Офіційний веб сайт

СПИСОК молодих учених Національної академії наук України, яким призначено стипендії Президента України для молодих вчених з лютого 2014 року

Додаток №1

до Постанови президії   Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

від 13 лютого 2014 року № 1

 

 

СПИСОК

молодих учених Національної академії наук України,

 яким призначено стипендії Президента України для молодих вчених з лютого 2014 року

 

ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ НАН УКРАЇНИ

Інститут математики НАН України

1.        ВАНЄЄВА Олена Олександрівна

2.        ПОКУТНИЙ Олександр Олексійович

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

3.        КОЛОМОЙЦЕВ Юрій Сергійович

4.        КРАСНІКОВ Олександр Леонідович

Інститут прикладних проблем механіки і математики  ім. Я.С. Підстригача НАН України

5.        БРУХАЛЬ Мар’ян Богданович

ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАТИКИ НАН УКРАЇНИ

Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України

6.        КАСІМ Аніса Мохаммадівна

7.        КОШУЛЬКО Олексій Анатолійович

8.        ПИСАРЕНКО Юлія Валеріївна

9.        ТЕРНОВ Антон Сергійович

10.     ЮЩЕНКО Руслан Андрійович

Інститут програмних систем НАН України

11.     ІГНАТЕНКО Олексій Петрович

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

12.     КАДЕНКО Сергій Володимирович

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

13.     ПАРНОВСЬКИЙ Олексій Сергійович

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України

14.     БЕКЛЕР Тетяна Юріївна

15.     БОГАТЬОНКОВА Алла Ігорівна

ВІДДІЛЕННЯ МЕХАНІКИ НАН УКРАЇНИ

Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України

16.     ДОВЖИК Михайло Вікторович

17.     ХОРОШУН Анатолій Сергійович

Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України

18.     МЕЛАШИЧ Сергій Васильович

19.     ПАСІЧНИК Сергій Сергійович

Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України

20.     БУЛАХ Павло Олександрович

21.     БЯЛОНОВИЧ Андрій Володимирович

22.     ОПРАВХАТА Микола Якович

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

23.     АНТІПОВИЧ Яна Валентинівна

24.     ВОЙТОВИЧ Тетяна Геннадіївна

25.     ЛАРІОНОВ Микола Григорович

Інститут гідромеханіки НАН України

26.     БОГУЦЬКИЙ Сергій Юрійович

27.     КРАЄВ Антон Вікторович

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ І АСТРОНОМІЇ НАН УКРАЇНИ

Інститут фізики НАН України

28.     БАЛАКІН Дмитро Юрійович

29.     СЕНЕНКО Антон Ігорович

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України

30.     НАСЄКА Юрій Миколайович

31.     ШЕРЕМЕТ Володимир Миколайович

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

32.     БОГДАНОВ Сергій Євгенович

33.     ЛІЗУНОВ Вячеслав Вячеславович

34.     ПОНАМАРЬОВА Світлана Олександрівна

Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України

35.     ВЛАСІЙ Надія Дмитрівна

36.     КРАВЧУК Володимир Петрович

37.     ТОВКАЧ Олег Миколайович

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

38.     ІЩЕНКО Марина Вікторівна

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України

39.     КАРАЧЕВЦЕВ Максим Вікторович

40.     ЛОГОША Олексій Вікторович

41.     ХИЖНИЙ Іван Валерійович

Інститут радіофізики і електроніки ім. О. Я. Усикова НАН України

42.     ЛІНКОВА Анна Михайлівна

43.     РОХМАНОВА Тетяна Миколаївна

44.     ХРУСЛОВ Максим Михайлович

Радіоастрономічний інститут НАН України

45.     АВТОМОНОВ Микола Іванович

Інститут фізики гірничих процесів НАН України

46.     МОЛОДЕЦЬКИЙ Андрій Володимирович

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

47.     БЗОВСЬКА Ірина Степанівна

Інститут електронної фізики НАН України

48.     ПОП Оксана Михайлівна

ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ НАН УКРАЇНИ

Інститут геологічних наук НАН України

49.     КРІЛЬ Тетяна Василівна

ДУ «НЦ аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»

50.     МОВЧАН Дмитро Михайлович

ДНУ «Відділення морської геології та осадочного рудоутворення НАН України»

51.     БОБКО Артем Олександрович

Інститут геофізики ім. С І.Субботіна НАН України

52.     КУШНІР Антон Миколайович

53.     МИЧАК Сергій Володимирович

Інститут географії НАН України

54.     ІЩЕНКО Юрій Дмитрович

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України

55.     ГРЕЧАНІВСЬКИЙ Олексій Євгенович

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

56.     ТЕЛЕГУЗ Ольга Володимирівна

Морський гідрофізичний інститут НАН України

57.     КУБРЯКОВ Арсеній Олександрович

58.     МІЗЮК Артем Ігорович

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ

Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України

59.     ІГНАТЕНКО Олексій Вікторович

60.     КЛОЧКОВ Ілля Миколайович

61.     ЛЯПІНА Кіра Володимирівна

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України

62.     КИРПАЛЬ Роман Олександрович

63.     КУЧЕРЯВИЙ Олег Вікторович

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України

64.     КОЛАБИЛІНА Тетяна Володимирівна

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України

65.     НЕЙМА Олександр Володимирович

66.     ЩЕРЕЦЬКИЙ Володимир Олександрович

Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України

67.     ВІРА Володимир Володимирович

68.     ДОЛІНСЬКА Ірина Ярославівна

69.     ТКАЧУК Олег Володимирович

Державна наукова установа „Науково-технологічний комплекс Інститут монокристалів” НАН України

70.     КОСЬЯНОВ Денис Юрійович

71.     ТАНЬКО Аліна Вікторівна

72.     ЯКУБОВСЬКА Ганна Георгієвна

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України

73.     КАЗАРЯН Юрій Георгійович

Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України

74.     ГРИЦАЙ Тетяна Валеріївна

75.     МАНАЧИН Іван Олександрович

76.     СОХАЦЬКИЙ Олександр Анатолійович

Інститут термоелектрики НАН України та МОН України

77.     МОЧЕРНЮК Роман Миколайович

ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

Інститут технічної теплофізики НАН України

78.     НАЗАРЕНКО Андрій Олегович

Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України

79.     БАБЕНКО Ольга Анатоліївна

80.     ЧУГАЙ Марина Олександрівна

Інститут електродинаміки НАН України

81.     ТАНКЕВИЧ Сергій Євгенович

82.     РОМАНЕНКО Володимир Іванович

83.     КАРЛОВ Олексій Миколайович

84.     ПОДОЛЬНИЙ Сергій Вікторович

Інститут загальної енергетики НАН України

85.     КАДЕНСЬКИЙ Микола Ярославович

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України

86.     БОНДЗИК Дмитро Леонтійович

Інститут газу НАН України

87.     СІМЕЙКО Костянтин Віталійович

ДУ «Інститут технічних проблем магнетизму НАН України»

88.     КОТЛЯРОВ Денис Олександрович

89.     ЛЕВІНА Світлана Володимирівна

ВІДДІЛЕННЯ ЯДЕРНОЇ ФІЗИКИ ТА ЕНЕРГЕТИКИ НАН УКРАЇНИ

Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України»

90.     ЖИВАНКОВ Кирило Ігорович

91.     КАЛЕНИК Сергій Олександрович

92.     КОВТУН Юрій Вікторович

93.     ОДЕЙЧУК Андрій Миколайович

94.     СЛЮСАРЕНКО Олексій Юрійович

95.     СТОЛБОВИЙ В’ячеслав Олександрович

96.     ТЮТЮННИК Дмитро Миколайович

97.     ФІЛІППОВ Валентин Валерійович

Інститут ядерних досліджень НАН України

98.     ГОЛЯК Микола Геннадійович

99.     КОВАЛІНСЬКА Тетяна Володимирівна

100.  СОВА Олена Анатоліївна

101.  СТЕПАНЮК Анатолій Валерійович

Інститут прикладної фізики НАН України

102.  ХАРЧЕНКО Василь Олегович

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»

103.  ПЕРКАТИЙ Костянтин Євгенович

104.  РУДЕНКО Ірина Михайлівна

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

105.  КУЗНЄЦОВ Пилип Едуардович

ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ НАН УКРАЇНИ

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України

106.  ПОЛУНІН Руслан Анатолійович

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України

107.  СОЛОВЙОВА Катерина Дмитрівна

108.  БИК Сергій Володимирович

Інститут органічної хімії НАН України

109.  ДЯЧЕНКО Ірина Володимирівна

110.  СІРИЙ Сергій Андрійович

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

111.  ГУСАКОВА Крістіна Геннадіївна

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. итвиненка НАН України

112.  САБЄРОВ Вагіз Шамільйович

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім .А.В.Думанського НАН України

113.  МАКАРОВА Катерина Вікторівна

114.  ОЛЕКСІЄНКО Олена Юріївна

115.  АЛЕКСАНДРОВ Михайло Валерійович

Фізико-хімічний інститут ім. О. .Богатського НАН України

116.  СЕМЕНІШИН Микола Миколайович

117.  СКРИПИНЕЦЬ Юлія Володимирівна.

Інститут хімії поверхні ім.О.О.Чуйка НАН України

118.  ДЕМ’ЯНЕНКО Євгеній Миколайович

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

119.  КАМЕНСЬКИХ Дмитро Сергійович

120.  НОСКОВ Юрій Васильович

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України

121.  ТИЧИНА Сергій Олександрович

122.  БАЩАК Олександра Євгенівна

ВІДДІЛЕННЯ БІОХІМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ І МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України

123.  ДОРОФЕЄВА Наталя Олександрівна

124.  ЧОРНА Сніжана Володимирівна

125.  ВЯТЧЕНКО-КАРПІНСЬКИЙ Вячеслав Юрійович

Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України

126.  КОЧЕНОВ Артем Веніамінович

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України

127.  ВОЙЧУК Сергій Іванович

128.  ОСТАПЧУК Андрій Миколайович

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

129.  ВОЛИНЕЦЬ Галина Петрівна

130.  ГУДКОВА Дарія Олегівна.

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р .Є. Кавецького НАН України

131.  БОЙЧУК Ірина Володимирівна

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

132.  ГОРІНА Ольга Леонідівна

Інститут біології клітини НАН України

133.  БІЛИЙ Ростислав Олександрович

ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України

134.  ТАЛАЛАЄВ Олександр Сергійович

135.  ДАВИДОВ Денис Анатолійович

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

136.  КОКОДІЙ Сергій Валентинович

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

137.  КОНДРАТЮК Юлія Юріївна

Інститут біології південних морів ім. О.О.Ковалевського НАН України

138.  СКУРАТОВСЬКА Катерина Миколаївна

Інститут екології Карпат НАН України

139.  ДОРОШЕНКО Катерина Василівна

Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

140.  БАЄР Галина Ярославівна

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України

141.  РАК Олександр Олексійович

Національний науково-природничий музей НАН України

142.  МАЛЮК Анастасія Юріївна

Державний природознавчий музей НАН України

143.  ДЯКІВ Христина Ігорівна

ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ НАН УКРАЇНИ

Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

144.  КИРИЗЮК Сергій Вікторович

Інститут економіки промисловості НАН України

145.  ПІДОРИЧЕВА Ірина Юріївна

146.  НІКІФОРОВА Віра Анатоліївна

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

147.  ГРУЦИНОВА Веста Костянтинівна

Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень НАН України

148.  ЛАЙКО Олександр Іванович

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України

149.  КРІМЕРБорис Олександрович

150.  ЗВОНАРВіктор Павлович

ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ ТА ПРАВА НАН УКРАЇНИ

Інститут історії України НАН України

151.  ЖДАНОВИЧ Олеся Петрівна

Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України

152.  ЧЕБАН Марина Михайлівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України

153.  ЗОРИЧ Оксана Остапівна

Інститут соціології НАН України

154.  ЛЮБИВА Тетяна Ярославівна

Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України

155.  КОЗЛЮК Людмила Григорівна

156.  ШУМИЛО Михайло Миколайович

ВІДДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ, МОВИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ

Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України

157.  СКВИРА Наталія Михайлівна

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М.Т.Рильського НАН України

158.  ПАСІЧНИК Лілія Володимирівна

НАУКОВІ УСТАНОВИ ПРИ ПРЕЗИДІЇ НАН УКРАЇНИ

Фізико-технічний навчально-науковий центр НАН України

159.  РОМАНОВ Артур Костянтинович

160.  СІРОШ Віталій Олександрович

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

161.  БРОВЧЕНКО Ігор Олександрович