Офіційний веб сайт

Державні премії України присуджуються:

- за видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку гуманітарних, технічних та природничих наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі  дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні);

- за розробку та впровадження нової техніки, матеріалів та технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню найновіших світових досягнень;

- за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

- за підручники для загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-IVрівня акредитації, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню молоддю знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

До розгляду приймаються наукові праці, опубліковані у завершеному вигляді не менш як за рік до їх висунення, а роботи у галузі техніки, матеріалів, технологій – після освоєння у виробництві.

Висунення,оформлення та представлення робіт на здобуття Державної премії провадиться установами Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, Національної академії аграрних наук України, Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України, керівними органами громадських наукових та науково-технічних організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, науково-технічними та вченими радами наукових організацій, вищих навчальних закладів відповідно до "Інструкції  про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки".