Офіційний веб сайт

Список молодих учених, яким подовжено виплату стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених

Додаток

до Постанови  президії  

Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 25 грудня  2015 року № 4

 

СПИСОК

молодих учених, яким подовжено виплату

стипендій Кабінету Міністрів України  для молодих учених

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

1. Гороф'янюк Інна Валентинівна

 

Вінницький національний технічний університет

2. Боднар Лілія Анатоліївна

3. Козловська Тетяна Іванівна

4. Гарнага Володимир Анатолійович

5. Крижановський Євгеній Миколайович

 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

6. Кицюк Ірина Василівна

7. Митко Антоніна Миколаївна

 

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

8. Кузьменко Ольга Степанівна

9. Коваленко Надія Олегівна

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

10. Гладченко Анатолій Юрійович

11. Пипка Олександр Олександрович

12. Пальчиков Віталій Олександрович

 

Донецький національний університет

13. Українська Ольга Олександрівна

14. Трофименко Ольга Дмитрівна

15. Жильцова Світлана Віталіївна

16. Беспалько Юлія Миколаївна

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

17. Ільницький Василь Іванович

 

Житомирський державний технологічний університет

18. Морозов Андрій Васильович

 

Житомирський державний університет імені Івана Франка

19. Корнійчук Наталія Миколаївна

 

Житомирський національний агроекологічний університет

20. ЛИТВИНЧУК Ірина Леонідівна

 

Запорізький національний технічний університет

21. Голтвяниця Володимир Сергійович

22. Кулагін Дмитро Олександрович

23. Коцур Михайло Ігорович

24. Скрупський Степан Юрійович

 

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет"

25. Череп Олександр Григорович

26. Лютіков Павло Сергійович

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

27. Біщак Роман Теодорович

 

Інститут іоносфери

28. Котов Дмитро Володимирович

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

29. Дідик Наталія Михайлівна

 

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

30. Баранов Андрій Леонідович

 

Київський національний торговельно-економічний університет

31. Андрієвська Людмила Валентинівна

32. Зубко Олена Віталіївна

33. Романенко Роман Петрович

34. Єсіпова (Шеєнкова) Катерина Андріївна

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

35. Гуральський Ілля Олександрович

36. Григоренко Олександр Олегович

37. Корольов Ігор Русланович

38. Меньшов Олександр Ігоревич

 

Київський національний університет технологій та дизайну

39. Гараніна Ольга Олександрівна

40. Скідан Владислава Валентинівна

 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

41. Трифонова Олена Михайлівна

42. Ткаченко Ірина Анатоліївна

43. Фока Марія Володимирівна

 

Кіровоградський національний технічний університет

44. Тихий Андрій Анатолійович

45. Мацуй Анатолій Миколайович

 

Луцький національний технічний університет

46. Волинчук Юлія Вікторівна

47. Герасимяк Неля Вікторівна

48. Панасюк Наталія Леонідівна

 

Львівський національний університет імені Івана Франка

49. Литвин Роман Зіновійович

 

Маріупольський державний університет

50. Трофименко Микола Валерійович

51. Проценко Олена Борисівна

 

Нацiональний технiчний унiверситет "Харківський полiтехнічний інститут"

52. Бондаренко Анатолій Ігорович

53. Ларін Олексій Олександрович

54. Водоріз Ольга Станіславівна

 

Національна металургійна академія України

55. Верховська Аліна Олександрівна

 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

56. Уварова Олена Олександрівна

57. Шеховцов Володимир Володимирович

58. Євсєєв Олександр Петрович

 

Національний університет "Одеська юридична академія"

59. Андрейченко Світлана Сергіївна

 

Національний університет водного господарства та природокористування

60. Гаращенко Олексій В'ячеславович

61. Громаченко Сергій Юрійович

62. Маланчук Євгеній Зіновійович

63. Пінчук Олег Леонідович

 

Національний авіаційний університет

64. Одарченко Роман Сергійович

65. Щегель Ганна Олексіївна

66. Геєць Ірина Олегівна

67. Креденцар Світлана Максимівна

68. Юцкевич Святослав Сергійович

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

69. Бойко Тетяна Сергіївна

70. Калайтан Наталя Леонтіївна

71. Кондратьєв Андрій Валерійович

72. Лисиця Олексій Юрійович

73. Павліков Володимир Володимирович

74. Ревенко Даніїл Сергійович

 

Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет"

75. Ложніков Олексій Володимирович

76. Расцвєтаєв Валерій Олександрович

77. Чеберячко Юрій Іванович

78. Терехов Євген Володимирович

 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

79. Тітова (Антонечко) Лариса Олександрівна

80. Жученко Олексій Анатолійович

81. Матвійчук Анна Олегівна

82. Недашківська Надія Іванівна

83. Кисельова Ольга Геннадіївна

84. Новогрудська Ріна Леонідівна

 

Національний університет "Львівська політехніка"

85. Бучин Микола Антонович

86. Кусьнеж Віктор Вацлавович

87. Небесний Роман Володимирович

 

Київський національний університет будівництва і архітектури

88. Мачишин Григорій Миколайович

89. Цюцюра Микола Ігорович

90. Мінаєва Юлія Іванівна

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

91. Радченко Роман Миколайович

92. Коробко Олексій Володимирович

93. Блінцов Олександр Володимирович

 

Національний університет харчових технологій

94. Деренівська Анастасія Василівна

95. Ралко Олександра Сергіївна

96. Грищенко Анна Миколаївна

97. Науменко Ксенія Андріївна

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури

98. Ковтуненко Олексій Володимирович

 

Одеська національна академія харчових технологій

99. Труфкаті Людмила Вікторівна

100. Капетула Світлана Михайлівна

101. Капустян Антоніна Іванівна

 

Одеський державний екологічний університет

102. Флорко Тетяна Олександрівна

 

Одеський національний морський університет

103. Александровська Надія Ігорівна

104. Єгоров Олександр Геннадійович

105. Стовпець Олександр Васильович

 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

106. Кобернік Альона Олександрівна

107. Коротаєва Надія Володимирівна

108. Трач В'ячеслав Анатолійович

109. Чехонадських Федір Анатолійович

 

Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського

110. Окорокова Віра Вікторівна

 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

111. Кращенко Юрій Петрович

 

Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"

112. Присяжний Андрій Григорович

113. Лаврова Олена Володимирівна

114. Балалаєва Олена Юріївна

115. Поднебенна Світлана Костянтинівна

 

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

116. Лущак Олег Володимирович

117. Гургула Галина Ярославівна

 

Сумський державний університет

118. Кузенко Євген Вікторович

119. Іванов Віталій Олександрович

120. Клочко Альона Миколаївна

121. Демиденко Максим Геннадійович

122. Ілляшенко Наталія Сергіївна

123. Костенко Андріана Миколаївна

124. Москаленко Роман Андрійович

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

125. Ковтанець Максим Володимирович

126. Ліхоносова Ганна Сергіївна

127. Кудрявцев Сергій Олександрович

 

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

128. Дзюра Володимир Олексійович

129. Михалик Дмитро Михайлович

130. Струтинська Ірина Володимирівна

 

Тернопільський національний економічний університет

131. Письменний Віталій Валерійович

 

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

132. Козьма Антон Антонович

133. Пантьо Валерій Валерійович

134. Калій Василь Васильович

135. Малаховська-Росоха Тетяна Олександрівна

 

Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет"

136. Валовой Максим Олександрович

 

Українська інженерно-педагогічна академія

137. Ісьєміні Ілля Ігорович

138. Шматков Даніїл Ігорович

139. Кіпоренко Ганна Сергіївна

140. Барсова Зоя Валеріївна

 

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"

141. Касьян Ольга Іванівна

142. Хоменко Олена Сергіївна

143. Василенко Інна Анатоліївна

144. Воробйова Маргарита Іванівна

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

145. Понедільчук (Комар) Тетяна Василівна

 

Уманський національний університет садівництва

146. Улянич Юлія Василівна

147. Лисянський Олександр Леонідович

148. Притуляк Руслан Миколайович

 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

149. Куш Євген Іванович

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі

150. Бочуля Тетяна Володимирівна

 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

151. Чаговець Любов Олексіївна

152. Ястребова Ганна Сергіївна

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури

153. Бугай Володимир Сергійович

154. Гузенко Сергій Олександрович

155. Міхєєв Іван Андрійович

156. Аніщенко Анна Ігорівна

 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

157. Сухов Руслан Володимирович

158. Кот Юрій Григорович

 

Харківський національний університет радіоелектроніки

159. Жолудов Юрій Тимофійович

160. Кукуш Віталій Дмитрович

161. Сніжко Дмитро Вікторович

162. Музика Катерина Миколаївна

 

Херсонський державний університет

163. Котова Ольга Володимирівна

 

Херсонський національний технічний університет

164. Головенко Тетяна Миколаївна

165. Семешко Ольга Яківна

166. Соболев Олег Анатолійович

167. Бойко Галина Анатоліївна

 

Хмельницький національний університет

168. Скиба (Борсук) Катерина Миколаївна

 

Черкаський державний технологічний університет

169. Білокінь Світлана Олександрівна

170. Салогор (Коваленко) Анна Михайлівна

171. Ткаченко Юлія Володимирівна

172. Заїка Василь Михайлович

 

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

173. Баришніков Гліб Володимирович

174. Денисенко Віктор Сергійович

175. Іващенко Віктор Анатолійович

176. Литвин Валентина Анатоліївна

 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

177. Сеті Юлія Олександрівна

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

178. Ховрак Інна Вікторівна

 

Дніпродзержинський державний технічний університет

179. Іванченко Анна Володимирівна

180. Романюк Роман Ярославович

181. Тищенко Євген Вікторович

182. Ялова Катерина Миколаївна

183. Яшина Ксенія Володимирівна

184. Завгородній Валерій Вікторович

 

Державний економіко-технологічний університет транспорту

185. Поплавський Олександр Анатолійович

 

Національний транспортний університет

186. Бугайчук Олександр Сергійович

187. Міронова Вікторія Леонідівна

 

Національний університет фізичного виховання і спорту України

188. Гончаренко Євген Володимирович

 

Білоцерківський національний аграрний університет

189. Рудич Оксана Олександрівна

190. Андрієць Володимир Григорович

 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

191. Мацуська Оксана Василівна

192. Леньо Юрій Михайлович

 

Миколаївський національний аграрний університет

193. Жорова Алла Миколаївна

194. Галімов Сергій Миколаїович

195. Піюренко Ілона Олексіївна

 

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка

196. Кравцова Наталя Володимирівна

 

Сумський національний аграрний університет

197. Коваленко Владислав Миколайович

198. Зубко Владислав Миколайович

 

Львівський національний аграрний університет

199. Східницька Галина Володимирівна

200. Том'юк Василь Васильович

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 

ДУ "Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії"

1. Острась Олексій Віталійович

 

ДУ "Львівський НДІ епідеміології та гігієни"

2. Логінов Юрій Олександрович

 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

3. Римар Максим Вікторович

 

Національний інститут раку

4. Бурлака Антон Анатолійович

5. Стаховський Олександр Едуардович

 

Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології

6. Шум Сергій Сергійович

7. Суховій Олексій Олексійович

 

Буковинський державний медичний університет

8. Гарас Микола Несторович

9. Філіпець Олена Олексіївна

 

ДЗ "Дніпропетровська медична академія"

10. ГУТНІК Ігор Олександрович

 

Запорізький державний медичний університет

11. Пругло Євген Сергійович

 

Одеський національний медичний університет

12. Муравйов Петро Тадеушович

13. Амосова Альона Володимирівна

 

Харківський національний медичний університет

14. Лещина Ірина Володимирівна

15. Куфтеріна Наталія Сергіївна

 

Національний фармацевтичний університет

16. Данильченко Світлана Юріївна

17. Гусаров Віктор Ігорович

 

ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти"

18. Шаповал Ольга Сергіївна

 

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

19. Кудря Андрій Віталійович

 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

20. Вільцанюк Оксана Олександрівна

21. Кравець Ростислав Анатолійович

 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів

1. Гаврасьєва Наталія Володимирівна

2. Мачуський Олександр Вікторович

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзєєва"

1. Осташ Ольга Михайлівна

 

ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева"

2. Мушенко Євгеній Володимирович

 

ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології"

3. ВОЛОШИН-ГАПОНОВ Іван Костянтинович

 

ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського"

4. Черняєва Анна Олександрівна

 

ДУ "Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої"

5. Чирва Ольга Володимирівна

 

ДУ "Інститут травматології та ортопедії"

6. Фіщенко Яків Віталійович

 

ДУ "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова"

7. Розуменко Артем Володимирович

 

ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка"

8. Пушкарьов Віктор Володимирович

 

ДУ "Інститут медичної радіології ім. С.П. Грирор'єва"

9. Сипко Тетяна Сергіївна

 

ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова"

10. Федоров Денис Олександрович

 

ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології"

11. ГОРБАНЬ Наталія Євгенівна

 

ДУ "Інститут гастроентерології"

12. Ошмянська Наталія Юріївна

 

ДУ "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків"

13. Голубнича Галина Ігорівна

 

ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка"

14. Єршов Дмитро Валерійович

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

Інститут агроекології і природокористування

1. Шкуратов Олексій Іванович

 

Інститут біології тварин

2. Кисців Володимир Орестович

 

 Інститут зрошувального землеробства

3. Біднина Ірина Олександрівна

 

Державна установа Інститут сільського господарства степової зони

4. Педаш Олександр Олександрович

 

Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

5. Духницький Богдан Володимирович

 

Інститут тваринництва

6. Бойко Наталія Володимирівна

 

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла

7. Гудзенко Володимир Миколайович

 

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

8. Єфремов Дмитро Вікторович

 

Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

9. Стегній Антон Борисович

 

Дослідна станція луб'яних культур Інститут сільського господарства Північного Сходу

10. Міщенко Сергій Володимирович

 

Національний науковий центр "Інститут землеробства"

11. ЗВЕДЕНЮК Тетяна Борисівна

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

ДВНЗ "Університет  менеджменту освіти"

1. Катюк Ярослава Леонідівна

 

Інститут психології імені Г.С.Костюка

2. Назар Максим Миколайович

 

Інститут соціальної та політичної психології

3. Сидоркіна Марина Юріївна

 

Інститут спеціальної педагогіки

4. Ільяна Валентина Михайлівна

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування

1. Лялюк Олексій Юрійович

 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку

2. Єфремова Катерина Вікторівна

 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса

3. Шепітько Михайло Валерійович

 

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака

4 Пленюк Мар'яна Дмитрівна

 

ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНСТВО УКРАЇНИ

 

Державне підприємство "Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування"

1. Лебідь Владислав Олександрович

 

Львівський центр Інституту космічних досліджень

2. Сорока Ольга Сільвестівна