Офіційний веб сайт

Графік проведення офіційного обговорення робіт, які приймають участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року.

 
 
 
 
 
 
 № роботи  
Назва роботи,  реєстраційний номер,  ким представлено роботу та склад  виконавців
Організація де проводиться обговорення
Дата та час проведення
І. фізико-технічні і математичні науки
1.
р7
Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи
 
Представлено Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України.
 
Автори:
Гачкевич О.Р., д.ф.-м.н., Попович В.С., д.т.н., Терлецький Р.Ф., д.ф.-м.н., Ясінський А.В., д.ф.-м.н., Харченко В.В., чл.-к., Чирков О.Ю., д.т.н., Махненко О.В., д.т.н., Лобода В.В., д.ф.-м.н.
Інститут механіки імені С.П. Тимошенка НАН України
(конференц-зала)
 
вул. Нестерова, 3,
м. Київ
 
 

28.09.2017р.

о 14.00

2.
р18
Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур
 
Представлено Інститутом електронної фізики НАН України.
 
Автори:
Ажнюк Ю.М., д.ф.-м.н., Гомоннай О.В., д.ф.-м.н., Джаган В.М., к.ф.-м.н., Кучмій С.Я., чл.-к., Носич О.Й., д.ф.-м.н., Строюк О.Л., д.х.н., Тарасов Г.Г., д.ф.-м.н., Юхимчук В.О., д.ф.-м.н.
Інститут фізики НАН України
(зала засідань)
 
проспект Науки, 46,
м. Київ

21.09.2017р.

о 14.30

 

3.
р20
Функціональні магнітні матеріали для наноелектроніки та біотехнологій: фізичні основи
 
Представлено Інститутом магнетизму НАН України та МОН України.
 
Автори:
Голуб В.О., д.ф.-м.н., Горобець О.Ю., д.ф.-м.н., Каказей Г.М., д.ф.-м.н., Левченко Г.Г., чл.-к., Мелков Г.А., д.ф.-м.н., Серга О.О, д.ф.-м.н., Тарапов С.І., чл.-к., Убізський С.Б., д.ф.-м.н.
Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України
(зала Вченої ради)
 
бульвар академіка. Вернадського, 36,
м. Київ
 

03.10.2017р.

о 14.00

4.
р28
Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки
 
Представлено Фізико-механічним інститутом імені Г.В. Карпенка НАН України.
 
Автори:
Осташ О.П., д.т.н., Федірко В.М., чл.-к., Учанін В.М., к.т.н., Коцюба О.А., Нечипоренко О.Ю., к.т.н., Ющенко К.А., ак., Лабур Т.М., д.т.н., Бичков А.С., к.ю.н.
Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України
 
бульвар академіка Вернадського, 36,
м. Київ
 

19.10.2017р.

о 14.00

5.
р30
Фізика і техніка сучасної поляриметрії
 
Представлено Інститутом фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України.
 
Автори:
Матяш І.Є., к.ф.-м.н., Руденко С.П., к.ф.-м.н., Савенков С.М., д.ф.-м.н., Самойлов А.В., к.ф.-м.н., Сердега Б.К., д.ф.-м.н., Стешенко С.О., к.ф.-м.н., Ушенін Ю.В., Ширшов Ю.М., д.ф.-м.н.
Інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(корпус 9, аудиторія 2)
 
вул. Сторожинецька, 101, м. Чернівці

 

29.09.2017р.

о 14.30

ІІ. енергетика та екологія
6.
р10
Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій
 
Представлено Державним вищим навчальним закладом "Національний гірничий університет".
 
Автори:
Барабаш М.В., Воронін С.А., Пілюгин В.І., д.т.н., Снігур В.Г., к.т.н., Мкртчян С.В., Солодянкін О.В., д.т.н., Гапєєв С.М., д.т.н., Вигодін М.О., к.т.н.
Інститут
фізики гірничих процесів НАН України
(зала засідань)
 
вул. Сімферопольська, 2а, 
м. Дніпро

12.09.2017р. 

о 13.00 

 

7.
р11
Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України
 
Представлено Публічним акціонерним товариством "Турбоатом".
 
Автори:
Сокол Є.І., чл.-к., Царюк А.К., к.т.н., Черкаський О.Ю., Линник О.В., Іщенко Г.І., Сирота І.Г., Галат В.В., Вакуленко О.М.
Донбаська державна машинобудівна академія (корпус 1, аудиторія 1319)
 
вул. Академічна (Шкадінова), 72,
м. Краматорськ,
Донецька обл.

28.09.2017р.

о 14.00

8.
р15
Нарощування ресурсів нафти і газу шляхом раціонального використання геофлюїдодинаміки надр України
 
Представлено Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу
 
Автори:
Орлов О.О., д.г.-м.н., Федоришин Д.Д., д.геол.н., Крупський Ю.З., д.г.-м.н., Федишин В.О., д.геол.н., Лазарук Я.Г., д.геол.н., Омельченко В.Г., к.геол.н.,Заяць Х.Б., к.г.-м.н.
Інститут геологічних наук НАН України
(актова зала)
 
вул. О. Гончара, 55-б,
 м. Київ

28.09.2017р.

об 11.00

9.
р17
Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України
 
Представлено Дочірнім підприємством "Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості" НАК "Нафтогаз України".
 
Автори:
Зарубін Ю.О., к.т.н., Дорошенко В.М., д.т.н., Гришаненко В.П., к.т.н., Прокопів В.Й., к.геол.н., Бойко В.С., д.т.н., Мойсишин В.М., д.т.н., Стогній О.В., к.т.н., Гунда М.В.
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
(зала засідань)
 
Першотравневий проспект, 24,
м. Полтава

29.09.2017р.

о 13.30

10.
р31
Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України
 
Представлено Українським гідрометеорологічним інститутом ДСНС України та НАН України
 
Автори:
Осадчий В.І., чл.-к., Набиванець Ю.Б., к.г.н., Протасов О.О., д.б.н., Линник П.М., д.х.н., Щербак В.І., д.б.н., Никифорович Є.І., чл.-к., Корнілович Б.Ю., чл.-к.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
проспект академіка Глушкова, 2а,
м. Київ
 

25.09.2017р.

о 10.00

ІIІ. хіміко – біологічні та медичні науки 
11.
р1
Створення та виробництво вітчизняних лікарських засобів нейротропної і імунотропної дії
 
Представлено Фізико-хімічним інститутом імені О.В.Богатського НАН України.
 
Автори:
Головенко М.Я., д.б.н., Павловський В.І., к.х.н., Карасьова Т.Л., д.б.н., Нікітін Є.В., д.м.н., Єгорова А.В., д.х.н., Редер А.С., к.х.н., Стельмах І.Б., к.х.н., Позігун Д.В., к.х.н.
Національний фармацевтиний університет
(аудиторія 14)
 
вул. Валентинівська, 4, 
м. Харків
 
 
31.08.2017р.
 
о 10.00
12.
р24
Система прогнозування, діагностики, профілактики й лікування остеопорозу та його ускладнень
 
Представлено Державною Установою "Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України".
 
Автори:
Поворознюк В.В., д.м.н., Гайко О.Г., д.м.н., Григор’єва Н.В., д.м.н., Дєдух Н.В., д.б.н., Калашніков А.В., д.м.н., Кузнецова С.М., д.м.н., Климовицький Ф.В., д.м.н., Комісаренко Ю.І., д.м.н.
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
(зала засідань Вченої ради)
 
майдан Волi, 1,
м. Тернопiль
 

27.09.2017р.

о 12.00

 

13.
р27
Хірургічне лікування патології грудної аорти
 
Представлено державною установою "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України".
 
Автори:
Кравченко І.М., д.м.н., Попов В.В., д.м.н., Захарова В.П., д.м.н., Ємець І.М., д.м.н., Руденко Н.М., д.м.н., Фуркало С.М., д.м.н., Кравченко В.І., к.м.н., Романюк О.М., к.м.н.
Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України
(актова зала)
 
в’їзд   Балакірєва, 1,
м. Харків

25.09.2017р.

о 10.00

14.
р29
Кріотермохірургічні методи та апаратура для лікування онкологічних захворювань органів черевної порожнини
 
Представлено державною установою "Національний науковий центр радіаційної медицини" НАМН України.
 
Автори:
Литвиненко О.О., д.м.н., Лещенко В.М., Сандомирський Б.П., д.м.н., Корпан М.М., д.м.н., Сушко В.О., д.м.н., Худецький І.Ю., д.м.н., Красносельський М.В., д.м.н.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця
 
проспект Перемоги, 34,
м. Київ

 7.09.2017р.

о 13.00

ІV. суспільні і гуманітарні науки 
15.
р5
Цивілізаційний вибір України і соціальний прогрес
 
Представлено Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України.
 
Автори:
Попович М.В., ак., Пролеєв С.В., д.філос.н., Гардашук Т.В., д.філос.н., Губерський Л.В., ак., Ільїн В.В., д.філос.н., Бакіров В.С., ак., Андрущенко В.П., чл.-к., Рафальський О.О., чл.-к.
Одеський національний університет імені І.І.Мечникова
 
 
вул. Дворянська, 2,
м. Одеса

19.09.2017р.

о 14.00

 

16.
р6
Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації
 
Представлено Київським національним торговельно-економічним університетом.
 
Автори:
Сіденко В.Р., чл.-к., Скрипниченко М.І., чл.-к., Пономаренко В.С., д.е.н., Чугунов І.Я., д.е.н., Луніна І.О., д.е.н., Блакита Г.В., д.е.н., Запатріна І.В., д.е.н., Квач Я.П., д.е.н.
Інститут економіки промисловості НАН України
 
вул. Желябова, 2,
м. Київ
 

12.09.2017р.

о 14.00

17.
р9
Шевченківська енциклопедія
 
Представлено Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України.
 
Автори:
Барабаш Ю.Я., д.ф.н., Бородін В.С., д.ф.н., Боронь О.В., к.ф.н., Дзюба І.М., ак., Смілянська В.Л., д.ф.н., Харчук Р.Б., к.ф.н., Чамата Н.П., к.ф.н., Юр М.В., к. мистецтвозн.
Львівський національний університет імені Івана Франка
 
 
вул. Університетська, 1,
м. Львів,

20.09.2017р.

о 13.00

 

V. промисловість, будівництво та  аграрний комплекс 
18.
р3
Ресурсоощадні технології виробництва текстилю, одягу та взуття
 
Представлено Київським національним університетом технологій та дизайну.
 
Автори:
Щербань В.Ю., д.т.н., Піпа Б.Ф., д.т.н., Чабан В.В., д.т.н., Щербань Ю.Ю., д.т.н., Каплун В.В., д.т.н., Здоренко В.Г., д.т.н., Червонюк О.К., Чубукова О.Ю., д.е.н.
Хмельницький національний університет 
 
вул. Інститутська, 11, 
м. Хмельницький

14.09.2017р.

о 12.00

19.
р26
Розроблення і впровадження комплексів технічних засобів для вирощування зернових та інших культур
 
Представлено Національним науковим центром “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” НААН України.
 
Автори:
Адамчук В.В., д.т.н., Насонов В.А., к.т.н., Булгаков В.М., д.т.н., Кюрчев В.М., д.т.н., Калапа С.Г., Пономар Ю.В., Гавриленко П.М., Шаповалов Ю.К.
Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка (конференц-зала)
 
вул. Алчевських, 44,
м. Харків
28.09.2017р.
о 10.00
VI. підручники
20.
п1
Підручник "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія"
 
Представлено Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця.
 
Автори:
Широбоков В.П., ак., Виноград Н.О., д.м.н., Войцеховський В.Г., д.м.н., Дзюблик І,В., д.м.н., Климнюк С.І., д.м.н., Кременчуцький Г.М., д.м.н., Палій Г.К., д.м.н., Руденко А.В., д.б.н.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
 
ННЦ "Інститут біології та медицини"
 
 
пр. академіка Глушкова, 2,
м. Київ

11.09.2017р.

о 14.00

 

21.
п2
Підручник "Технічна термодинаміка"
 
Представлено Національним університетом харчових технологій.
 
Автор:
Буляндра О.Ф., д.т.н.
Національний гірничий університет
(зала засідань Вченої ради)
 
просп. Дмитра Яворницького, 19,
м. Дніпропетровськ

29.09.2017р.

о 14.00

22.
п4
Підручник "Гроші та кредит"
 
Представлено Державним вищим навчальним закладом "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".
 
Автори:
Савлук М.І., д.е.н., Мороз А.М., д.е.н., Лазепко І.М., к.е.н., Пуховкіна М.Ф., к.е.н., Шамова І.В., к.е.н., Заболотна Н.Г., к.е.н., Брегеда О.А., к.е.н.
Одеський національний економічний університет 
 
вул. Преображенська, 8,
м. Одеса,
 

29.09.2017р.

о 12.00

 

Заступник керівника Секретаріату Комітету О.Жданенко.