Офіційний веб сайт

Весь архів

2009
Номер Назва роботи
Спектроскопія комет: фізичні умови в їх атмосферах і поверхневому шарі ядер.
(Коментарів: 1)
Експериментальні та чисельні методи визначення і оптимізації параметрів осколкового поля вісесиметричних конструкцій, навантажених внутрішнім імпульсним тиском
(Коментарів: )
Цикл праць "Дослідження розв'язків крайових задач для еліптичних і параболічних рівнянь у неканонічних областях"
(Коментарів: )
Атомні властивості стиснених кристалів інертних газів
(Коментарів: )
Теоретичні основи механіки носових і кормових гнучких огороджень суден на повітряній подушці та їх проектування у складі підйомного комплексу
(Коментарів: 1)
Цикл праць "Теоретико-методичні засади підготовки учнів та викладачів професійно-технічних навчальних закладів до інноваційної діяльності в умовах ринку праці"
(Коментарів: )
Цикл праць "Теоретико-методологічні засади формування та організаційно-економічні механізми реалізації аграрної політики України"
(Коментарів: )
Розробка ресурсоощадних технологій і технічного та нормативного забезпечення виробництва дизельного біопалива
(Коментарів: )
Екологічна роль лісів в контексті глобальних кліматичних змін (на прикладі лісів Львівщини)
(Коментарів: )
Цикл праць "Реформування державного сектору економіки України в контексті демократичних перетворень"
(Коментарів: )
Еколого-економічна оцінка зовнішньої торгівлі продукцією лісових підприємств
(Коментарів: )
Цикл праць "Глобальний економічний розвиток: тенденції, суперечності, асиметрії"
(Коментарів: 1)
Цикл праць "Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку"
(Коментарів: 1)
Сорбційно-спектрофотометричне і візуальне тест-визначення Pb(II), Zn(II), F- і C2O42- іммобілізованими на кремнеземі фталексонами
(Коментарів: )
Синтетичний дизайн конденсованих й функціональних похідних тієно[2,3-d](піразоло[3,4?d]-),-піримідину та 1,3,4-оксадіазолу
(Коментарів: )
Нові аналітичні форми для визначення диклофенаку
(Коментарів: )
Цикл праць "Формування гідрогелів біомедичного призначення для створення протиопікових та лікувальних пов’язок із застосуванням гетерофункціональних поліпероксидів"
(Коментарів: )
Вирішення проблеми екологічної безпеки навколишнього середовища при очистці поверхневого стоку з урбанізованих територій
(Коментарів: )
Розробка нової технології мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів (знято з розгляду)
(Коментарів: )
Незвичайні структури ДНК і їх зв’язування з лікарськими препаратами
(Коментарів: )
Комплексна оцінка стану популяції кровосисних членистоногих – переносників збудників хвороб в умовах степового Придніпров’я
(Коментарів: )
Розробка та впровадження самоутримних ізольованих і високовольтних захищених проводів ліній електропередачі напругою до 132 кВ
(Коментарів: )
Підвищення надійності, живучості та безпеки кабельних і трубопровідних систем суднових енергетичних установок
(Коментарів: )
Енергетична стратегія розвитку агропромислового комплексу та житлово-комунального господарства
(Коментарів: )
Цикл праць "Актуальні проблеми аграрних правовідносин"
(Коментарів: )
Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови у техносфері сучасного буття
(Коментарів: )
Монографія у двох частинах"Софія Русова: З маловідомого і невідомого"
(Коментарів: )
Монографія "Іміджеві імперативи українського телебачення"
(Коментарів: )
р60 Цикл наукових праць "Відкриття та результати дослідження комет, зокрема комети 67P – головної цілі європейської космічної місії "РОЗЕТТА"
(Коментарів: )
р59 Клініко-епідеміологічне обґрунтування та втілення масової і групової йодної профілактики йодозалежних захворювань в Україні
(Коментарів: )
р58 Україна в глобальному світі: історичний досвід та сучасні виклики
(Коментарів: )
р57 Цикл наукових праць "Правове регулювання договірних відносин в умовах ринкової економіки в Україні"
(Коментарів: )
р56 Розробка та впровадження у виробництво комплексу засобів природного походження для підвищення продуктивності тварин
(Коментарів: )
р55 Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва
(Коментарів: )
р54 Розробка і впровадження на залізницях України нових конструкцій і ресурсозберігаючих технологій колії та стрілочних переводів, що забезпечують підвищення швидкостей руху поїздів і надійність експлуатації
(Коментарів: )
р52 Нові технології прецизійної електрометрії
(Коментарів: )
р53 Підвищення маневреності, надійності та економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами
(Коментарів: 1)
р51 Підвищення динамічних якостей вантажних вагонів і збільшення ресурсу елементів ходових частин за рахунок їх комплексної модернізації та створення на її основі візків нового покоління.
(Коментарів: )
р50 Розробка та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок
(Коментарів: )
р49 Спеціалізовані обчислювальні засоби швидкої обробки великих інформаційних масивів
(Коментарів: )
р48 Рання діагностика та сучасна кріохірургія в лікуванні онкологічних захворювань органів черевної порожнини
(Коментарів: )
р47 Комплексна енергозберігаюча технологія виробництва високоякісного металургійного коксу на ВАТ "Алчевськкокс"
(Коментарів: )
р45 Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України
(Коментарів: )
р46 Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки
(Коментарів: )
р44 Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей
(Коментарів: )
р43 Сучасні технології виробництва “сонячного” кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі
(Коментарів: )
р42 Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганизація в нових багатофункціональних наноматеріалах"
(Коментарів: )
р41 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу
(Коментарів: )
р40 Наукове забезпечення та інституційні засади екологізації суспільного розвитку і раціонального природокористування
(Коментарів: )
р39 Розробка методів і засобів вимірювань параметрів інтенсивного і широкоапертурного лазерного випромінювання
(Коментарів: )
р38 Створення триступеневої ракети-носія "Зеніт-3SL" за програмою "Морський старт"
(Коментарів: )
р37 Наукове обґрунтування та впровадження теорії механізмів управління земельними ресурсами, що забезпечують високу ефективність використання і охорони землі
(Коментарів: )
р36 Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні
(Коментарів: )
р35 Створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт
(Коментарів: )
р34 Цикл наукових праць "Глікополімери бактерій: закономірності структурної організації макромолекул, функціонально-біологічна активність і аспекти практичного використання"
(Коментарів: )
р33 Цикл наукових праць "Сучасні проблеми механіки руйнування"
(Коментарів: )
р32 Розробка та впровадження систем комплексного екологічного контролю та управління на основі технології просторово-орієнтованого представлення даних
(Коментарів: )
р31 Розробка і впровадження екологічно чистих ресурсозбережних електропідривних технологій у гірничій та інших галузях промисловості
(Коментарів: )
р30 Високоефективні технології та комплексні конструкції в будівництві
(Коментарів: )
р29 Розробка та впровадження комплексу технологій зменшення витрат коксу і природного газу для підвищення ефективності виплавки чавуну та феросплавів
(Коментарів: )
р28 Розробка і впровадження енергозберігаючої технології консервування вологого зерна кукурудзи та інших фуражних культур
(Коментарів: )
р26 Створення мікробних препаратів нового покоління та технологій їх застосування у землеробстві
(Коментарів: )
р25 Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"
(Коментарів: )
р24 Розробка та впровадження систем моніторингу і діагностування потужних електроенергетичних об’єктів та систем України
(Коментарів: )
р23 Розробка, впровадження і серійне виробництво базових моделей і сімейств автомобілів підвищеної прохідності
(Коментарів: )
р22 Розробка та впровадження ефективних методів і технологій для забезпечення надійної експлуатації силових конструкцій авіаційної техніки
(Коментарів: )
р20 Система управління сучасними телекомунікаційними мережами
(Коментарів: )
р21 Система активного захисту літальних апаратів
(Коментарів: )
р19 Розробка та впровадження нових методів діагностики і хірургічного лікування захворювань підшлункової залози
(Коментарів: )
р13 Розробка і впровадження в серійне виробництво установок третього покоління для дезінтеграції твердого палива на теплових електростанціях
(Коментарів: )
р17 Розробка та впровадження наукоємної технології виробництва ресурсоощадливих шин
(Коментарів: )
р16 Нафтогазоперспективні об’єкти України (наукові і практичні основи пошуків родовищ)
(Коментарів: )
р27 Відкриття тромбін-плазмінової системи як однієї з основних регуляторних систем організму та дослідження фундаментальних механізмів її функціонування як основи патогенезу і саногенезу багатьох хвороб
(Коментарів: )
р15 Комплекс науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт для забезпечення стабілізаційних заходів з підвищення рівня безпеки об’єкта "Укриття"; Чорнобильської АЕС
(Коментарів: )
р18 Державно-соборний процес в Україні першої третини ХХ століття
(Коментарів: )
р14 Розробка системи епізоотологічного моніторингу, імунопрофілактики та діагностики високопатогенного грипу птиці в Україні
(Коментарів: )
р12 Цикл наукових праць"Інформаційно-еволюційна економіка і проблеми її становлення в Україні"
(Коментарів: )
р11 Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв
(Коментарів: )
п5 Підручник „Педагогіка”
(Коментарів: 1)
п4 Комплекс підручників з маркетингу у семи книгах
(Коментарів: )
п2 Комплекс підручників:""Інформатика" у семи книгах
(Коментарів: )
п3 Комплекс підручників з теорії авіаційних газотурбінних двигунів у трьох книгах
(Коментарів: )
р10 Цикл наукових праць з історії медицини
(Коментарів: )
п1 Комплекс підручників:"Схемотехніка електронних систем" у п’яти книгах
(Коментарів: )
р9 Національний атлас України: теорія та практика розробки
(Коментарів: )
р8 Розробка високоефективних технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі
(Коментарів: )
р7 Цикл наукових праць "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв’язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації"
(Коментарів: )
р6 Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами
(Коментарів: )
р5 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління
(Коментарів: )
р4 Створення, освоєння серійного виробництва та впровадження високоефективних конкурентоспроможних важких токарних верстатів нового покоління
(Коментарів: 2)
р3 Цикл наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок"
(Коментарів: )
р2 Комплекс науково-дослідних та технологічних розробок з ядерної та радіаційної безпеки, впроваджених на АЕС України
(Коментарів: )
р1 Дослідження, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві
(Коментарів: )
2010
Номер Назва роботи
М80 Експериментальна фармакологія похідних бензотіазолу як потенційних нейропротекторів
(Коментарів: )
М81 Морфофункціональні зміни яєчників ссавців при парентеральному введенні ксеногенної спинномозкової рідини
(Коментарів: 2)
М11 Комплекс комп’ютерних інформаційних технологій підтримки інклюзивного навчання дітей з особливими потребами
(Коментарів: 17)
М20 Цикл наукових праць "Освітній потенціал: теоретико-методологічні та практичні аспекти формування"
(Коментарів: 2)
М29 Цикл наукових праць "Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення"
(Коментарів: 16)
М30 Цикл наукових праць "Українська революція 1917 – 1921 рр."
(Коментарів: )
М5 Цикл наукових праць "Становлення та розвиток педагогічного краєзнавства: теорія і практика"
(Коментарів: )