Офіційний веб сайт

Весь архів

Премії Президента
Номер Назва роботи
м44 Фотоперестроювання частоти генерації в лазері на основі холестеричного рідкого кристалу
(Коментарів: )
м45 Розробка наукових засад вібродіагностики лопаток турбомашин та їх систем
(Коментарів: 9)
м46 Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій
(Коментарів: 34)
м47 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину
(Коментарів: )
м48 Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з наночастинками металів
(Коментарів: 14)
м49 Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам
(Коментарів: 5)
м50 Фізико-хімічні засади отримання композитних матеріалів на основі фосфатів кальцію і біоцидних полімерів для медицини
(Коментарів: )
м51 Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки
(Коментарів: 4)
м52 Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки
(Коментарів: 8)
Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем
(Коментарів: 3)
М54 Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах
(Коментарів: 6)
м55 Клітинно-молекулярні механізми коригувальної дії вітаміну D3 за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу
(Коментарів: 6)
м56 Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки
(Коментарів: )
м57 Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активні ядра галактик та магнітні поля
(Коментарів: 14)
м59 Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформаційних змін біополімерів
(Коментарів: 20)
м58 Модельні правові акти: теорія та практика реалізації
(Коментарів: )
м60 Створення нових наноструктурованих цеолітних та бінарних вуглецьвмісних систем різного функціонального призначення
(Коментарів: )
м61 Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності
(Коментарів: 4)
м62 Ювелірне мистецтво України XX–XXI століть
(Коментарів: )
м63 Мораль і право як соціальні регулятори у сфері публічно-приватних правовідносин
(Коментарів: 18)
м64 Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні (на прикладі органів Національної поліції України)
(Коментарів: 9)
м65 Залучення осіб до конфіденційного співробітництва підрозділами національної поліції України
(Коментарів: )
м66 Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту
(Коментарів: 1)
м67 Створeння інноваційних комп’ютерно-інтeгрованих тeхнологічних комплeксів для отримання інтeлeктуальних полімeрних та силікатних композиційних матeріалів
(Коментарів: 4)
м68 Соціальна політика у відповідь на виклики демографічного старіння
(Коментарів: )
м69 Комплексний видобуток газу метану при геотехнологічній розробці природних і техногенних родовищ
(Коментарів: 8)
м70 Прожилково-вкраплена мінералізація як показник перспектив нафтогазоносності теригенних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат
(Коментарів: 5)
м38 Випадкові процеси з регенерацією
(Коментарів: 6)
м53 Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем
(Коментарів: 11)
м72 Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування
(Коментарів: 28)
м73 Дослідження граничної поведінки відображень у метричних просторах та їх узагальненнях
(Коментарів: 16)