Офіційний веб сайт

Пам'ятка, щодо присудження премій

Державні премії України присуджуються:

- за видатні наукові дослідження, які сприяють подальшому розвитку гуманітарних, технічних та природничих наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі  дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні);

- за розробку та впровадження нової техніки, матеріалів та технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню найновіших світових досягнень;

- за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

- за підручники для загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-IVрівня акредитації, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню молоддю знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

До розгляду приймаються наукові праці, опубліковані у завершеному вигляді не менш як за рік до їх висунення, а роботи у галузі техніки, матеріалів, технологій – після освоєння у виробництві.

Висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державної премії провадиться установами Національних академій  наук України, керівними органами громадських наукових та науково-технічних організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, науково-технічними та вченими радами наукових організацій, вищих навчальних закладів відповідно до  "Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення робіт на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки".

 

Консультації щодо оформлення та прийом робіт здійснюються Секретаріатом Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки за адресою:

 

03680,  м.Київ-150, вул. Горького, 51, кімната  1212,

телефони: 246-78-19; 246-63-00  (факс).