів України: реалії та перспективи"
(Коментарів: )
М113 Цикл наукових праць "Інноваційні виміри соціального партнерства в контексті реформування соціальної сфери в Україні"
(Коментарів: )
М114 Цикл наукових праць "Організаційно-економічний механізм управління водними ресурсами в Україні"
(Коментарів: )
М115 Цикл наукових праць "Розвиток українського судноплавства як чинник прискорення економічного зростання України"
(Коментарів: )
М116 Цикл наукових праць "Управління земельними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми"
(Коментарів: 1)
М117 Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників
(Коментарів: 30)
М118 Цикл наукових праць "Етнокультурний потенціал мікротопонімів Українських Карпат"
(Коментарів: )
М119 Цикл наукових праць "Європейський досвід організації та діяльності публічної адміністрації"
(Коментарів: )
М120 Цикл наукових праць "Україна і Литва у XV–XVI ст.: соціально-економічні та політико-правові відносини"
(Коментарів: 36)
М121 Удосконалення системи діагностичних заходів для прогнозування перебігу травматичних деформацій шийного відділу хребта
(Коментарів: 21)
М122 Цикл наукових праць “Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за аеробних і мікроаерофільних умов ”
(Коментарів: )
М123 Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів
(Коментарів: 19)
М124 Цикл наукових праць "Роль імунологічних та генетичних чинників в патогенезі алергічних захворювань"
(Коментарів: )
М125 Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю
(Коментарів: 15)
М2 Біотехнологія оцінки та контролю вмісту амілози у зерні при створенні сортів пшениці з крохмалем амілопектинового типу
(Коментарів: 6)
М3 Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур
(Коментарів: 10)
М90 Цикл наукових праць "Імовірнісні розподіли на групах, в спектральній теорії та геометрія випадкових процесів"
(Коментарів: 1)