Офіційний веб сайт

Весь архів

Премії Президента
Номер Назва роботи
м64 Цикл наукових праць "Вплив магнітного поля, лазерного та іонного випромінювання на процеси кристалізації і зміну магнітооптичних і геометричних характеристик гетерогенних наноструктур"
(Коментарів: )
м65 Цикл наукових праць "Властивості темної матерії за даними астрофізичних спостережень"
(Коментарів: 8)
м66 Цикл наукових праць "Розвиток аналітико-числових методів дослідження резонансної взаємодії електромагнітних та пружних хвиль з дефектами
(Коментарів: 3)
м67 Фазові рівноваги в системах оксидів церію, цирконію, гафнію та лантаноїдів
(Коментарів: 2)
м68 Розробка критеріїв і методики оцінки фазового складу шлакових розплавів для вибору раціонального шлакового режиму доменної плавки, що забезпечує виплавку чавуну необхідної якості і зниження енергетичних витрат
(Коментарів: 9)
м69 Підвищення продуктивності та якості виготовлення великогабаритних деталей з високоміцних сплавів
(Коментарів: 21)
м70 Цикл наукових праць "Створення нових функціональних матеріалів на основі тугоплавких оксидів та галогенідів лужних металів з контрольованим структурним станом"
(Коментарів: 6)
м71 Розробка та дослідження сучасних систем теплозабезпечення будівель
(Коментарів: 17)
м72 Цикл наукових праць "Нерівноважні процеси структуроутворення в опромінюваних кристалічних системах"
(Коментарів: )
м73 Розробка електроактивних наноструктурованих полімерних матеріалів з різною природою провідності
(Коментарів: 23)
м74 Цикл наукових праць "Нові лантанідвмісні комплекси з ациклічними та макроциклічними лігандами як базові сполуки для люмінесцентних випромінювачів широкого спектру дії"
(Коментарів: )
м75 Цикл наукових праць "Механічне пошкодження клітин в області субевтектичних температур та його вплив на життєздатність біологічних об’єктів, що кріоконсервуються"
(Коментарів: )
м76 Цикл наукових праць "Нові дані про механізм формування фібринового каркасу тромбу, рання діагностика загрози тромбоутворення та низькомолекулярні інгібітори цього процесу"
(Коментарів: 13)
м77 Цикл наукових праць "Фундаментальні та прикладні аспекти ефективної взаємодії мікроорганізмів і рослин у сучасних агроекосистемах"
(Коментарів: 22)
м78 Цикл наукових праць "Молекулярно-біологічні регуляторні механізми мембрани лімфоцитів в індукції протективного імунітету"
(Коментарів: 7)
м79 Цикл наукових праць "Молекулярні механізми нейродегенеративних процесів та розробка сполук для терапії цих патологій"
(Коментарів: )
м80 Цикл наукових праць "Фізіологічні основи адаптації сільськогосподарських рослин до стресових факторів"
(Коментарів: 32)
м81 Цикл наукових праць "Біоіндикація екологічного стану та енергетичний аналіз урбоекосистем Києва та інших міст України"
(Коментарів: 13)
м82 Цикл наукових праць "Функціональна роль та індикаторне значення біокомпонентів екосистем карпатської частини басейну ріки Дністер"
(Коментарів: 2)
м83 Цикл наукових праць "Еколого-гідрологічні дослідження зарегульованих гірських та рівнинних річок України з метою оцінки їх стану та розробки методів управління"
(Коментарів: 28)
м84 Цикл наукових праць "Модернізація системи охорони здоров’я в контексті забезпечення сталого розвитку України"
(Коментарів: 24)
м85 Наукова періодика України в умовах глобалізації
(Коментарів: 14)
м86 Цикл наукових праць "Україна і Литва у XV–XVI ст.: соціально-економічні та політико-правові відносини"
(Коментарів: 24)
м87 Підвищення ефективності функціонування машинно-тракторних агрегатів з розробкою геоінформаційних моделей полів
(Коментарів: 11)
м88 Науково-технічні проблеми підвищення якості електроенергії та зменшення її втрат в сільських мережах 0,38/0,22 кВ
(Коментарів: 10)
м89 Обгрунтування та дослідження робочих органів розкидачів мінеральних добрив
(Коментарів: )
м90 Цикл наукових праць "Способи застосування кормових добавок з торфу в тваринництві"
(Коментарів: )
м91 Цикл наукових праць "Протидія злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами внутрішніх справ"
(Коментарів: 23)
м8 Безконтактний тривимірний нанопрофілометр
(Коментарів: 1)
м99 Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин
(Коментарів: 14)
м92 Цикл наукових праць "Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню насильницькій злочинності"
(Коментарів: 2)
м93 Цикл наукових праць "Оцінка ролі сім'яної рідини в збереженні запліднюючої здатності сперматозоїдів за умов радіаційного впливу"
(Коментарів: 32)
м94 Особливості функціональних і метаболічних порушень у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки, поєднану з хронічним холециститом і ожирінням та їх корекція
(Коментарів: )
м95 Цикл наукових праць "Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки"
(Коментарів: 14)
м7 Цикл наукових праць «Нейтронна діагностика функціональних рідинних наносистем»
(Коментарів: 16)
м9 Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні
(Коментарів: 23)
м10 Цикл наукових праць «Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично неоднорідних об’єктів»
(Коментарів: 14)
м11 Цикл наукових праць «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва»
(Коментарів: 37)
м12 Цикл наукових праць «Нові фотохромні матеріали для використання в оптоелектроніці та полімери з біоцидними властивостями»
(Коментарів: 6)
м13 Створення новітньої технології виготовлення електродвигунів з екстремально високими експлуатаційними характеристиками
(Коментарів: 15)
м14 Наукові основи стабільного відтворення текстово-ілюстраційної інформації сучасними друкувальними засобами
(Коментарів: 10)
м15 Формування субмікрокристалічної структури титанових сплавів методами пластичної деформації для підвищення ресурсу відповідальних деталей газотурбінних двигунів
(Коментарів: 3)
м16 Розробка тренажерних комплексів бронетанкової техніки з використанням сучасного математичного і програмно-апаратного забезпечення
(Коментарів: 20)
м17 Створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць України
(Коментарів: 1)
м18 Розробка фізичних основ конструктивно-технологічних рішень новітніх приладів оптоелектроніки
(Коментарів: 3)
м19 Енергоефективний спосіб автоматизації режимів роботи видобувних комбайнів на тонких пластах
(Коментарів: )
м20 Напружено-деформований стан породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами
(Коментарів: 13)
м21 Контролінг в управлінні торговельними мережами.
(Коментарів: 32)
м22 Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом
(Коментарів: )
м23 Розробка нових методів визначення транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг
(Коментарів: )
м24 Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства
(Коментарів: )
м25 Інноваційні технології маффінів функціонального призначення
(Коментарів: )
м26 Інноваційна технологія хліба з безглютенової сировини для хворих з порушеним обміном білкових речовин
(Коментарів: )
м27 Оцінювання параметрів гармонічного сигналу в умовах дії завад
(Коментарів: )
м28 Міжнародні тенденції управління фінансовими ресурсами авіакосмічної галузі в умовах глобалізації
(Коментарів: )
м29 Цикл наукових праць «Естетична імперативність культури та цивілізації: здобутки та поразки соціуму»
(Коментарів: 3)
м30 Створення ресурсозберігаючих технологій та новаторських технічних рішень для комплексного вирішення задач підвищення енергетичної ефективності транспортних засобів"
(Коментарів: 11)
м31 Цикл наукових праць "Стратегія підприємства харчової промисловості в умовах поліциклічності середовища "
(Коментарів: )
м32 Цикл наукових праць "Фізичні властивості, які визначають біологічну активність органічних молекул з електронним спряженням"
(Коментарів: 23)
м33 Цикл наукових праць "Наукові основи енергозбереження засобами електропривода на базі використання методів теорії миттєвої потужності"
(Коментарів: 30)
м34 Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і устаткування, що підвищує ефективність доменного переділу
(Коментарів: 31)
м35 Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив
(Коментарів: 2)
м36 Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і матеріалів з метою підвищення стійкості футерівок конверторів та сталерозливальних ковшів
(Коментарів: 45)
м37 Захист від електрокорозії та електрообробка бетонів, виробів і конструкцій із них
(Коментарів: 38)
м38 Розроблення техніки і технології для запобігання технологічним втратам газу під час реконструкції та ремонту газотранспортної системи України
(Коментарів: 6)
м39 Сокільський гімнастичний рух в Україні на межі XIX – XX століть
(Коментарів: )
м40 Цикл наукових праць "Динаміка нижньої та середньої іоносфери над Україною"
(Коментарів: 5)
м41 Цикл наукових праць "Наноструктуровано оптимізовані керамічні сенсорні матеріали для створення інтелектуальних систем нового покоління"
(Коментарів: 26)
м42 Розвиток державного регулювання меценатської діяльності в Україні
(Коментарів: )
м43 Розвиток нафтогазового комплексу в системі забезпечення енергетичної безпеки України
(Коментарів: 31)
м44 Цикл наукових праць "Структурні особливості взаємодії купрум(І) галогенідів з функціональними похідними термінальних алкінів"
(Коментарів: )
м45 Новітні технології створення матеріалів та покриттів у суднобудуванні
(Коментарів: 14)
м46 Ефективні конструктивно-технологічні рішення стільникових агрегатів ракетно-космічної техніки із полімерних композиційних матеріалів
(Коментарів: 12)
м47 Цикл наукових праць "Проблема біорізноманіття перлівницевих (mollusca, bivalvia, unionidae) в умовах антропогенної трансформації гідроценозів України"
(Коментарів: )
м98 Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва України
(Коментарів: 8)
м100 Цикл наукових праць "Оптимізація цивільного судочинства в Україні"
(Коментарів: 19)
м101 Цикл науковихї праць "Фольклористика у класичних університетах України: історико-педагогічний аспект"
(Коментарів: )
м102 Комплексна патоморфологічна діагностика неопластичних процесів щитовидної залози
(Коментарів: )
м103 Клініко-імунологічні особливості ротавірусної та ротавірусно-бактеріальної кишкової інфекції у дітей
(Коментарів: 11)
м104 Відмінності метаболізму вуглеводів та нуклеотидів при пухлинах молочної залози
(Коментарів: 1)
м105 Порівняльний аналіз анти- та проагрегаційних властивостей нестероїдних протизапальних засобів
(Коментарів: 12)
м1 Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин
(Коментарів: 17)
м2 Історичний культуротворчий контекст сучасних культурологічних інновацій
(Коментарів: 12)
м3 Цикл наукових праць “Дослідження сучасних проблем геометричної теорії функцій і теорії апроксимацій”
(Коментарів: 11)
м4 Цикл наукових праць "Нанопорошкові матеріали та структури на їх основі для створення газосенсорних систем нового покоління"
(Коментарів: 5)
м5 Цикл наукових праць «Складні марковські моделі та їх статистичні застосування»
(Коментарів: 7)
м6 Прогнозування техногенних газових покладів та розробка методу оцінки густоти накопичених ресурсів метану на вугільних шахтах України
(Коментарів: 5)
м7 Прямий метод Ляпунова для імпульсних систем та його застосування до дослідження критичних положень рівноваги
(Коментарів: 2)
м8 Цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості"
(Коментарів: 8)
м9 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації
(Коментарів: 4)
м10 Матеріали з колосальним магнітоопором: трансформація магнітного стану під дією хімічних заміщень і розмірних факторів
(Коментарів: 4)
м11 Цикл наукових праць “Особливості електронних властивостей низьковимірних провідних систем у зовнішніх полях”
(Коментарів: 15)
м12 Розробка і розвиток методів прогнозу газової кінетики і тепло- масопереносу у вугільних пластах з урахуванням виду їх напружено-деформованого стану
(Коментарів: 1)
м13 Цикл наукових праць "Дифракційно- оптимізовані оригінальні малогабаритні широкосмугові антени для систем зв’язку нового покоління"
(Коментарів: 2)
м43 Біопрепарат комплексної дії РИЗОГУМІН у сучасних технологіях вирощування бобових культур
(Коментарів: 7)
м14 Характеризаційні задачі на абелевих групах, спектральні кратності ергодичних дій та класифікація мір на канторовських просторах
(Коментарів: )
м15 Цикл наукових праць "Агроекологічна оцінка ґрунтів"
(Коментарів: 6)
м16 Цикл наукових праць «Культурна спадщина та її вплив на розвиток регіонів України»
(Коментарів: 9)
м17 Цикл наукових праць "Натурні дослідження дрібномасштабної структури морської поверхні дистанційними методами"
(Коментарів: )
м18 Цикл наукових праць «Новітні матеріали на основі оксиду цинку для створення пристроїв оптоелектроніки»
(Коментарів: 12)