Офіційний веб сайт

Нормативна база

Розмір стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2018 році.

 

місяці

прожитковий мінімум для працездатних осіб

 (2018 р.)

Розмір щомісячної стипендії для молодих вчених  у  2018 р. (грн.)

Президента України

Кабінету Міністрів України

січень

1762

2114,40

1762,00

лютий

1762

2114,40

1762,00

березень

1762

2114,40

1762,00

квітень

1762

2114,40

1762,00

травень

1762

2114,40

1762,00

червень

1762

2114,40

1762,00

липень

1841

2209,20

1841,00

серпень

1841

2209,20

1841,00

вересень

1841

2209,20

1841,00

жовтень

1841

2209,20

1841,00

листопад

1841

2209,20

1841,00

грудень

1921

2305,20

1921,00

 

******

Розмір стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2017 році.

місяці

прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2017р.

Розмір щомісячної стипендії для молодих вчених (грн.)

Президента України

Кабінету Міністрів України

січень

1600

1920

1600

лютий

1600

1920

1600

березень

1600

1920

1600

квітень

1600

1920

1600

травень

1684

2020,8

1684

червень

1684

2020,8

1684

липень

1684

2020,8

1684

серпень

1684

2020,8

1684

вересень

1684

2020,8

1684

жовтень

1684

2020,8

1684

листопад

1684

2020,8

1684

грудень

1762

2114,4

1762

 

**********

 

**********

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

  від 16 серпня 1994 р. N 560

   Київ

 

Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

{ Додатково див. Постанови КМ N 296  від 19.04.95, N 1014 від 18.12.95 },{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ N 2024  від 26.12.2003 N 882  від 12.07.2004, N 872 від 19.09.2012, N 473  від 03.07.2013, N 694 від 18.09.2013, N 946 від 14.12.2016 }, { Установити з 1 січня 2006 р. розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених у сумі 270 гривень кожна згідно з Постановою КМ N 1275 від 24.12.2005 }, { Установити з 1 січня 2009 р. розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених у сумі 810 гривень кожна згідно з Постановою КМ N 757 від 27.08.2008 }, { Установити з 1 січня 2013 р. розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна згідно з Постановою КМУ N 872 від 19.09.2012 }, { У назві та тексті Постанови слово "учених" замінити словом "вчених" згідно з Постановою КМ N 946  від 14.12.2016 }

 

З метою підтримки молодих вчених наукових установ, організацій і вищих навчальних закладів Кабінет Міністрів України постановляє:

 

 1. Заснувати 320 щомісячних стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів. Стипендії призначаються за рішенням президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки терміном на два роки і виплачуються стипендіатам за місцем їхньої основної роботи (навчання) додатково до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії, різних доплат і надбавок. { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 2024 від 26.12.2003, N 872 від 19.09.2012, N 473 від 03.07.2013 }

Схвалити поданий Комітетом по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України на 1994 рік розподіл зазначених стипендій між науковими установами, організаціями та вищими навчальними закладами, що додається.

Надати Комітетові право вносити у разі потреби уточнення до цього розподілу за мотивованим поданням міністерств і національних галузевих академій наук.

{ Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 694  від 18.09.2013, N 946 від 14.12.2016 }{ Пункт 1 втратив чинність з 01.10.95 в частині розміру стипендій згідно з Постановою КМ Постанови КМ N 1014  від 18.12.95; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 882 від 12.07.2004 }

 2. Затвердити Положення про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених, що додається.

 3. Міністерству економіки і Міністерству фінансів щорічно починаючи з 1995 року передбачати у проектах плану економічного і соціального розвитку та державного бюджету фінансування видатків, пов'язаних з виплатою зазначених стипендій. У 1994 році витрати на цю мету передбачити при уточненні показників державного бюджету.

 

Прем'єр-міністр України  В.МАСОЛ

  Міністр Кабінету Міністрів України  В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 Інд.31

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 серпня 1994 р. N 560

 

ПОЛОЖЕННЯ

  про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених

{ Назва Положення із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946 від 14.12.2016 }

{ У тексті Положення слова "Комітет по Державних преміях України в галузі науки і техніки при Кабінеті Міністрів України" в усіх відмінках замінено словами "Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 2024 від 26.12.2003 }, { У тексті Положення слова "галузева академія наук" у всіх відмінках і формах числа замінено словами "національна галузева академія наук" у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 694 від 18.09.2013 }, { У тексті Положення слово "відомства" в усіх відмінках виключено згідно з Постановою КМ N 946 від 14.12.2016 }

 

 1. Щомісячні стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки вчених, які успішно проводять наукові дослідження, здійснюють актуальні науково-технічні розробки і вже досягли визнаних результатів у цій справі. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946 ( 946-2016-п ) від 14.12.2016 },  2. { Абзац перший пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 2024 від 26.12.2003 }

Розподіл стипендій для наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів проводить Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки за мотивованим поданням відповідних міністерств та національних галузевих академій наук.

 3. Стипендії призначаються на конкурсних засадах за рахунок цільових коштів державного бюджету і перераховуються Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки для виплати стипендіатам за місцем їхньої основної роботи (навчання) додатково до посадового окладу, іменної або ординарної (звичайної) академічної стипендії аспіранта, ад’юнкта, докторанта, різних доплат і надбавок. {Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 882  від 12.07.2004, N 946  від 14.12.2016 }

 4. Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати 33 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 38 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

 На здобуття стипендій можуть висуватися наукові працівники, науково-педагогічні працівники, аспіранти, ад’юнкти, докторанти, інші вчені та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів.

 Обов’язковою умовою для здобуття стипендії є наявність у претендента вагомих наукових результатів, а також можливість проводити наукові дослідження. {Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 946 від 14.12.2016 }

 5. Висунення осіб на здобуття стипендії здійснюють за місцем їхньої основної роботи (навчання) вчені (наукові, науково-технічні, технічні) ради наукових установ, організацій, вищих навчальних закладів міністерств та національних галузевих академій наук за наявності письмових рекомендацій не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями молодого вченого. Рішення про висунення приймається на засіданні ради таємним голосуванням за умови, що за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх членів ради. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946  від 14.12.2016 }

 6. Проведення конкурсів на здобуття стипендій та прийняття рекомендацій про їх призначення покладається на колегії міністерств і президії національних галузевих академій наук, яким виділена відповідна кількість стипендій.

 Умови та порядок проведення зазначених конкурсів визначає Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки.

 7. Колегії міністерств та президії національних галузевих академій наук, яким виділені стипендії, двічі на рік (до 25 квітня і до 25 жовтня) передають Комітетові з Державних премій України в галузі науки і техніки свої рекомендації щодо призначення стипендій на існуючі вакансії. Остаточне рішення про присудження стипендій приймається після затвердження їх президією Комітету. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946  від 14.12.2016 }

 8. Вчена (наукова, науково-технічна, технічна) рада наукової установи, організації, вищого навчального закладу, де працює (навчається) стипендіат, двічі на рік здійснює атестацію його наукової роботи і надсилає короткий звіт про досягнуті ним результати до відповідного міністерства або президії відповідної національної галузевої академії наук. {Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 946 від 14.12.2016 }

 9. Виплата стипендії може припинятися президією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за поданням вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради наукової установи, організації, вищого навчального закладу, що висувала стипендіата, погодженим з відповідним міністерством або відповідною національною галузевою академією наук.

 При досягненні 35 років стипендіатом, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років стипендіатом, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі, виплата стипендії припиняється. {Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 946  від 14.12.2016 }

 ********

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 липня 2013 р. № 473

Київ

Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести зміну до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 “Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 285; Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2798; 2004 р., № 28, ст. 1871; 2012 р., № 71, ст. 2874), замінивши в абзаці першому цифри “250” цифрами “320”.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2014 року.

Прем'єр-міністр України                                          М.АЗАРОВ

Інд. 70

*********

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2012 р. № 872

Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

        

 Прем’єр-міністр України                                            М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 вересня 2012 р. № 872

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. В абзаці першому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 “Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених”(ЗП України, 1994 p., № 11, ст. 285; Офіційний вісник України, 2003 р., № 52, ст. 2798; 2004 р., № 28, ст. 1871) цифри “320” замінити цифрами “250”.

2. Пункт 2 Положення про стипендії Президента України для молодих учених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 1994 р. № 582 “Про стипендії Президента України для молодих учених” (ЗП України, 1994 р., № 11, ст. 291; Офіційний вісник України, 2004 р., № 28, ст. 1871), викласти в такій редакції:

“2. Стипендії Президента України призначаються на строк до двох років.”.

3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1462 “Про розмір стипендії Президента України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 40, ст. 1862; 2005 р., № 47, ст. 2946) викласти в такій редакції:

“1. Установити з 1 січня 2013 р. розмір стипендії Президента України для молодих учених — 120 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб.”.

4. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 757 “Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 65, ст. 2194):

в абзаці першому слова і цифри “з 1 січня 2009 року:” замінити словами і цифрами “з 1 січня 2013 року:”

в абзаці другому слова і цифри “у сумі 900 гривень кожна” замінити словами і цифрами “у розмірі 120 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна”;

в абзаці третьому слова і цифри “у сумі 810 гривень кожна” замінити словами і цифрами “у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна”.

 

********

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2008 р.  №  757

Київ

Про збільшення розміру стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених

 

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 872 від 19.09.2012}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити з 1 січня 2013 року:

щомісячний розмір стипендій Президента України для молодих учених, заснованих Указом Президента України від 22 березня 1994 р. № 100,  у розмірі 120 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб кожна;

щомісячний розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених, заснованих постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 (ЗП України, 1994 p., № 11, ст. 285), у розмірі одного прожиткового  мінімуму для працездатних осіб кожна.

 

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2005 р. № 1107 “Про збільшення розміру стипендії Президента України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 47, ст. 2946) та від 24 грудня 2005 р. № 1275 “Про розмір стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених” (Офіційний вісник України, 2005 p., № 52, ст. 3313).

 

 Прем’єр-міністр України   Ю. ТИМОШЕНКО

Інд.28