Офіційний веб сайт

Секретаріатом Комітету прийнято до розгляду 81 робота на здобуття премій Президента України для молодих вчених 2017 року

Секретаріатом Комітету прийнято до розгляду 81 робота на здобуття премій Президента України для молодих вчених 2017 року.

Географія поданих на здобуття Премій Президента для молодих вчених 2017 року робіт свідчить, що більш активними є наукові школи Києва, Харкова, Львова, Дніпропетровська.

Звертає на себе увагу, що 87 % претендентів вже мають науковий ступінь, з них 15 - доктори наук.

 Чотири доктори економічних наук,  2 –  доктори технічних наук, 2 –  доктори юридичних наук,  2 – доктор  політичних наук,  доктор психологічних наук, доктор історичних наук, доктор наук з державного управління, доктор сільськогосподарських наук.

В основному  подано роботи, які сприяють формуванню сучасного погляду на історію України,  аналізується сучасні політичні, економічні та соціокультурні процеси в державі,  в галузі  механіки, матеріалознавства, мікробіології, нових технологій лікування та профілактики захворювань, які є результатом  наукових та експериментальних досліджень, інженерних пошуків  та організаційних рішень.  

 


 

Аналіз поданих робіт свідчить про великий потенціал  вітчизняної науки, який має служити подоланню кризових явищ і подальшому розвиткові нашої держави.