Офіційний веб сайт

Премії Президента

Премії Президента
Номер Назва роботи
м91 Розробка інноваційних біотехнологій і обладнання для виробництва органічної продукції та енергетичних ресурсів
(Коментарів: 25)
м92 Розробка фізичних основ конструктивно-технологічних рішень новітніх приладів оптоелектроніки
(Коментарів: 21)
м93 Світоглядні виміри демократичного соціуму
(Коментарів: 89)
м94 Цикл наукових праць "Сенсори на основі іонних асоціатів для визначення біологічно-активних речовин"
(Коментарів: 5)
м95 Цикл наукових праць "Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію і бісмуту"
(Коментарів: 20)
м96 Система інсерційного моделювання
(Коментарів: )
м97 Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України
(Коментарів: 36)
м98 Цикл наукових праць “Спектроскопія термічної багатокомпонентної плазми електродугового розряду з домішками парів міді”
(Коментарів: 5)
м99 Створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць України
(Коментарів: 26)
м100 Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги
(Коментарів: 36)
м101 Цикл наукових праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму"
(Коментарів: 18)
м102 Цикл наукових праць «Сутність адміністративно-правових спорів та особливості адміністративного порядку їх вирішення в Україні»
(Коментарів: )
м103 Сучасні методи отримання, культивування та застосування стовбурових клітин тваринного походження у біології та ветеринарній медицині
(Коментарів: 32)
м104 Теоретичні дослідження і розробка методів комп’ютеризації мереж електропостачання залізниць України як основи енергозбереження і безпеки руху
(Коментарів: 18)
м105 Цикл наукових праць "Удосконалення механізмів взаємодії органів державної влади в процесі реалізації управлінських функцій"
(Коментарів: 19)
м106 Формування ресурсозберігаючих підходів функціонування будівельних машин із підвищенням показників надійності
(Коментарів: )
м107 Цикл наукових праць «Функціонально-аналітичні методи в сучасній теорії нелінійних динамічних систем та їх застосування»
(Коментарів: 7)
м108 Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві
(Коментарів: 29)
м53 Формування та ефективність використання сировинної бази для виробництва біопалива
(Коментарів: )
м54 Підвищення ефективності технологічного процесу обмолоту і розробка конструкції молотарки качанів кукурудзи
(Коментарів: 1)
М64 Інноваційні засади створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління
(Коментарів: 16)
м1 Особливості механізму розвитку ерозивно-виразкових уражень шлунка при тривалому застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів
(Коментарів: 13)
м2 Перспективні технології підготовки ракетних палив
(Коментарів: 16)
м3 Підвищення функціональної ефективності композитних виробів авіакосмічної техніки
(Коментарів: 11)
м5 Цикл наукових праць "Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах"
(Коментарів: 6)
м6 Цикл наукових праць "Математичне та комп’ютерне моделювання процесів тепло- і масопереносу у випадково неоднорідних і шаруватих тілах"
(Коментарів: 4)
м7 Цикл наукових праць "Розробка методів декомпозиції області для розв’язування варіаційних нерівностей, що моделюють контакт багатьох пружних тіл"
(Коментарів: 7)
м8 Цикл наукових праць "Розробка паралельної інформаційної технології розв’язання задач багатокритеріальної стохастичної оптимізації та оцінки ризиків у страхуванні"
(Коментарів: 8)
м9 Цикл наукових праць "Електронне збудження субвалентної nр6 оболонки в атомах рубідію (n=4) та барію (n=5)"
(Коментарів: 17)
м10 Цикл наукових праць "Ефективні нанокомпозити полімер-наночастинки для створення новітніх пристроїв фотоніки: голографічних оптичних елементів, мініатюрних лазерів та сенсорів"
(Коментарів: 21)
м11 Цикл наукових праць "Класифікація мір на канторівських просторах та характеризаційні задачі на абелевих групах"
(Коментарів: 6)
м12 Цикл наукових праць "Фізичні засади зміцнення поверхні біосумісних сплавів, які застосовуються в ортопедичній стоматології та імплантології"
(Коментарів: 6)
м13 Цикл наукових праць "Комплексні еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля та прогноз екологічних ризиків"
(Коментарів: 20)
м14 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації
(Коментарів: 11)
м15 Композиційні матеріали та покриття на основі карбіду і дибориду титану-хрому з підвищеним рівнем зносо- та корозієстійкості
(Коментарів: 9)
м16 Цикл наукових праць "Математичні моделі та методи оцінювання ресурсу трубопроводів"
(Коментарів: 16)
м17 Методи модифікування поверхневого шару елементами втілення (киснем, азотом) для підвищення властивостей титанових сплавів
(Коментарів: 10)
м18 Нові засоби підвищення якості керування електромеханічними об'єктами
(Коментарів: 18)
м19 Підвищення ефективності потужних теплофікаційних парових турбін
(Коментарів: 18)
м20 Теплометричні засоби контролю теплового навантаження на головний обтічник ракети-носія
(Коментарів: 12)
м21 Цикл наукових праць "Створення новітніх біоматеріалів та покриттів медичних імплантатів на основі гідроксиапатиту та біополімерів для військової медицини"
(Коментарів: )
м22 Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів
(Коментарів: 8)
м23 Поліфункціональні магніточутливі нанокомпозити та наноматеріали медико-біологічного призначення
(Коментарів: 17)
м24 Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища"
(Коментарів: )
м25 Суперконденсатори високої потужності для новітніх систем енергозбереження
(Коментарів: 9)
м26 Цикл наукових праць "Нові біоаналітичні системи медичного призначення"
(Коментарів: 17)
м27 Цикл наукових праць "Розробка та біо-тестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю"
(Коментарів: 15)
м28 Цикл наукових праць "Доставка генетичного матеріалу та ліків до клітин еукаріотів за допомогою наноносіїв"
(Коментарів: 28)
м29 Цикл наукових праць "Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку"
(Коментарів: 29)
м4 Вивчення функціонального стану судин у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит
(Коментарів: 13)
м30 Система заходів з підвищення валового виробництва зерна ячменю в Україні
(Коментарів: 9)
м31 Цикл наукових праць “Удосконалення методів синтезу функціональних наночастинок срібла та вивчення їх фізико-хімічних характеристик і механізмів біологічної дії”
(Коментарів: )
м32 Цикл наукових праць "Адміністративна (поліцейська) діяльність органів внутрішніх справ"
(Коментарів: )
м33 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв та об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю
(Коментарів: 23)
м34 Розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням вибухових пристроїв
(Коментарів: )
м35 Цикл наукових праць "Органи внутрішніх справ України як суб’єкти реалізації правоохоронної функції держави"
(Коментарів: 1)
м36 Цикл наукових праць "Використання криміналістичної графіки на стадії досудового розслідування: проблеми теорії та практики"
(Коментарів: )
м37 Цикл наукових праць "Алгебраїчні, геометричні та динамічні властивості скінченних автоматів"
(Коментарів: )
м38 Інноваційні технології сушіння та екстрагування в електромагнітних полях
(Коментарів: )
м39 Моделі і методи оптимізації замкнених маршрутів у транспортній логістиці
(Коментарів: 9)
м40 Цикл наукових праць "Дослідження відтворення популяцій коропових риб та шляхів рибогосподарської експлуатації Запорізького водосховища"
(Коментарів: 21)
м41 Високопродуктивні технології аналізу та синтезу зображень в задачах медичної діагностики
(Коментарів: 1)
м42 Динамічний інтелектуальний аналіз даних на основі гібридних еволюційних нейро-фаззі систем
(Коментарів: 4)
м43 Цикл наукових праць "Мовний феномен грецької патристики золотої доби"
(Коментарів: )
м44 Дуальність та одиничність у мисленні і мові (німецько-український феномен)
(Коментарів: 7)
м45 Геомеханічне обґрунтування технології відпрацювання вугільних пластів струговими комплексами в умовах шахт Західного Донбасу
(Коментарів: 28)
м46 Цикл наукових праць "Девіртуалізація віртуального: на вершині падіння"
(Коментарів: 3)
м47 Нові підходи до створення та обґрунтування ефективності функціональних металокомплексних, кластерних та органічних матеріалів для потреб наноелектроніки та наномедицини
(Коментарів: 11)
м48 Єдність судової влади
(Коментарів: 7)
м49 Інтелектуальна технологія аналізу та синтезу здатної самонавчатися системи керування технологічним процесом
(Коментарів: 1)
м50 Методи та технології оцінювання і забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем критичного застосування
(Коментарів: 11)
м51 Моделювання соціально-економічних явищ та екологічних процесів південно-західного регіону України на основі індуктивних моделей
(Коментарів: )
м52 Об’ємно-просторова модель зонування території для визначення зон підвищених ризиків
(Коментарів: )
м53 Цикл наукових праць "Проблеми формування сталого способу життя в Україні"
(Коментарів: 13)
м54 Нові методи та засоби багатопараметрового діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації
(Коментарів: 11)
м55 Ефекти вихрових імпульсних магнітних полів на вищі центри вегетативної регуляції
(Коментарів: )
м56 Прісноводні молюски фауни України: поширення, сучасний стан популяцій, біоценотичні зв’язки, проблеми збереження різноманіття
(Коментарів: )
м57 Цикл наукових праць "Управління правами інтелектуальної власності та їх комерціалізація в Україні"
(Коментарів: 8)
м58 Цикл наукових праць "Збереження біорізноманіття рідкісних видів рослин у природі і в культурі in vitro: еколого-фізіологічний та молекулярно-генетичний підходи (на прикладі роду Gentiana L.)"
(Коментарів: 31)
м59 Електричні, оптичні та структурні властивості ультратонких плівок простих та перехідних металів
(Коментарів: 8)
м60 Енергозберігаючі технології отримання енергії з альтернативних джерел
(Коментарів: 16)
м61 Цикл наукових праць "Направлений синтез біологічно-важливих оксазагетероциклічних та відкритих гетероатомних структур на основі епоксидних сполук"
(Коментарів: 19)
м62 Біотехнологія розмноження та вирощування рослин родини Вербові для енергетичних плантацій
(Коментарів: 27)
м63 Формування механізму реструктуризації аеропортів
(Коментарів: )
м64 Формування управлінської культури майбутніх учителів у діяльності органів студентського самоврядування
(Коментарів: )
м65 Нанотехнології отримання концентратів лактози
(Коментарів: 15)
м66 Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом
(Коментарів: )
м67 Вирішення проблем морального виховання сучасної молоді (на досвіді матеріалів другої половини ХХ століття)
(Коментарів: )
м68 Історичне дослідження австрійських діалектів
(Коментарів: )
м69 Інноваційні конструкторсько-технологічні рішення виготовлення тонкостінних біметалевих трубчастих елементів для виробів машинобудування
(Коментарів: )
м70 Цикл наукових праць "Іоносферні прояви акустико-гравітаційних хвиль у спокійних і збурених умовах"
(Коментарів: 4)
м71 Цикл наукових праць "Небанківські фінансові установи у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів"
(Коментарів: 30)
м72 Математичні моделі ударно-контактної взаємодії елементів механічних систем: теоретичні основи та промислове впровадження
(Коментарів: 13)
м73 Концепція енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив
(Коментарів: )
м74 Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу
(Коментарів: )
м75 Цикл наукових праць "Екологоорієнтоване управління соціально-економічним розвитком адміністративної території"
(Коментарів: 1)
м76 Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж у корпоративних мережах
(Коментарів: )
м77 Цикл наукових праць "Молекулярний дизайн і застосування арилпохідних п’яти- і шестичленних гетероциклів та ізокумаринів"
(Коментарів: 13)
м78 Цикл наукових праць “Наноструктурно-модифіковані халькогенідні склуваті середовища для високонадійних оптоелектронних застосувань”
(Коментарів: 8)
м79 Фінанси холдингових компаній
(Коментарів: 2)