Офіційний веб сайт

Список стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених 2011

 

Додаток № 2

до  Постанови №5

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 11 жовтня 2010  року

СПИСОК

молодих учених Міністерства освіти і науки  України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2010 року – квітень 2011року)

 

Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія"

 1. Жовтан Олексій Володимирович
 2. Рублевський Олексій Миколайович

 

Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

 1. Сімагіна Наталя Олегівна

 

Севастопольський національний  технічний університет

 1. Філіпович Олег Вікторович
 2. ХарченкоАндрій Олександрович
 3. Воронін Дмитро Юрійович
 4. Головін Василь Ігорович

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 1. Ніколаєнко Володимир Юрійович
 2. Горячко Андрій Миколайович
 3. Малес Людмила Володимирівна
 4. Дідух Анна Яківна
 5. Порхун Олена Володимирівна
 6. Червінський Андрій Олександрович

 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

 1. Терновой Максим Юрійович
 2. Алєксєєв Микола Олександрович
 3. Кохановський Василь Олександрович
 4. Дехтяренко Наталія Віталіївна

 

Київський національний університет будівництва і архітектури

 1. Деревінський  Василь Федорович

 

Київський національний університет технологій та дизайну

 1. Дворжак Володимир Михайлович
 2. Бондаренко Олена Сергіївна
 3. Слітюк Олена Олександрівна
 4. Арабулі Арсеній Торелевич
 5. Редько Яна Володимирівна

 

Київський національний  економічний університет імені Вадима Гетьмана

 1. Федорченко Андрій Васильович

 

Національний університет харчових технологій

 1. Рибак Ольга Миколаївна
 2. Змієвський Юрій Григорович

 

 

Інститут магнетизму

 1. Дереча Дмитро Олександрович

 

Київський національний торговельно-економічний університет

 1. Микитенко Неля Володимирівна
 2. Сердюченко Олексій Володимирович

 

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

 1. Гребенюк Тетяна Миколаївна
 2. Мартиненко Ірина Володимирівна
 3. Залізко Василь Дмитрович

 

Національний університет будівництва та архітектури

 1. Балака Максим Миколайович
 2. Мілейковський Віктор Олександрович

 

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

 1. Вакулюк Поліна Василівна

 

Національний транспортний університет

 1. Худолій Сергій Миколайович

 

Вінницький національний технічний університет

 1. Яровий Андрій Анатолійович

2. Грабко Валентин Володимирович

 

Волинський національний університет імені Лесі Українки

 1. Жигалло Костянтин Михайлович
 2. Бояр Андрій Олексійовия
 3. Мирончук Галина Леонідівна

 

Луцький національний технічний університет

 1. Максимович Олеся Володимирівна
 2. Фесюк Василь Олександрович

 

Національна металургійна академія України  

 1. Дехтярьов Володимир Сергійович
 2. Левко Олена Миколаївна

 

Національний гірничий університет

 1. Колісник Лариса Олексіївна
 2. Пащенко Олександр Анатолійович
 3. Остапчук Олександр Володимирович
 4. Ігнатов Андрій Олександрович

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 1. Афанасьєв  Олег Євгенович

2. Андріанов Артем Юрійович

 1. Бондаренко Ярослав Сергійович

 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

 1. Сторчай  Надія Станіславівна

 

Криворізький технічний університет

 1. Булах Олексій Володимирович

Криворізький державний педагогічний університет

 1. Іванова Вікторія Валентинівна
 2. Кучерявенко Людмила Володимирівна
 3. Панафідіна Оксана Петрівна

 

Донецький національний університет

 1. Машталер Олександра Володимирівна
 2. Радіо Сергій Вікторович
 3. Фролова Галина Олександрівна
 4. Древаль Костянтин Григорович

 

Донецький національний технічний університет

 1. Хіценко Микола Васильович

 

Донецький  національний  університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського

 1. Погребняк Андрій Володимирович
 2. Савельєва Катерина Вячеславівна

 

Донбаська державна  машинобудівна академія

 1. Ольховська Оксана Леонідівна

 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

 1. Рожков Віталій Сергійович

 

Приазовський державний технічний університет

 1. Крівенко Сергій Вікторович
 2. Міронова Марина Володимирівна

 

Маріупольський державний гуманітарний університет

 1. Марена Тетяна Василівна

 

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 1. Чумак Володимир Валентинович
 2. Зіновчук Андрій Васильович

 

Житомирський державний технологічний університет

 1. Давидюк Тетяна Вікторівна
 2. Легенчук Сергій Федорович

 

Ужгородський національний університет

 1. Куртяк Федір Федорович

 

Запорізький національний університет

 1. Генчева Вікторія Іванівна
 2. Горбань Валерій Віталійович
 3. Бакалінський Михайло Луісович

 

Запорізький національний технічний університет

 1. Олійник Андрій Олександрович
 2. Олійник Олексій Олександрович

 

Запорізька державна інженерна  академія

 1. Шляга Ольга Володимирівна
 2. Пожуєва Тетяна Олександрівна

 

Бердянський державний педагогічний університет

 1. Константінова Вікторія Миколаївна
 2. Сєнічева Ольга Анатоліївна

 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

 1. Даниліна Олена Володимирівна

 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

 1. Голодаєва Олена Анатоліївна
 2. Гуртовий Юрій Валерійович
 3. Гулай Олександр Володимирович

 

Кіровоградський національний технічний університет

 1. Голуб Дмитро Вадимович
 2. Насипайко Дар’я Сергіївна

 

Державна льотна академія України

 1. Циганков Олександр Валерійович
 2. Щербина Юрій Валерійович

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

 1. Бойчук Володимира Михайлівна

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 1. Куровець Сергій Сергійович
 2. Тацакович Назарій Любомирович

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

 1. Погорелов Юрій Сергійович

 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

 1. Ревякіна Ольга Олександрівна
 2. Ковальчук Ірина Андріївна
 3. Драгнєв Юрій Володимирович

 

Донбаський державний технічний університет

 1. Саратовський Руслан Миколайович

 

Науково-дослідний та дослідно-конструкторський інститут "Іскра"

 1. Дубровкіна Маргарита Василівна

 

Львівський національний університет імені Івана Франка

 1. Караманов Олексій Владиславович
 2. Лучечко Андрій Петрович
 3. Рудик Віктор Петрович

 

Львівська національна академія мистецтв

 1. Левкович Наталія Ярославівна

 

Національний університет "Львівська політехніка"

 1. Марущак Уляна Дмитрівна
 2. Шаховська Наталія Богданівна
 3. Івасів Володимир Васильович

 

 

Українська  академія друкарства

 1. Ясінська Людмила Михайлівна

 

Національний  лісотехнічний університет України

 1. Гаврилюк Сергій Анатолійович
 2. Дадак Юрій Романович

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

 1. Нищак Іван Дмитрович

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

 1. Маркіна Людмила Миколаївна

 

Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

 1. Дінжос Роман Володимирович

 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

 1. Ліманська Наталія Вікторівна
 2. Кожемяк Марина Анатоліївна
 3. Насадюк Ірина Богданівна

 

Одеський національний морський університет

 1. Хаймінова Юлія Володимирівна

 

Одеська національна академія харчових технологій

 1. Могилянська  Надія Олександрівна
 2. Асауляк Альона Василівна
 3. Ремінна Людмила Петрівна

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури

 1. Горобченко Олексій Іванович
 2. Мурашко Олексій Володимирович

 

Одеський державний екологічний університет

 1. Дубровська Юлія Володимирівна
 2. Гриб Олег Миколайович

 

Одеська  державна академія холоду

 1. Дьяченко Тетяна Вікторівна
 2. Лозовський Тарас Леонтійович

 

Одеський національний політехнічний університет

 1. Журан Олена Анатоліївна
 2. Балан Олександр Сергійович

 

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського

 1. Пивоварчик Ірина Михайлівна
 2. Красножон Андрій Васильович
 3. Жуковський Вадим Кирилович

 

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

 1. Барболіна Тетяна Миколаївна
 2. 3уєнко Марина Олексіївна

 

 

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

 1. Бялобржеський Олексій Володимирович

 

Національний  університет водного господарства та природокористування

 1. Янчук Руслан Миколайович

 

Сумський державний університет

 1. Папченко Андрій Анатолійович
 2. Чешко Ірина Володимирівна
 3. Атаман Юрій Олександрович
 4. Криворучко Дмитро Володимирович

 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

 1. Голубцова Юлія Іванівна
 2. Карпенко Віталій Євгенович

 

Глухівський державний педагогічний університет

 1. Базиль Людмила Олександрівна

 

Тернопільський національний економічний університет

 1. Мельник Юлія Віталіївна
 2. Бойка Зоряна Михайлівна

 

Тернопільський національний  технічний університет ім. Івана Пулюя

 1. Рогатинська Олена Романівна
 2. Крамар Олександр Іванович
 3. 0кіпний Ігор Богданович

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

 1. Буяк Богдан Богданович
 2. Терещук Діана Григорівна

 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

 1. Бердник Сергій Леонідович
 2. Бутрим Олександр Юрійович
 3. Горобченко Ольга Олександрівна
 4. Хардіков Вячеслав Володимирович

 

Нацiональний технiчний унiверситет "Харківський полiтехнічний інститут"

 1. Корогодська  Алла Миколаївна
 2. Пітак Олег Ярославович
 3. Колбасін Вячеслав Олександрович

 

Харківський державний університет будівництва та архітектури

 1. Убийвовк Артем  Володимирович
 2. Старкова Ольга Володимирівна

 

Інститут іоносфери

 1. Котов Дмитро Володимирович

 

Харківський національний автомобільно-дорожній  університет

 1. Пронін Сергій Вікторович

 

Харківський національний університет радіоелектроніки

 1. Олійник Олександр Ігорович
 2. Попов Сергій Віталійович
 3. Клименко Олексій Вікторович

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

 1. Воронько Віталій Володимирович
 2. Шимановська Наталя Анатоліївна
 3. Прохоров Олександр Валерійович
 4. 3еленський Роман Леонідович
 5. Тарасюк Ольга Михайлівна
 6. Фірсов Сергій Миколайович

 

Харківська національна академія міського господарства

 1. Золотова Ніна Михайлівна
 2. Калюжний Дмитро Миколайович

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі

 1. Золотухіна Інна Василівна

 

Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

 1. Лукаш Анастасія Сергіївна
 2. Пономаренко Юрій Анатолійович
 3. Соляннік Костянтин Євгенович

 

Харківський національний економічний університет

 1. Стрижиченко Костянтин Анатолійович
 2. Мілевський Станіслав Валерійович

 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

 1. Єгорова Олена Валеріївна

 

Херсонський національний технічний університет

 1. Задорожний Віталій Вікторович
 2. Ляшенко Олена Миколаївна
 3. Мазур Олена Вікторівна

 

Херсонський державний університет

 1. Бєлан Ганна Валеріївна

 

Кам’янець-Подільський  національний університет

 1. Семерня Оксана Миколаївна

 

Хмельницький національний університет

 1. Гнатчук Єлизавета Геннадіївна

 

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

 1. Гнезділова Кіра Миколаївна
 2. Білгородський Юрій Сергійович
 3. Колос Петро Олексійович
 4. Пасічний Микола Олександрович

 

Черкаський  державний технологічний університет

 1. Туз В’ячеслав Валерійович
 2. Базіко Костянтин Вікторович
 3. Свояк Наталія Іванівна
 4. Філімонов Сергій Олександрович

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

 1. Валюк Вікторія Федорівна
 2. Чирва Ольга Григорівна
 3. Хитрук Валентин Іванович

 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

 1. Маслюченко Олександр Володимирович
 2. Сеті  Юлія Олександрівна

 

Чернігівський державний технологічний університет

 1. Петраков Ярослав Валерійович

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

 1. Гавій Валентина Миколаївна
 2. Лісовець Олег Васильович

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток №3

до  Постанови №5

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 11 жовтня 2010 року

СПИСОК

молодих учених Міністерства охорони здоров’я  України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2010 року – квітень 2011року)

 

 

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

 1. БЛАГАЯ Анна Вікторівна
 2. ТЕРЛЕЦЬКИЙ Роман Валерійович
 3. МОРОЗ Владислав Владиславович

 

Буковинський державний медичний університет

 1. ОЛЕНОВИЧ Ольга Анатоліївна

 

Дніпропетровська державна медична академія

 1. МАКАРЕНКО Ольга Володимирівна
 2. КАПЛАН Павло Олександрович

 

Донецький національний медичний університет імені М.Горького

 1. МИРОНОВА Ксенія Олександрівна
 2. СТРЕЛЬЧЕНКО Юрій Ігорович

 

Запорізький державний медичний університет

 1. КОЛІСНИК Олексій Петрович

 

Івано-Франківський національний медичний університет

 1. ЦИЦЮРА Орися Орестівна

 

Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського

 1. ФОМОЧКІНА Ірина Іванівна

 

Одеський національний медичний університет

 1. КАЛАНЖОВА Ольга Михайлівна
 2. МАЛИНОВСЬКА Наталя Олександрівна

 

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського

 1. ЛИХАЦЬКА Тетяна Василівна

 

Українська медична стоматологічна академія

 1. ГОПКО Олександр Феліксович

 

Харківський національний медичний університет

 1. ЗАЛЮБОВСЬКА Олена Іллівна

 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

 1. СЕРГІЄНКО Олександр Володимирович

 

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

 1. КОНДРАТЮК Наталія Юріївна

 

Національний інститут раку

 1. ЛУКАШЕНКО Андрій Володимирович
 2. СВЕРГУН Наталія Миколаївна

 

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології

 1. ХАРЧУК Євген Валерійович

 

Державна установа "Науково-практичний центр кардіології та кардіохірургії"

 1. ХАНЕНОВА Валентина Анатоліївна

 

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

 1. ШУРИГІН Олександр Юрійович

 

Львівський НДІ епідеміології та гігієни

 1. БЕНЬ Ірина Ігорівна

 

Український НДІ медико-соціальних проблем інвалідності

 1. САНІНА Наталія Анатоліївна

 


Додаток № 4

до  Постанови №5

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 11 жовтня 2010 року

 

СПИСОК

молодих учених Міністерства  аграрної політики  України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2010 року – квітень 2011року)

 

 

Білоцерківський національний аграрний університет

 1. АРТЕМОНОВА Ірина Вікторівна
 2. БАБАНЬ Олександр Анатолійович

 

Вінницький національний аграрний університет

 1. ЦУРКАН Олег Васильович

 

Житомирський національний агроекологічний університет

 1. КУЛИКІВСЬКИЙ Володимир Леонідович

 

Дніпропетровський державний аграрний університет

 1. КОТЧЕНКО Марина Валентинівна

 

Луганський національний аграрний університет

 1. ВИСОЦЬКА Альона Олександрівна
 2. ПОПОВ Олексій Володимирович

 

Львівський національний  аграрний університет

 1. ВАСИЛЕНЬКА Надія Іванівна

 

Львівський національний університет  ветеринарної медицини та біотехнологій                 ім. С.З.Гжицького

 1. ЛОБОЙКО Юрій Васильович
 2. КАЛИН Богдана Миколаївна

 

Миколаївський державний аграрний університет

 1. ЛУГОВИЙ Сергій Іванович

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 1. БІЛОУС Андрій Михайлович
 2. ДРАГНЄВ Семен Васильович
 3. ПЕТРИШИНА Антоніна Анатоліївна
 4. УМАНЕЦЬ Дмитро Петрович

 

Подільський державний аграрно-технічний університет

 1. ГАВРИЛЯНЧИК Руслан Юрійович

 

Сумський національний аграрний університет

 1. МАЛЮТІН Олександр Костянтинович  

 

Таврійський  державний агротехнічний університет

 1. СОКОЛОВА Вікторія Михайлівна

 

Уманський національний університет садівництва

 1. БУЦИК Роман Миколайович

 

Харківський національний  аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

 1. ГАРАЖА Олена Петрівна
 2. КРИШТОП Євген Анатолійович

 

Харківський національний технічний університет сільського господарства

ім. П.Василенка

 1. КАЛІНІН Євген Іванович
 2. ШКРЕГАЛЬ Олександр Миколайович

 

Харківська державна зооветеринарна академія

 1. ХОМУТОВСЬКА Світлана Олександрівна

 

Херсонський державний аграрний університет

 1. УШКАРЕНКО Юлія Вікторівна

 


Додаток № 5

до  Постанови №5

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 11 жовтня 2010 року

СПИСОК

молодих учених  Національної  академії аграрних наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2010 року – квітень 2011року)

 

 

Інститут сільськогосподарської мікробіології

 1. БОВА Тетяна Олександрівна

 

Інститут овочівництва і баштанництва

 1. ЛИСАК Сергій Анатолійович

 

Інститут луб’яних культур

 1. ОНУПРІЄНКО Людмила Григорівна

 

Інститут садівництва

 1. САЛО Інна Анатоліївна
 2. ЯРЕЩЕНКО Олександр Миколайович

 

Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва

 1. ДІДЕНКО Світлана Юріївна
 2. АВРАМЕНКО Сергій Володимирович

 

Інститут зернового господарства

 1. КУЛІНІЧ Олексій Олександрович
 2. ГИРКА Тетяна Володимирівна

 

Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр

 1. МАРКО Наталя Володимирівна

 

Інститут кормів

 1. КОНДРАТЕНКО Микола Іванович

 

Інститут розведення і генетики тварин

 1. РЄЗНІКОВА Наталія Леонтіївна

 

Інститут тваринництва степових районів ім.М.Ф.Іванова "Асканія-Нова"

 1. ТОПЧІЙ Людмила Іванівна

 

Інститут біології тварин

 1. КИРИЛІВ Богдан Ярославович
 2. КОВАЛЬЧУК Ірина Іванівна

 

Інститут ветеринарної медицини

 1. УХОВСЬКИЙ Віталій Вікторович
 2. СКРИПНИК Артем Валерійович

 

ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

 1. ГЕРІЛОВИЧ Антон Павлович

 

Інститут ефіроолійних і лікарських рослин

 1. ХАРАІМ Наталя Миколаївна

 

ННЦ "Інститут аграрної економіки"

 1. БРАТЧУК Людмила Михайлівна
 2. ВОСКОБІЙНИК Юрій Павлович

 

Інститут агроекології та економіки природокористування

 1. КОНІЩУК Василь Васильович

 

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека

 1. ПАШКІВСЬКА Оксана Анатоліївна

 

Чернігівський інститут агропромислового виробництва

 1. ЄГОРОВ Олександр Васильович

 

Сумський інститут агропромислового виробництва

 1. СКЛЯРЕНКО Юрій Іванович

 

 


Додаток № 6

до  Постанови №5

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 11 жовтня 2010 року

 

СПИСОК

молодих учених Національної академії медичних  наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2010 року – квітень 2011року)

 

Інститут фармакології та токсикології

 1. КІЗУБ Ігор Володимирович

 

Інститут епідеміології  та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського

 1. БАБІЙ Наталія Олександрівна

 

Інститут геронтології

 1. ЄГОРОВА Лідія Володимирівна

 

Інститут ендокринології та обміну речовин  ім.В.П.Комісаренка

 1. КОРПАЧЕВА-ЗІНИЧ Олеся Вадимівна

 

Інститут  урології

 1. ГРИЦАЙ Віктор Сергійович

 

Інститут травматології та ортопедії

 1. ШЕВЧУК Андрій Вікторович

 

Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова

 1. ГОГАЄВА Олена Казбеківна

 

Інститут медицини праці

 1. ОСТАПЕНКО Тетяна Анатоліївна

 

Інститут патології крові та трансфузійної медицини

 1. ЛУК’ЯНОВА Анна Сергіївна

 

Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського

 1. ТИЖНЕНКО Тетяна Василівна

 

Інститут загальної та невідкладної хірургії

 1. ЛИХМАН Віктор Миколайович

 

Інститут терапії ім.Л.Т.Малої

 1. КАЛАШНИК Дар’я Миколаївна

 

Інститут мікробіології та імунології ім.І.І.Мечникова

 1. ВОРОНКІНА Ірина Анатоліївна

 

Інститут гематології та трансфузіології

 1. ЖЕРНОВ Андрій Олександрович

 

Інститут неврології, психіатрії та наркології

 1. ШАЛАШОВА Ілона Валеріївна


Додаток № 7

до  Постанови №5

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 11 жовтня 2010 року

 

 

СПИСОК

молодих учених Національної академії педагогічних  наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень2010 року – квітень 2011року)

 

 

Інститут педагогіки

 1. ФЕДУСЕНКО Юрій Іванович

 

Інститут психології ім. Г.С.Костюка

 1. КРЕДЕНЦЕР Оксана Валеріївна
 2. ГРИСЬ Антоніна Михайлівна

 

Інститут проблем виховання

 1. ЧИРЕНКО Наталія Вікторівна

 

Інститут спеціальної педагогіки

 1. СОФІЙЧУК Світлана Олександрівна
 2. МАКАРЧУК Наталія Олексіївна
 3. ГУДИМ Ірина Миколаївна

 

Інститут соціальної та політичної психології

 1. МИРОНЕНКО Ганна Валентинівна

 

Університет менеджменту освіти

 1. ПРИХОДЬКІНА Наталія Олексіївна

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 1. ШИМОН Олександр Миколайович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток № 8

до  Постанови №5

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 11 жовтня 2010 року

 

 

СПИСОК

молодих учених Національної академії правових наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень2010 року – квітень 2011року)

 

 

НДІ вивчення проблем злочинності

 1. ГОЛОВКІН Богдан Миколайович

 

НДІ приватного права і підприємництва

 1. ГРИНЯК  Андрій Богданович

 

НДІ інтелектуальної власності

 1. МІНДРУЛ  Анастасія Валентинівна

 

Президія Академії правових наук України

 1. МАТВЄЄВА Анастасія Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток № 9

до  Постанови №5

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 11 жовтня 2010 року

 

 

СПИСОК

молодих учених Національного космічного агентства України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень2010 року – квітень 2011року)

 

 

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС ЛТД

 1. ПОДОЙНІЦИН Дмитро Володимирович

 

Державне підприємство "Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування"

 1. КОСТИШИН Ярослав Ярославович

 

Державне підприємство "ВО Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова"

 1. КАВАЦ Олег Анатолійович

 

Державне підприємство "Укркосмос"

 1. ВОЛКОВ Сергій Едуардович

 

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля

 1. ТИЩЕНКО Юлія Сергіївна

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Додаток № 10

до  Постанови №5

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 11 жовтня 2010 року

 

 

СПИСОК

молодих учених Державного комітету України з питань науки, інновацій

та інформатизації, яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України

 для молодих учених

(жовтень2010 року – квітень 2011року)

 

 

 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"

 1. КОЗИРЕВ Євген Сергійович

 

Український науковий центр розвитку інформаційних технологій

 1. КАРПОВИЧ Андрій Анатолійович

 

Національний антарктичний науковий центр

 1. ФЕДЧУК Андрій Петрович