Офіційний веб сайт

СПИСОК молодих учених, яким подовжено стипендії Кабінету Міністрів України

Додаток

до наказу  

Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 04 жовтня 2013 року № № 9/01-10

 

 

СПИСОК

молодих учених,  яким подовжено  

 стипендії Кабінету Міністрів України  для молодих учених

 

Міністерство  освіти і науки України

 

Севастопольський національний  технічний університет

1.        ДУШКО Вероніка Ростиславівназ жовтня 2012р.

 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

2.         ПАВЛЕНКО Ірина Геннадіївназ вересня 2012р.

3.         БІРЮКОВА Олена Олександрівна з жовтня 2012р.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

4.        БОНДАР Ксенія Михайлівназ жовтня 2012р.

5.        МОМОТ  Андрій Івановичз жовтня 2012р.

 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

6.        ПУЛІНЕЦЬ Ігор Валерійовичз вересня 2012р.

7.        ПОРЄВ Геннадій Володимировичз вересня 2012р.

 

Київський національний університет технологій та дизайну

8.        ЯЦЕНКО Марина Володимирівназ вересня 2012р.

 

Національний авіаційний університет

9.        МАРТИНОВА Оксана Петрівназ вересня 2012р.

10.    ЧЕБАНЮК Олена Вікторівназ вересня 2012р.

 

Національний університет харчових технологій

11.    СОФІЛКАНИЧ Анна Павлівназ вересня 2012р.

 

Київський національний торговельно-економічний університет

12.    ІКСАРОВА Наталія Олександрівназ жовтня 2012р.

13.    ГЕРАСИМЕНКО Анжеліка Григорівназ вересня 2012р.

 

Київський національний університет будівництва і архітектури

14.    РАШКІВСЬКИЙ Володимир Павловичз вересня 2012р.

 

Вінницький національний технічний університет

15.    МАЛІНОВСЬКИЙ Вадим Ігоровичз вересня 2012р.

 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

16.    КАЛЬЧУК Інна Володимирівназ вересня 2012р.

 

Національна металургійна академія України  

17.    ГОРДЄЄВА Інна Олександрівназ жовтня 2012р.

 

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»

18.    ЯВОРСЬКА Олена Олександрівназ жовтня 2012р.

 

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

19.    СВЕРДЛІКОВСЬКА Ольга Сергіївназ вересня 2012р.

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

20.    ПРОХОДА Олександр Сергійовичз вересня 2012р.

21.    СКОРОХОДОВ   Дмитро   Сергійовичз жовтня 2012р.

 

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

22.    ДОЛГІХ Олександр Вікторовичз жовтня 2012р.

 

Донецький національний університет

23.    ДЕШКО Людмила Миколаївназ вересня 2012р.

24.    РАКША Олена Володимирівназ вересня 2012р.

25.    САФОНОВ Андрій Івановичз вересня 2012р.

 

Донецький  національний  університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського

26.    ЖДАНОВ Іван В'ячеславовичз вересня 2012р.

 

Донбаська державна машинобудівна академія

27.    КОРЧАК Олена Сергіївназ вересня 2012р.

 

Донбаський державний технічний університет

28.    БОНДАРЕНКО Олександр Федоровичз жовтня 2012р.

 

Житомирський державний університет імені Івана Франка

29.    ПАВЛЮЧЕНКО Олеся Вікторівназ жовтня 2012р.

 

Запорізька державна інженерна  академія

30.    КОВАЛЕНКО Віктор Леонідовичз жовтня 2012р.

 

Кіровоградський національний технічний університет

31.    МЕЛЕШКО  Єлизавета  Владиславівназ вересня 2012р.

 

Кіровоградська  льотна академія Національного авіаційного університету

32.    ЦИГАНКОВ Олександр Валерійовичз вересня 2012р.

 

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

33.    ЯКУБІВ Валентина Михайлівна, з вересня 2012р.

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

34.    ЖУРБА Микола Анатолійовичз вересня 2012р.

 

Національний університет "Львівська політехніка"

35.    КЛИМ Галина Іванівназ вересня 2012р.

36.    ФЕДОРИШИН Роман Мироновичз вересня 2012р.

                                                                                            

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

37.    КРЮЧКОВА Наталія Михайлівназ жовтня 2012р.

 

Одеська національна академія харчових технологій

38.    ВОРОНА Ніна В'ячеславівназ жовтня 2012р.

 

Одеський державний екологічний університет

39.    ПРИХОДЬКО(КОРІНЕВСЬКА) Вероніка Юріївназ жовтня 2012р.

 

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

40.    ІВАНОВА(БАДЮЛ) Оксана Станіславівназ жовтня 2012р.

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

41.    КОНОВАЛОВ Дмитро Вікторовичз вересня 2012р.

42.    НІКІТІНА Олена Володимирівназ вересня 2012р.

 

Миколаївський державний  університет імені В.О.Сухомлинського

43.    ЛИСЕНКОВ Едуард Анатолійович з вересня 2012р.

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

44.    ПЕРЕКРЕСТ Андрій Леонідовичз вересня 2012р.

 

Національний  університет водного господарства та природокористування

45.    ГУДЬ Володимир Миколайовичз вересня 2012р.

46.    КУНДОСА  Максим Григоровичз вересня 2012р.

 

Сумський державний університет

47.    АРТЮХОВ Артем Євгеновичз вересня 2012р.

48.    БІЛОВОДСЬКА Олена Анатоліївназ вересня 2012р.

49.    КУРБАТОВ Денис Ігоровичз вересня 2012р.

50.    ЛЯШЕНКО Яків Олександровичз вересня 2012р.

 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренко

51.    ЛАТІНА Ганна Олександрівназ вересня 2012р.

 

Тернопільський національний  технічний університет ім. Івана Пулюя

52.    ЯСНІЙ Олег Петровичз вересня 2012р.

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури

53.    БЛАЖКО Володимир Володимировичз вересня 2012р.

54.      КИЛЬНИЦЬКА (ДУБРОВСЬКА) Євгенія Володимирівназ вересня 2012р.

55.    САЄНКО Наталія В’ячеславівназ вересня 2012р.

 

Харківський національний університет радіоелектроніки

56.    ЕКЕЗЛІ Андрій Ігоровичз жовтня 2012р.

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

57.    СЕРЕДА Владислав Олександровичз вересня 2012р.

 

Харківська національна академія міського господарства

58.    САБАЛАЄВА Наталія Олегівназ вересня 2012р.

59.    МУЩИНСЬКА Наталія Юріївназ вересня 2012р.

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі

60.    СЕРІК Максим Леонідовичз вересня 2012р.

 

Харківський національний університет  імені  В. Н. Каразіна

61.    ШЕРСТЮК Сергій Олексійовичз вересня 2012р.

 

Харківський національний економічний університет

62.    СЕРГІЄНКО Олена Андріанівназ вересня 2012р.

 

Українська інженерно-педагогічна академія

63.    ТИХОНЕНКО Віра Вікторівназ вересня 2012р.

64.    ФУРСОВА Тетяна Миколаївназ вересня 2012р.

 

Хмельницький національний університет

65.    ПАРАСКА Ольга Анатоліївназ вересня 2012р.

 

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

66.    КУЧАЙ Олександр Володимировичз жовтня 2012р.

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

67.    АВРАМЕНКО Олег Борисовичз вересня 2012р.

 

Інститут іоносфери

68.    БУРМАКА Віктор Петровичз вересня 2012р.

 

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

69.    БАХТІН Олександр Сергійовичз жовтня 2012р.

 

 

Міністерство охорони здоров’я України

 

Буковинський державний медичний університет

1. ПАВЛЮКОВИЧ Наталія Дмитрівна з вересня 2012р.

2. МЕЛЕНКО Світлана Романівна з вересня 2012р.

 

Дніпропетровська  медична академія

3. КУЛІНІЧ Анна Олександрівна з вересня 2012р.

 

Донецький національний  медична університет ім. М.Горького

4. МАЛОВ Анатолій Євгенович з жовтня 2012р.

 

Запорізький державний медичний університет

5. ГОРБАЧОВА Світлана Василівна з вересня 2012р.

 

Кримський державний медична університет ім. С.І. Георгієвського

6. ЛЯЩЕНКО Ольга Ігорівна з жовтня 2012р.

 

Одеський національний медичний університет

7. СМЕТЮК Олена Олексіївна з вересня 2012р.

8. МАЛИНОВСЬКИЙ Андрій Володимирович з жовтня 2012р.

 

Українська медична стоматологічна академія

9. САРИЧЕВ Ярослав Володимирович з вересня 2012р.

10. СУХОМЛИН Андрій Анатолійович з жовтня 2012р.

 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

11. КОРЖЕНЕВСЬЕ‎КИЙ Юрій Леонідович з вересня 2012р.

 

Луганський  державний медичний університет

12. ТКАЧЕНКО Євгенія Василівна з вересня 2012р.

13. ФОМІНА Ксенія Олександрівна з жовтня 2012р.

14. ШПУЛІНА Ольга Олександрівна з жовтня 2012р.

 

Харківський національний медичний університет

15. РИНДІНА Наталія Геннадіївна з вересня 2012р.

16. ГУБІН Микола Володимирович з вересня 2012р.

17. ВОЛКОВА Юлія Вікторівна з жовтня 2012р.

18. БУТОВ Дмитро Олександрович з жовтня 2012р.

 

Львівський   національний  медична університет ім. Данила Галицького

19. МЕДВІДЬ Юлія Олегівна з жовтня 2012р.

 

Національний  фармацевтичний  університет 

20. ЗДОРИК Олександр Анатолійович з жовтня 2012р.

 

ДУ «Український інститут стратегічних досліджень»

21. ЛИСЕНКО Павло Миколайович з вересня 2012р.

 

ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії»

22. ЧАСОВСЬКИЙ Кирило Сергійович з вересня 2012р.

 

ДУ «Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії»

23. ПОЛЕНОК (ГУЗЬ) Ірина Анатоліївна з вересня 2012р.

 

Міністерство  аграрної політики та продовольства України

 

Білоцерківський національний аграрний університет

1. ІВКО Юлія Олександрівна з жовтня 2012р.

2. ЧЕРНЮК Сергій Васильович з жовтня 2012р.

 

Харківський національний технічний університет сільського господарства

ім. П.Василенка

3. ХАРЧЕНКО Сергій Олександрович з вересня 2012р.

4. БАКУМ Марія Миколаївна з вересня 2012р.

5. МАФТЕЙ Ірина Олександрівна з вересня 2012р.

 

Полтавська державна аграрна академія

6. ДИВНИЧ (ПЛОТНИК) Ольга Дмитрівна з вересня 2012р.

 

Сумський національний аграрний університет

7. СТОЯНЕЦЬ Наталія Валеріївна з вересня 2012р.

 

Національна академії медичних  наук України

 

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова»

1. ТОМАРЕВСЬКА Олена Сергіївна з вересня 2012р.

 

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім.. В.Я. Данилевського»

2. БОРІКОВ Олексій Юрійович з вересня 2012р.

 

ДУ «Інститут нейрохірургії ім.. А.П. Ромоданова»

3. ЗОЛОТОВЕРХ Олександр Михайлович з вересня 2012р.

 

ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини»

4. БАЗИЦЬ Костянтин Дмитрович з вересня 2012р.

 

ДУ «Інститут фармакології та токсикології»

5. НОВОХАЦЬКА Тетяна Василівна з вересня 2012р.

 

ДУ «Інститут спадкової патології »

6. ЛУЧАК Марта Володимирівна з вересня 2012р.

 

ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.. В.Ф. Філатова»

7. НАСІННИК Іллі Олегович з вересня 2012р.

 

ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім.. І.І. Мечникова»

8. РИЖКОВА Тетянна Анатоліївна з січня 2013р.

 

Національна академії педагогічних наук України

 

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

1. ЗАПОРОЖЧЕНКО  Юлія Григорівна з вересня 2012р.

 

Національної академії правових наук України

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

1.  ШТЕФАН Анна Сергіївна з вересня 2012р

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємства

2.  КОРОЛЕНКО Віталій Михайлович з вересня 2012р.

3.  КОЧИН Володимир Володимирович з вересня 2012р.

 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

4.      КОЛОДЯЖНИ Максим Геннадійович з вересня 2012р.

 

Державне космічне агентство України

 

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"

1. СТРЕЛЬЧЕНКО Олександр Юрійович з вересня 2012р.

 

Публічне акціонерне товариство "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань"

2. ЛУКАШУК Олена В’ячеславівна з вересня 2012р.

 

Науково-виробниче підприємство "Хартрон-Аркос"

3. ЛАБАЗОВ Олег Олександрович  з жовтня 2012р.

 

Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України

 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"

1. ПОМАЗАН Антон Володимирович з жовтня 2012р.

 

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова

2. ДОЛЖЕНКО Іван Юрійович з вересня 2012р.

3. СОЛОВЙОВУ Володимиру Михайловичу з вересня 2012р.