Офіційний веб сайт

СПИСКИ молодих учених, яким подовжено виплату стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (травень - вересень 2012 року)

Додаток №2

до наказу №13/с4 від 18.05.2012р

СПИСКИ

молодих учених, яким подовжено виплату стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(травень  -  вересень 2012 року)

 

2.1.СПИСОК МОЛОДИХ УЧЕНИХ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Севастопольський національний  технічний університет

1.        Воронін Дмитро Юрійович

2.        Головін Василь Ігорович

3.        Троїцький Олександр Вікторович

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4.        Дідух Анна Яківна

5.        Порхун Олена Володимирівна

6.        Чернінський Андрій Олександрович

7.        Линчак Оксана Валеріївна

8.        Теребіленко Катерина Володимирівна

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

9.        Ковалець Ольга Яківна

10.    Юрчишин Оксана Ярославівна

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

11.    Данніков Олег Володимирович

Київський національний університет технологій та дизайну

12.    Редько Яна Володимирівна

13.    Манойленко Олександр Петрович

14.    Смачило Оксана Володимирівна

Національний авіаційний університет

15.    Єнчев Сергій Васильович

Національний університет харчових технологій

16.    Змієвський Юрій Григорович

17.    Радзієвська Ірина Гіронтіївна

Інститут магнетизму

18.    Дереча Дмитро Олександрович

Київський національний торговельно-економічний університет

19.    Сердюченко Олексій Володимирович

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

20.    Залізко Василь Дмитрович

21.    Іванілов Олександр Вікторович

Київський національний університет будівництва та архітектури

22.    Балака Максим Миколайович

23.    Мілейковський Віктор Олександрович

24.    Бондаренко Ольга Петрівна

25.    Дєдов Олег Павлович

26.    Паламарчук Дмитро Анатолійович

Вінницький  державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

27.    Коваль Людмила Михайлівна

Вінницький національний технічний університет

28.    Карачина  Наталія Петрівна

29.    Семенов Андрій Олександрович

Волинський національний університет імені Лесі Українки

30.    Мирончук Галина Леонідівна

31.    Скороход Ірина Святославівна

32.    Разиграєв Олег Володимирович

Луцький національний технічний університет

33.    Хвищун Надія Віталіївна

34.    Тараймович Ірина Володимирівна

35.    Захарчук Дмитро Андрійови

Національна металургійна академія України  

36.    Левко Олена Миколаївна

Національний гірничий університет

37.    Ігнатов Андрій Олександрович

38.    Павличенко Артем Володимирович

Український державний хіміко-технологічний університет

39.    Зайчук Олександр Вікторович

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

40.    Бондаренко Ярослав Сергійович

Криворізький національний університет

41.    Булах Олексій Володимирович

42.    Панафідіна Оксана Петрівна

Донецький національний університет

43.    Древаль Костянтин Григорович

44.    Беспалько Юлія Миколаївна

45.    Безгін Костянтин Сергійович

Донецький державний університет управління

46.    Орлова Наталія Сергіївна

Донецький національний технічний університет

47.    Хіценко Микола Васильович

Донецький  національний  університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського

48.    Савельєва Катерина Вячеславівна

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

49.    Бельмаз Ярослава Миколаївна

Слов'янський державний педагогічний університет

50.    Кадубовський Олександр Анатолійович

Донбаська державна машинобудівна академія

51.    Жбанков Ярослав Геннадійович

52.    Періг Олександр Вікторович

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

53.    Рожков Віталій Сергійович

Приазовський державний технічний університет

54.    Міронова Марина Володимирівна

55.    Бурлака Володимир Володимирович

Житомирський державний університет імені Івана Франка

56.    Зіновчук Андрій Васильович

Житомирський державний технологічний університет

57.    Легенчук Сергій Федорович

Ужгородський національний університет

58.    Куртяк Федір Федорович

Запорізький національний університет

59.    Бакалінський Михайло Луісович

Запорізька державна інженерна  академія

60.    Пожуєва Тетяна Олександрівна

61.    Антипенко Євген Юрійович

62.    Доненко Василь Іванович

Запорізький національний технічний університет

63.    Олійник Олексій Олександрович

64.    Казурова Аліна Євгенівна

Бердянський державний педагогічний університет ім. П.Д.Осипенка

65.    Ачкан Віталій Валентинович

66.    Сичікова Яна Олександрівна

67.    Осіпов Віталій Миколайович

Маріупольський державний університет

68.    Дубенюк Ярослава Анатоліївна

69.    Дегтеренко Анастасія Миколаївна

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

70.    Трифонова Олена Михайлівна

Кіровоградський національний технічний університет

71.    Годунко Максим  Олегович

Кіровоградська  льотна академія Національного авіаційного університету

72.    Щербина Юрій Валерійович

73.    Сікірда Юлія Володимирівна

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

74.    Тацакович Назарій Любомирович

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

75.    Драгнєв Юрій Володимирович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

76.    Кравченко Катерина Олександрівна

77.    Ноженко Олена Сергіївна

Львівський національний університет імені Івана Франка

78.    Рудик Віктор Петрович

79.    Новосад Ірина Степанівна

Національний університет "Львівська політехніка"

80.    Івасів Володимир Васильович

81.    Василюк Софія Володимирівна

82.    Волинюк Дмитро Юрійович

Національний  лісотехнічний університет України

83.    Дадак Юрій Романович

84.    Новак Уляна Павлівна

Українська академія друкарства

85.    Михайлович-Гетто Ольга Петрівна

Інститут фізичної оптики

86.    Васильків Юрій Васильович

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

87.    Нищак Іван Дмитрович

88.    Галів Микола Дмитрович

89.    Зимомря Іван Миколайович

90.    Павловський Юрій Вікторович

Національний  університет "Одеська  юридична академія"

91.    Гловюк Ірина Василівна

92.    Мельничук  Тетяна Володимирівна

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

93.    Калашнікова (Кучерявенко) Людмила Володимирівна

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

94.    Кожемяк Марина Анатоліївна

95.    Насадюк Ірина Богданівна

Одеський національний морський університет

96.    Вірніна Наталя Альбертівна

Одеська національна академія харчових технологій

97.    Асауляк Альона Василівна

98.    Валевська Людмила Олександрівна

99.    Кушнір Надія Анатоліївна

Одеська державна академія будівництва та архітектури

100.Мурашко Олексій Володимирович

Одеський державний екологічний університет

101.Гриб Олег Миколайович

Одеська  державна академія холоду

102.Лозовський Тарас Леонтійович

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського

103.Сметаніна Людмила Сергіївна

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

104.Гайша Олександр Олександрович

105.Зайцев Дмитро Володимирович

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

106.3уєнко Марина Олексіївна

Національний  університет водного господарства та природокористування

107.Поліщук-Герасимчук Тетяна Олександрівна

108.Сафоник Андрій Петрович

Сумський державний університет

109.Атаман Юрій Олександрович

110.Криворучко Дмитро Володимирович

111.Іванов Віталій Олександрович .

112.Ляпощенко Олександр Олександрович

113.Петрушенко Юрій Миколайович

114.Рибалко Олександр Олександрович

115.Сотник Ірина Миколаївна

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

116.Карпенко Віталій Євгенович

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

 

117.Базиль Людмила Олександрівна

Тернопільський національний економічний університет

118.Мартинюк Володимир Петрович

Тернопільський національний  технічний університет ім. Івана Пулюя

119.Ляшук Олег Леонтійович

120.Марущак Павло Орестович

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

121.Терещук Діана Григорівна

122.Кравець Світлана Володимирівна

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

123.Горобченко Ольга Олександрівна

Нацiональний технiчний унiверситет "Харківський полiтехнічний інститут"

124.Пустовойтов Павло Євгенович

125.Резніченко Ганна Михайлівна

Харківський національний університет будівництва та архітектури

126.Старкова Ольга Володимирівна

Інститут іоносфери

127.Котов Дмитро Володимирович

Харківський національний університет радіоелектроніки

128.Клименко Олексій Вікторович

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

129.Тарасюк Ольга Михайлівна

130.Шипуль Ольга Володимирівна

Харківська національна академія міського господарства

131.Калюжний Дмитро Миколайович

132.Гапонова Людмила Вікторівна

Харківський державний університет харчування та торгівлі

133.Золотухіна Інна Василівна

Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

134.Москвич Лідія  Миколаївна

Харківський національний економічний університет

135.Мілевський Станіслав Валерійович

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

136.Єгорова Олена Валеріївна

Українська інженерно-педагогічна академія

137.Лазарєва Тетяна Анатоліївна

138.Першина Юлія Ігорівна

139.Шурінова Олена Володимирівна

Херсонський національний технічний університет

140.Ляшенко Олена Миколаївна

141.Мазур Олена Вікторівна

Херсонський державний університет

142.Манько Наталія Володимирівна

Херсонський державний морський університет

143.Назарова Вікторія Вікторівна

Хмельницький національний університет

144.Говорущенко Тетяна Олександрівна

Кам’янець-Подільський  національний університетімені Івана Огієнка

145.Атаманчук Вікторія Петрівна

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

146.Білогородський Юрій Сергійович

147.Колос Петро Олексійович

148.Пасічний Микола Олександрович

149.Івангородський Костянтин Васильович

150.Кучай Тетяна Петрівна

Черкаський  державний технологічний університет

151.Базіло Костянтин Вікторович

152.Філімонов Сергій Олександрович

153.Бондаренко Максим Олексійович

154.Уткіна Тетяна Юріївна .

155.Фауре Еміль Віталійович

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

156.Хитрук Валентин Іванович

157.Кравченко Оксана Олексіївна

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

158.Сеті  Юлія Олександрівна

159.Малик Ігор Володимирович 

160.Халавка Юрій Богданович

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

161.Лісовець Олег Васильович

Чернігівський державний інститут економіки і управління

162.Лавров Руслан Валерійович

Чернігівський державний технологічний університет

163.Бойко Сергій Васильович

 

2.2.СПИСОК МОЛОДИХ УЧЕНИХ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

1.        МОРОЗ Владислав Владиславович

Дніпропетровська державна медична академія

2.        КАПЛАН Павло Олександрович

Донецький національний медичний університет імені М.Горького

3.        МИРОНОВА Ксенія Олександрівна

4.        СТРЕЛЬЧЕНКО Юрій Ігорович

Запорізький державний медичний університет

5.        КОЛІСНИК Олексій Петрович

Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського

6.        ФОМОЧКІНА Ірина Іванівна

Одеський національний медичний університет

7.        КАЛАНЖОВА Ольга Михайлівна

8.        МАЛИНОВСЬКА Наталя Олександрівна

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського

9.        ЛИХАЦЬКА Тетяна Василівна

Українська медична стоматологічна академія

10.    ГОПКО Олександр Феліксович

Харківський національний медичний університет

11.    ЗАЛЮБОВСЬКА Олена Іллівна

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

12.    СЕРГІЄНКО Олександр Володимирович

Національний інститут раку

13.    ЛУКАШЕНКО Андрій Володимирович

14.    СВЕРГУН Наталія Миколаївна

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології

15.    ХАРЧУК Євген Валерійович

Львівський НДІ епідеміології та гігієни

16.    БЕНЬ Ірина Ігорівна

Український НДІ медико-соціальних проблем інвалідності

17.    САНІНА Наталія Анатоліївна

 

2.3.СПИСОК МОЛОДИХ УЧЕНИХ МІНІСТЕРСТВА  АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Білоцерківський національний аграрний університет

1.        АРТІМОНОВА Ірина Вікторівна

2.        МЕЛЬНИК Андрій Юрійович

Вінницький національний аграрний університет

3.        ЦУРКАН Олег Васильович

Дніпропетровський державний аграрний університет

4.        ПУГАЧ Андрій Миколайович

Луганський національний аграрний університет

5.        ВИСОЦЬКА Альона Олександрівна

Львівський національний університет  ветеринарної медицини та біотехнологій  ім. С.З.Гжицького

6.        ЛОБОЙКО Юрій Васильович

Миколаївський державний аграрний університет

7.        ЛИХАЧ Вадим Ярославович

8.        ДУМЕНКО Костянтин Миколайович

Національний університет біоресурсів і природокористування України

9.        БІЛОУС Андрій Михайлович

10.    ДРАГНЄВ Семен Васильович

11.    ПЕТРИШИНА Антоніна Анатоліївна

12.    УМАНЕЦЬ Дмитро Петрович

13.    САМСОНОВА Вікторія Володимирівна

Подільський державний аграрно-технічний університет

14.    ГАВРИЛЯНЧИК Руслан Юрійович

Таврійський  державний агротехнологічний університет

15.    СОКОЛОВА Вікторія Михайлівна

Уманський національний університет садівництва

16.    БУЦИК Роман Миколайович

17.    МАЛЬОВАНИЙ Михайло Іванович

Харківський національний  аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

18.    ГАРАЖА Олена Петрівна

19.    КРИШТОП Євген Анатолійович

Харківський національний технічний університет сільського господарства

ім. П.Василенка

20.    КАЛІНІН Євген Іванович

21.    ШКРЕГАЛЬ Олександр Миколайович

22.    КАРНАУХ Микола Віталійович

23.    ЛИСТОПАД Олександра Іванівна

Харківська державна зооветеринарна академія

24.    ХОМУТОВСЬКА Світлана Олександрівна

 

2.4.СПИСОК МОЛОДИХ УЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва

1.        АВРАМЕНКО Сергій Володимирович

Державна установа Інститут сільського господарства степової зони

2.        ГИРКА Тетяна Володимирівна

Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр

3.        МАРКО Наталя Володимирівна

Інститут біології тварин

4.        КОВАЛЬЧУК Ірина Іванівна

ННЦ "Інститут аграрної економіки"

5.        КОВАЛЬОВА Олена Вікторівна

Інститут агроекології і природокористування

6.        КОНІЩУК Василь Васильович

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека

7.        ПАШКІВСЬКА Оксана Анатоліївна

Інститут водних проблем і меліорації

8.        ПЕНДАК Наталія Володимирівна

9.        БАБІЦЬКА Олена Анатоліївна

Національний науковий центр "Інститут грунтознавства і агрохімії імені О.Н.Соколовського"

10.    СОЛОХА Максим Олександрович

Інститут зрошувального землеробства

11.    ВОЙТАШЕНКО Дмитро Петрович

Інститут зрошувального садівництва ім.М.Ф.Сидоренка

12.    МАЛЮК Тетяна Валеріївна

Інститут рису

13.    СКИДАН Вадим Олександрович

Інститут рибного господарства

14.    ХРИСТЕНКО Дмитро Сергійович

Інститут тваринництва

15.    КУЛІБАБА Роман Олександрович

Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка"

16.    САПОЖНИКОВА Марія Миколаївна

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"

17.    МЕЛЬНИК Роман Васильович

Тернопільський інститут агропромислового виробництва

18.    ДУТКА Галина Петрівна

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

19.    ЧЕБОТАР Галина Олександрівна

 

2.5.СПИСОК МОЛОДИХ УЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ  НАУК УКРАЇНИ

ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії»

1.      ЛИХМАН Віктор Миколайович

ДУ «Інститут терапії ім. Л.Т.Малої»

2.      КАЛАШНИК Дар’я Миколаївна

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова»

3.      ВОРОНКІНА Ірина Анатоліївна

ДУ «Інститут гематології та трансфузіології»

4.      ЖЕРНОВ Андрій Олександрович

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва»

5.      ПЕТРОСЯН Аріна Агасіївна

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського»

6.      ПАНАСЮК Олена Леонідівна

ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії»

7.      СВИРИДЮК Олег Євгенович

 

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова»

8.      КОЛЯДА Олександр Костянтинович

 

2.6.СПИСОК МОЛОДИХ УЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ  НАУК УКРАЇНИ

Інститут спеціальної педагогіки

1.        РІБЦУН Юлія Валентинівна

Інститут педагогіки

2.        ЛЕВЧЕНКО Надія Григорівна

Інститут психології імені Г.С.Костюка

3.        ЛАТИШ Наталія Михайлівна

Інститут проблем виховання

4.        МАЛИНОШЕВСЬКИЙ Руслан Васильович

Інститут соціальної та політичної психології

5.        ЧЕРЕМНИХ Катерина Олегівна

 

2.7.СПИСОК МОЛОДИХ УЧЕНИХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування

1.        ОНУПРІЄНКО Алла Миколаївна

 

2.8.СПИСОК  МОЛОДИХ УЧЕНИХ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"

1.        КОЗИРЕВ Євген Сергійович

 

Український науковий центр розвитку інформаційних технологій

2.        КАРПОВИЧ Андрій Анатолійович

Національний антарктичний науковий центр

3.      ФЕДЧУК Андрій Петрович

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова

4.      СТРІМОВСЬКИЙ Сергій Вікторович