Офіційний веб сайт

СПИСОК молодих учених Національної академії наук України, яким подовжено виплату стипендії Президента України для молодих учених

Додаток №1

до наказу №13/с4 від 18.05.2012р

СПИСОК
молодих учених Національної академії наук України,

яким подовжено виплату стипендії Президента України для молодих учених

(травень  -  вересень 2012 року)

 

Відділення математики НАН України

Інститут математики НАН України

1.             СОКОЛЕНКО Ігор Володимирович  

2.             ФІНКЕЛЬШТЕЙН Дмитро Леонідович  

3.             ШИДЛІЧ Андрій Любомирович  

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

4.             НЕСПІРНИЙ Віталій Миколайович  

5.             СЕВОСТЬЯНОВ Євген Олександрович  .

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

6.             СЛОБОДЯН Богдан Степанович  

 

Відділення інформатики НАН України

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

7.             БОГАЄНКО Всеволод Олександрович  

8.             КОВИРЬОВА Олександра Валеріївна  

9.             КОШКІНА Наталія Василівна  

10.         МАРЧЕНКО Віталій Анатолійович  

11.         НОРКІН Богдан Володимирович  

12.         ПРОВОТАР Ольга Олександрівна  

13.         САРАХАН Євгенія Володимирівна  

14.         СЕМЕНОВ Віктор Вікторович  

15.         ЮЩЕНКО Руслан Андрійович  

Інститут програмних систем НАН України

16.         РОДІН Євген Сергійович  

Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

17.         КРАСОВСЬКА Ольга Володимирівна  

18.         ОНОПРІЄНКО Михайло Валентинович  

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

19.         КРАВЧЕНКО Олексій Миколайович  

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОНмолодьспорту  України

20.         ПАВЛОВ Андрій Володимирович  

21.         ПЕЗЕНЦАЛІ Ганна Олександрівна  

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

22.         ГОРБОВ Іван Васильович  

 

Відділення механіки НАН України

Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

23.         АНДРУШКО Наталія Федорівна  

24.         ЧОРНОІВАН Юрій Олексійович  

Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України

25.         ДУДНИК (ЯЩУК) Альона Вікторівна

26.         ФЕДЯКІНА Тетяна Євгенівна

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України

27.         ЗАРАЗОВСЬКИЙ Максим Миколайович  

28.         КАТОК Олег Анатолійович  

29.         ПАНАСЕНКО Олександр Вячеславович  

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

30.         БРАГІНЕЦЬ Дмитро Дмитрович  

31.         КЛЮЄВ Едуард Сергійович  

32.         КОМЛЄВА Ірина Юріївна  

33.         ПРИХОДЧЕНКО Олексій Васильович  

Інститут гідромеханіки НАН України

34.         ПЕЧУК Євгеній Дмитрович  

35.         СОБОЛЬ Тетяна Володимирівна  

36.         СТАРОВОЙТ Інна Валеріївна  

Інститут транспортних систем і технологій НАН України

37.         МИРНИЙ Сергій Сергійович  

38.         РЕДЧИЦЬ Дмитро Олександрович  

 

Відділенняфізики і астрономіїНАНУкраїни

Інститут фізики НАН України

39.         ПИЛИПЧУК Олександр Сергійович  

40.         СЛЮСАРЕНКО Костянтин Юрійович  

41.         УЗУНОВА Віра Олександрівна    

42.         ШАЙДЮК Євгеній Олександрович  

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

43.         ВОЙТОВИЧ Марія Володимирівна  

44.         РЕДЬКО Роман Анатолійович  

45.         СЕМЕНЕНКО Микола Олександрович  

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

46.         БЕВЗ Віталій Петрович  

47.         ГАЛСТЯН Геворк Гагикович  

48.         КОЧЕЛАБ Євгенія Володимирівна  

49.         КУРГАН Наталія Анатоліївна  

50.         МОГИЛЬНИЙ Георгій Сергійович   

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

51.         БОРИСЮК Дмитро Леонідович  

52.         ТИХИЙ Юрій Володимирович  

53.         ЯКУБОВСЬКИЙ Дмитро Анатолійович  

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

54.         ЕЛИЇВ Андрій Андрійович  

55.         ОЛЬШЕВСЬКИЙ В’ячеслав Леонідович  

Інститут магнетизму НАН України та Мон молодьспорту України

56.         ДЗЮБЛЮК Валерій Володимирович  

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України

57.         ГЛАМАЗДА Олександр Юрійович  

58.         ДЗЮБА Михайло Олегович  

59.         ПАРАФІЛО Антон Вікторович  

60.         САГАН Володимир Володимирович  

61.         ЩЕРБИНА Тетяна Сергіївна  

Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України

62.         АБДУЛКАДИРОВ Дмитро Валерійович  

63.         АПОСТОЛОВ Станіслав Сергійович

64.         КАЛМИКОВА Тетяна Віталіївна  

65.         КРИВЕНКО Олена Владиславівна  

Радіоастрономічний інститут НАН України

66.         КОВАЛЬ Артем Олександрович  

67.         МИХАЙЛОВА Марина Сергіївна  

68.         СОПІН Андрій Олександрович  

Інститут фізики гірничих процесів НАН України

69.         СТАРИКОВА Ірина Геннадіївна  

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

70.         ВДОВИЧ Андрій Степанович  

Інститут електронної фізики НАН України

71.         ПРИМАК Микола Володимирович  

 

Відділення наук про землю НАН України

Інститут геологічних наук НАН України

72.         ПЕТРЕНКО (КУЗІВ) Ліліана Ігорівна  

73.         ШЕВЧУК Олена Андріївна  

Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

74.         БОНДАРЕНКО Максим Сергійович  

75.         КУПЛЬОВСЬКИЙ Богдан Євгенович

76.         ЛАПІНА Олена Петрівна  

Інститут географії НАН України

77.         МАЦІБОРА Олександр Васильович  

78.         ПОЛИВАЧ Катерина Анатоліївна  

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

79.         ВЕЛИКАНОВА Ольга Юріївна  

80.         ДУБИНА Олександр Володимирович  

81.         КОНОВАЛ Наталія Михайлівна  

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

82.         ПЕТРУНЯК Оксана Мирославівна  

Морський гідрофізичний інститут НАН України

83.         БОРОДІН Дмитро Вікторович  

84.         ГРЕКОВ Олександр Миколайович  

85.         КОРЧОМКІНА Олена Миколаївна  

Інститут проблем природокористування та екології НАН України

86.         ЧІЛІЙ Дмитро Васильович  

Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного науково-природничого музею НАН України

87.         МЕЛЬНИЧЕНКО Тетяна Анатоліївна  

Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут МНС та НАН України

88.         ШПИГ Віталій Михайлович  

 

Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

89.         ВІГІЛЯНСЬКА Наталія Вікторівна  

90.         КАХОВСЬКИЙ Микола Юрійович  

91.         КОЛЯДА Володимир Олександрович  

92.         МАКСИМЕНКО Андрій Олексійович  

93.         СИНЮК Володимир Сергійович  

94.         СОЛОВЕЙ Сергій Олексійович  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

95.         ВАЛУЙСЬКА Катерина Олександрівна  

96.         КАПУШ Денис Олегович  

97.         КОНОВАЛ Володимир Павлович  

98.         СИРОВАТКА В’ячеслав Леонідович  

99.         ЧИРИК Катерина Сергіївна  

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України

100.     ДЄВИЦЬКИЙ Олександр Анатолійович  

101.     СВИРИД Катерина Андріївна  

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України

102.     БЕРЧУК Дмитро Миколайович  

103.     ПЛЯХТУР Олександр Олександрович  

104.     РЕЙНТАЛЬ Олена Олександрівна  

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України

105.     ВОЙТКО Мирон Васильович  

106.     ГОЛОВАТЮК Юрій Володимирович  

107.     ГРЕДІЛЬ Мирослава Іванівна  

108.     КАПШІЙ Олег Вірославович  

109.     САХАРУК Олександр Миколайович  

«Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України

110.     ДУЛІНА Надія Андріївна  

111.     МАКОВЕЄВ Олександр Володимирович  

112.     НЕЙЧЕВА Світлана Вікторівна  

113.     СЕДАШ Юрій Володимирович  

114.     ШПИЛИНСЬКА Олександра Леонідівна  

Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України

115.     КНИШ Андрій Володимирович  

116.     СТЕПАНЕНКО Дмитро Олександрович  

117.     ШЕВЧЕНКО Сергій Анатолійович  

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України

118.     ПЕТРИЧЕНКО Сергій Вікторович 

Інститут термоелектрики НАН України та МОНмолодьспорту України

119.     ПРИБИЛА Андрій Вікторович  

 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України

Інститут технічної теплофізики НАН України

120.     ГОНЧАРУК Світлана Михайлівна  

121.     ДМИТРЕНКО Наталія Павлівна  

122.     ЛУНІНА Анастасія Олександрівна   

Інститут проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

123.     ЗЛОТНИК Михайло Вікторович   

124.     МЕЛЕЖИК Ірина Іванівна 

125.     УВАРОВ Роман Олександрович 

126.     ЧУГАЙ Андрій Михайлович 

Інститут електродинаміки НАН України

127.     ЛУК’ЯНЕНКО Лук'ян Миколайович 

128.     ПАВЛЮК Андрій Вікторович 

129.     РЕКСТІНА Любов Володимирівна 

130.     РОМАНЕНКО Володимир Іванович 

131.     ШОЛОХ Дмитро Олександрович  

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України та Мінпаливенерго України

132.     КОСЯЧКОВ Олексій В’ячеславович  

Інститут газу НАН України

133.     ВОРОБЙОВ Микита Валерійович    

Інститут загальної енергетики НАН України

134.     САС Дарина Петрівна 

135.     СТОГНІЙ Олексій Вадимович 

Науково-технічний центр магнетизму технічних об‘єктів НАН України

136.     ГРІНЧЕНКО Володимир Сергійович  

137.     КОНСТАНТІНОВ Олександр Вікторович  

Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання ім. Г.Є. Пухова НАН України

138.     ВОРОНОВА Ольга Сергіївна  

 

Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України

139.     ГАЛАЙДИЧ Костянтин Вікторович  

140.     КАНДИБЕЙ Сергій Сергійович  

141.     КОЛОДІЙ Ігор Вікторович  

142.     ЛАЗАРЄВА Галина Миколаївна  

143.     МЕДВЕДЄВ Дмитро Вікторович  

144.     СКОРОМНА Стелла Федорівна  

145.     ТАНАТАРОВ Ігор Володимирович  

146.     ТКАЧОВА Тетяна Іванівна  

Інститут ядерних досліджень НАН України

147.     БЄЛОШЕНКО Микита Анатолійович  

148.     ІЛЬКОВИЧ Віктор Васильович  

149.     ЧЕРНЮК Андрій Аркадійович  

150.     ЯКОВЕНКО Віктор Миколайович  

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

151.     БАБІЧ Артем Володимирович  

152.     ДУБОВИК Євген Олександрович  

Інститут прикладної фізики НАН України

153.     ВЕРШИНСЬКИЙ Сергій Олексійович  

154.     МАГІЛІН Дмитро Владиславович 

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України

155.     ЛИТВИНЕНКО Юлія Вікторівна 

156.     МАРІНІЧ Ольга Василівна 

 

Відділення хімії НАН України

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

157.     БАРНА Андрій Володимирович  

158.     БОЙЧУК Тетяна Михайлівна  

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

159.     КОБИЛЯНСЬКА Софія Дмитрівна  

160.     ЦАРИК Наталія Віталіївна  

Інститут органічної хімії НАН України

161.     КУЛІНІЧ Андрій Володимирович  

162.     ШТИЛЬ Наталія Анатоліївна  

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

163.     КУЛЄШ Дмитро Володимирович  

164.     ТКАЧЕНКО Ігор Михайлович  

165.     ЮРЖЕНКО Максим Володимирович  

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім.Л.М. Литвиненка НАН України

166.     ЛІТВІНОВ Юрій Євгенович  

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України

167.     КОБЕЦЬ Світлана Олексіївна  

168.     САМСОНІ-ТОДОРОВА Олена Олександрівна  

Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

169.     ДЕКІНА Світлана Сергіївна  

170.     СНУРНІКОВА Ольга Віталіївна  

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

171.     АНДРІЙКО Людмила Станіславівна  

172.     СУЛИМ Ірина Ярославівна  

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

173.     ОХРІМЕНКО Михайло Володимирович  

174.     ШАБЛИКІН Олег Валентинович  

175.     ЯКОВЕНКО Оксана Миколаївна  

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України

176.     ЗЕЛІНСЬКИЙ Сергій Олександрович  

177.     ХЛОПАСЬ Ольга Олександрівна  

 

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України

178.     КОСЯКОВА Галина Василівна   

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

179.     ПОРТНІЧЕНКО Георгій Володимирович  

180.     ШЕПЕЛЬ Олена Анатоліївна  

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

181.     КОРЖ Юлія Володимирівна 

182.     МАЦЕЛЮХ Олена Вікторівна  

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

183.     МАЛАНЧУК Оксана Миколаївна  

184.     НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна  

185.     ПЄШКОВА Вікторія Миколаївна  

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є. Кавецького НАН України

186.     БЕЗДЄНЄЖНИХ Наталія Олександрівна  

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

187.     ПЕТРЕНКО Юрій Олександрович  

188.     ЧИЖ Микола Олексійович  

Інститут біології клітини НАН України

189.     ШУВАЄВА Галина Юріївна  

Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України

190.     ГУЛАК Ксенія Леонідівна 

 

Відділення загальної біології НАН Eкраїни

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

191.     ОЛЬШАНСЬКИЙ Ігор Григорович   

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

192.     ГОДЛЕВСЬКА Олена Віталіївна 

193.     ЗОЛОТОВА-ГАЙДАМАКА Надія Вікторівна  

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

194.     СІНДАРОВСЬКА Яна Рудольфівна 

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

195.     КАЗАНЦЕВ Тарас Анатолійович  

196.     МАМЕНКО Павло Миколайович  

197.     ПОЧИНОК Віталій Михайлович  

Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України

198.     БОРОВКОВ Андрій Борисович  

Інститут екології Карпат НАН України

199.     ГІРНА Анна Яромирівна  

Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"

200.     ЛИТВИН Дмитро Іванович  

201.     ТАНАСІЄНКО Ірина Вікторівна  

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

202.     ПОПЕЛЬ Надію Іванівну  

203.     ЩЕРБАКОВА Тетяна Олександрівна  

Донецький ботанічний сад НАН України

204.     НЕЦВЕТОВ Максим Вікторович  

Національний науково-природничий музей НАН України

205.     ЩЕРБАКОВА Ольга Федорівна   

Державний природознавчий музей НАН України

206.     ГУРАЛЬ Роман Іванович   

Державна наукова установа "Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіттямегаполісу НАН України"

207.     ГАПОНОВА Людмила Петрівна   

 

Відділення економіки НАН України

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

208.     КОРНІВСЬКА Валерія Олегівна  

Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

209.     НОСУЛІЧ Тетяна Миколаївна  

210.     ОБИХОД Ганна Олександрівна  

211.     ШАШУЛА Людмила Олексіївна  

Інститут економіки промисловості НАН України

212.     ГАРКУШЕНКО Оксана Миколаївна 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

213.     ТОКУНОВА Анастасія Володимирівна 

Інститут регіональних досліджень НАН України

214.     ТЕСЛЮК Роман Тадейович 

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

215.     ТЕРЕЩЕНКО Ганна Ігорівна 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

216.     МЕРХО Олександр

 

Відділення історії, філософії та права НАН України

Інститут історії України НАН України

217.     БАТУРІНА Світлана Сергіївна 

218.     БОВГИРЯ Андрій Маркович 

219.     ВАЩУК Дмитро Петрович 

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

220.     МУРАВСЬКИЙ Олег Іванович  

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України

221.     ПОТАПЕНКО Світлана Петрівна 

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

222.     МУСІЙЧУК Вікторія Анатоліївна  

223.     ПИЛИПЧУК Ярослав Валентинович  

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

224.     КИСЛЯКОВСЬКА Ірина Вікторівна  

Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

225.     НЕДЗЕЛЬСЬКА Юлія Костянтинівна  

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

226.     МАЛИШЕВ Олександр Олегович  

227.     СЕМЧИК Ольга Олександрівна  

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

228.     ШИПКО Людмила Василівна 

 

Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

229.     БОРОНЬ Олександр Вікторович  

230.     ГАВРИЛЮК Надія Іванівна  

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України

231.     ФАЙЧУК Тетяна Григорівна  

Інститут української мови НАН України

232.     РУДА Олена Григорівна  

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

233.     ДОВГАНЬ Сергій Олексійович  

234.     ПРИЛЕПА Олеся Петрівна  

Інститут народознавства НАН України

235.     СОКІЛ-КЛЕПАК Наталія Василівна 

 

Наукові установи при президії НАН України

Фізико-технічний навчально-науковий центр НАН України

236.     КРЕДЕНЦЕР Сергій Вікторович  

237.     МОВЧАН Денис Миколайович  

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

238.     ЄВДІН Євген Олександрович