Офіційний веб сайт

Премії Президента, 2010

Премії Президента
Номеріконка для сортування Назва роботи
М1 Атомні властивості стиснених кристалів інертних газів
(Коментарів: 7)
М10 Цикл наукових праць "Історія, теорія та практика соціальної роботи в країнах Європи і в Україні"
(Коментарів: )
М11 Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами
(Коментарів: 17)
М12 Цикл наукових праць "Конструювання гідрогелів, прищеплених до пероксидованої полімерної поверхні, для біомедичних застосувань"
(Коментарів: 21)
М13 Цикл наукових праць "Методика організації соціально-педагогічної діяльності студентських волонтерських груп"
(Коментарів: 1)
М14 Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н-тетразолу
(Коментарів: 17)
М15 Напружено-деформований стан геосередовища та небезпечні геодинамічні явища: природа виникнення та напрямки прогнозу
(Коментарів: 3)
М16 Цикл наукових праць "Нові рішення проблем водопостачання та водовідведення малих населених пунктів України"
(Коментарів: 1)
М17 Організаційно-економічні засади формування регіональної конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки
(Коментарів: )
М18 Організація науково-дослідної діяльності старшокласників у загальноосвітньому навчальному закладі
(Коментарів: )
М19 Цикл наукових праць "Організація управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання"
(Коментарів: 6)
М2 Цикл наукових праць "Апроксимативні властивості гармонійних та бігармонійних операторів Пуассона на класах локально сумовних функцій"
(Коментарів: )
М20 Цикл наукових праць "Освітній потенціал: теоретико-методологічні та практичні аспекти формування"
(Коментарів: 2)
М21 Перколяційно-фрактальні матеріали: властивості, технології, застосування
(Коментарів: 9)
М22 Цикл наукових праць "Розвиток інтеграційних процесів фінансово-кредитної сфери України"
(Коментарів: 5)
М23 Розробка керамічних матеріалів, що захищають від дії електромагнітного випромінювання
(Коментарів: 14)
М24 Розробка нової теорії приготування будівельних сумішей
(Коментарів: )
М25 Структура та функціонування водоростевих угруповань антропогенно зміненої річкової екосистеми (на прикладі річки Тетерів)
(Коментарів: 15)
М26 Цикл наукових праць "Теоретико-методичні основи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та підготовки юних спортсменів"
(Коментарів: )
М27 Теоретичне дослідження фундаментальних властивостей термопластичного деформування складених конструкцій технологічної оснастки для обробки матеріалів тиском та магнітно-імпульсного штампування
(Коментарів: 2)
М28 Теорія та засоби побудови енергоефективних систем керування електроживленням локальних об’єктів
(Коментарів: 28)
М29 Цикл наукових праць "Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення"
(Коментарів: 16)
М3 Біологічно важливі структурно-конформаційні властивості деяких білків та нуклеїнових кислот
(Коментарів: 18)
М30 Цикл наукових праць "Українська революція 1917 – 1921 рр."
(Коментарів: )
М31 Цикл наукових праць "Філософія буддизму. Глобалізаційний вимір в контексті діалогу цивілізацій"
(Коментарів: )
М32 Формування пізнавальної активності молодших школярів у вальдорфській педагогіці.
(Коментарів: )
М33 Цикл наукових праць "Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів"
(Коментарів: 13)
М34 Хемографічний метод візуалізації гетерогенних процесів малої і надмалої інтенсивності
(Коментарів: )
М35 Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування
(Коментарів: 16)
М36 Підвищення якості та безпеки яблучного соку для дитячого і дієтичного харчування
(Коментарів: 3)
М37 Моніторинг та регулювання ринку праці України
(Коментарів: 42)
М38 Соціально-психологічні засади самоздійснення особистості в сімейній сфері
(Коментарів: 19)
М39 Цикл наукових праць "Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів"
(Коментарів: 14)
М4 Цикл наукових праць "Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація"
(Коментарів: 38)
М40 Технологічна структура промисловості України: реалії та перспективи розвитку
(Коментарів: )
М41 Неорганічні іоніти нового покоління для селективної сорбції іонів-токсикантів
(Коментарів: 22)
М42 Математичне моделювання динаміки та аеродинаміки вертикально-осьових вітроенергетичних установок.
(Коментарів: 1)
М43 Цикл наукових праць "Контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового і теплового навантаження"
(Коментарів: 4)
М44 Цикл наукових праць "Алгебраїчні методи в математичній фізиці"
(Коментарів: 14)
М45 Цикл наукових праць "Тополого-комбінаторні дослідження у теорії напівгруп"
(Коментарів: 9)
М46 Розробка та застосування інформаційних технологій проектування засобів експрес-діагностики стану біологічних об`єктів
(Коментарів: 19)
М47 Фактор людини як пріоритетна складова забезпечення високопродуктивного та безпечного підземного видобутку
(Коментарів: )
М48 Визначення висотного розподілу іоносферних параметрів методом некогерентного розсіяння радіохвиль із застосуванням складного сигналу
(Коментарів: 10)
М49 Діагностика вугільних пластів за параметрами масопереносу флюїдів у вугіллі
(Коментарів: )
М5 Цикл наукових праць "Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства: теорія і практика"
(Коментарів: )
М50 Цикл наукових праць "Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України"
(Коментарів: 11)
М51 Цикл наукових праць "Оптимізація складу середовищ вирощування оксидних та галоїдних монокристалів"
(Коментарів: 21)
М52 Цикл наукових праць "Створення та апробоція високоефективних флуоресцентних зондів для медико-біологічних досліджень"
(Коментарів: 12)
М53 Удосконалення контролю і управління доменною плавкою з використанням сучасних засобів вимірювання поверхні засипу шихти
(Коментарів: 6)
М54 Розробка і аналіз методів реалізації прискорення задач закриття інформації на різних обчислювальних платформах
(Коментарів: )
М55 Цикл наукових праць "Рідкісні ядерні та суб’ядерні процеси"
(Коментарів: 18)
М56 Цикл наукових праць "Нові біологічно активні полімерні матеріали для застосування в медицині"
(Коментарів: )
М57 Цикл наукових праць "Епігенетичні основи і причини взаємозв’язку диференціації клітин, канцерогенезу та старіння"
(Коментарів: 1)
М58 Цикл наукових праць "Роль молекулярних структур клітин та мікроорганізмів в формуванні імунорезистентності організму в нормі та при патології"
(Коментарів: 8)
М59 Індикація стану техногенного середовища за мінливістю судинних рослин
(Коментарів: 15)
М6 Дослідження деструкції целюлози під впливом розчинів сірчаної кислоти та розробка композицій для надання кислотозахисного оздоблення текстильним матеріалам
(Коментарів: )
М60 Цикл наукових праць "Крейдові черевоногі молюски Волино-Поділля"
(Коментарів: 1)
М61 Реалізація продуктивного потенціалу культурних рослин за дії стресових факторів
(Коментарів: 3)
М62 Цикл наукових праць "Екологозбалансоване водокористування в системі соціально-економічного розвитку України"
(Коментарів: 3)
М63 Диференціація грошових доходів населення: аналіз, прогноз та механізм регулювання
(Коментарів: )
М64 Цикл наукових праць "Реформування системи екологічних податків в Україні"
(Коментарів: )
М65 Розробка та впровадження автоматичної трансмісії легкоброньованих колісних військових машин для підвищення параметрів рухливості
(Коментарів: 21)
М66 Насильницькі злочини, що вчиняються працівниками органів внутрішніх справ України: кримінологічна характеристика, детермінація та попередження
(Коментарів: )
М67 Організаційно-правові засади діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави
(Коментарів: 15)
М68 Нові аспекти адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів та впровадження їх результатів у правотворчу діяльність та навчальний процес
(Коментарів: 3)
М69 Особливості професійного психофізіологічного добору осіб, діяльність яких пов’язана з підвищеною небезпекою
(Коментарів: 10)
М7 Динаміка глибоководних гідропідйомів в морській гірничій справі
(Коментарів: )
М70 Методологія управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки військового призначення
(Коментарів: 11)
М71 Сільське господарство України першої чверті ХХ століття та його науково-освітнє забезпечення в контексті діяльності професора А.Г.Терниченка
(Коментарів: 28)
М72 Генетичні та селекційні критерії ефективності трансформації крохмалю в біоетанол у сортів та гібридів зернових культур
(Коментарів: 3)
М73 Підвищення несучої здатності лопаток компресора газотурбінних двигунів з титанових сплавів комплексною фінішною обробкою
(Коментарів: 8)
М74 Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксиру
(Коментарів: 16)
М75 Моделювання інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі України
(Коментарів: )
М76 Цикл наукових праць "Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання"
(Коментарів: )
М77 Розробка та впровадження екологічно безпечного вітчизняного дезінфектанату бровадез плюс
(Коментарів: 11)
М78 Інтенсифікація біотехнології вермікультивування і шляхи оптимізації використання черв’ячної біомаси та цеолітів у виробництві м’яса і яєць перепелів
(Коментарів: )
М79 Гемомікроциркуляторне русло шлунка в нормі і під дією метилтретбутилового ефіру
(Коментарів: )
М8 Цикл наукових праць "Еколого-фізіологічне обґрунтування адаптивних стратегій рослин для ресурсозбереження та агровиробництва"
(Коментарів: 5)
М80 Експериментальна фармакологія похідних бензотіазолу як потенційних нейропротекторів
(Коментарів: )
М81 Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини
(Коментарів: 2)
М82 Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.
(Коментарів: 1)
М83 Розробка методів технiко-експлуатацiйної оцінки роботи об’єктів залізничного транспорту
(Коментарів: 9)
М84 Генетичні маркери схильності до розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт
(Коментарів: 1)
М9 Забезпечення надійності та визначення ресурсу енергетичних установок
(Коментарів: )