Офіційний веб сайт

Щорічні премії Президента України для молодих вчених присуджуються:

за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні).

Вік осіб, які претендують на здобуття премії, не може перевищувати 35 років (на 1 березня поточного року).

Висунення праць на здобуття премій здійснюється науковими установами та організаціями відповідно до "Інструкції про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних премій Президента України  для молодих вчених".

Документи оформленої праці подаються за підпорядкованістю до президій Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, Національної академії аграрних наук України, Національної академії педагогічних наук України, Національної академії правових наук України, колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Представленняпрацьдо Комітету провадиться президіями національних академій наук України, колегіями міністерств та інших центральних органів виконавчої влади до 1 березня 2014 року.