Офіційний веб сайт

СПИСОК молодих учених, яким призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених з лютого 2014 року

Додаток №2

до Постанови призидії   

Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 13 лютого 2014 року № 1

 

СПИСОК

молодих учених,  яким призначено

 стипендії Кабінету Міністрів України  для молодих учених з лютого 2014 року

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

1.    БЕССОНОВА Ганна Сергіївна 

2.    ВОЙТИЦЬКИЙ  Віктор Іванович  

3.    ГУСЕВ Олексій Миколайович 

4.    ЕЙСМОНТ Євгенія Володимирівна 

5.    СЄГАЛ Наталія Олександрівна  

6.    ТРИБРАТ Наталя Сергіївна  

7.    ЯВОРСЬКИЙ  Максим  Олександрович  

 

Севастопольський національний технічний університет

8.    АБЛАЄВ Алім Рустемович  

9.    ВОРОНІН Дмитро Юрійович 

 

Кримська астрофізична обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка

10.    БАКЛАНОВА Діляра Наілівна 

 

Вінницький національний технічний університет

11.              ГАРНАГА Володимир Анатолійович 

12.              КРИЖАНІВСЬКИЙ Євгеній Миколайович .

 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

13.              ГОРОФ’ЯНЮК Інна Валентинівна 

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

14.              ГЛАДЧЕНКО Анатолій Юрійович 

15.              ПИПКА Олександр Олександрович 

16.              ТРОЦЕНКО Олександра Владиславівна 

 

Національна металургійна академія України

17.              ВЕРХОВСЬКА Аліна Олександрівна 

 

Державний вищий навчальний заклад  «Національний гірничий університет»

18.              ЛОЖНІКОВ Олексій Володимирович 

19.              РАСЦВЄТАЄВ Валерій Олександрович 

20.              ЧЕБЕРЯЧКО Юрій Іванович 

 

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»

21.              КАСЬЯН Ольга Іванівна 

22.              ХОМЕНКО Олена Сергіївна 

 

Державний вищий навчальний заклад  «Криворізький національний університет»

23.              ВАЛОВОЙ Максим Олегович 

 

Дніпродзержинський державний технічний університет

24.              ІВАНЧЕНКО Анна Володимирівна 

25.              РОМАНЮК Роман Ярославович  

26.              ТИЩЕНКО Євген Вікторович 

27.              ЯЛОВА Катерина Миколаївна 

28.              ЯШИНА Ксенія Володимирівна 

 

Донецький національний університет

29.              АГІБАЛОВА Ганна Володимирівна 

30.              ГОВТА Микола Віталійович 

31.              ДРЕВАЛЬ Костянтин Григорович 

32.              ЖИЛЬЦОВА Світлана Віталіївна 

33.              КАЗАК Олег Вікторович 

34.              ЛЄХ Тетяна Анатоліївна 

35.              ТРОФИМЕНКО Ольга Дмитрівна 

36.              УКРАЇНСЬКА Ольга Олександрівна 

37.              ШАКУРА Ольга Олександрівна 

 

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет»

38.              САХНО Іван Георгійович 

 

Донбаська державна машинобудівна академія

39.              ДРЕВАЛЬ Лія Олександрівна 

 

Маріупольський державний університет

40.              ПРОЦЕНКО Олена Борисівна 

41.              ТРОФИМЕНКО Микола Валерійович 

 

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

42.              БАЛАЛАЄВА Олена Юріївна 

43.              ЛАВРОВА Олена Володимирівна 

44.              ПРИСЯЖНИЙ Андрій Григорович 

 

Житомирський державний технологічний університет

45.              МОРОЗОВ Андрій Васильович 

 

Житомирський державний університет імені Івана Франка

46.              КОРНІЙЧУК Наталія Миколаївна 

 

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»

47.              КАЛІЙ Василь Васильович 

48.              МАЛАХОВСЬКА-РОСОХА Тетяна Олександрівна 

 

Запорізький національний технічний університет

49.              ГОЛТВЯНИЦЯ Володимир Сергійович 

50.              КУЛАГІН Дмитро Олександрович 

51.              КОЦУР Михайло Ігорович 

52.              СКРУПСЬКИЙ Степан Юрійович 

 

Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

53.              ГУРГУЛА Галина Ярославівна 

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

54.              БІЩАК Роман Теодорович 

 

Національний авіаційний університет

55.              ГЕЄЦЬ Ірина Олегівна 

56.              КРЕДЕНЦАР Світлана Максимівна 

57.              ЮЦКЕВИЧ Святослав Сергійович 

 

Київський національний торговельно-економічний університет

58.              ЄСІПОВА Катерина Андріївна .

 

Київський національний університет будівництва і архітектури

59.              ГРИГОР’ЄВА Людмила Олександрівна 

60.              МІНАЄВА Юлія Іванівна 

61.              ШУЛЬЦ Роман Володимирович 

 

Державний економіко-технологічний університет транспорту

62.              ПОПЛАВСЬКИЙ Олександр Анатолійович 

 

Національний транспортний університет

63.              БУГАЙЧУК Олександр Сергійович 

64.              ЛЕМЕШКО Юрій Сергійович 

65.              МІРОНОВА Вікторія Леонідівна 

 

Національний технічний університет  України   «Київський політехнічний інститут»

66.              КИСЕЛЬОВА Ольга Геннадіївна 

67.              НОВОГРУДСЬКА Ріна Леонідівна 

68.              СТЕПАНЕНКО  Олександр Олександрович 

69.              ТЕРНОВОЙ Максим Юрійович 

70.              ЧИРКА Тарас Всеволодович 

 

Київський національний університет технологій та дизайну

71.              МЕЛЬНИК Ірина Анатоліївна 

72.              СКІДАН Владислава Валентинівна 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

73.              ГРИГОРЕНКО Олександр Олегович 

74.              ДОРОШЕНКО Ірина Юріївна 

75.              КОРОЛЬОВ Ігор Русланович 

76.              ЛИТВИНЕНКО Олександр Ігорович 

77.              МЕНЬШОВ Олександр Ігорович 

78.              РОЗЛАЧ Захар Валерійович 

 

Національний університет харчових технологій

79.              ГРИЩЕНКО Анна Миколаївна 

80.              НАУМЕНКО Ксенія Андріївна 

81.              ТОКАРЧУК Сергій Володимирович 

 

Національний університет фізичного виховання і спорту України

82.              ГОНЧАРЕНКО Євген Володимирович 

 

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

83.              БАРАНОВ Андрій Леонідович 

 

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

84.              КОВАЛЕНКО Надія Олегівна 

 

 

Кіровоградський національний технічний університет

85.              МАЦУЙ Анатолій Миколайович 

 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

86.              ТКАЧЕНКО Ірина Анатоліївна 

87.              ФОКА Марія Володимирівна 

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

88.              КЛІПАКОВ Микола Вікторович 

89.              КУДРЯВЦЕВ Сергій Олександрович 

 

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

90.              МАРТИНЕНКО Олександр Валерійович 

91.              СВИРИДОВА Катерина Антонівна, 6 грудня 1983 року народження, старший викладач.

 

Національний університет «Львівська політехніка»

92.              СТАСЕВИЧ Марина Володимирівна 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка

93.              ПОХОДИЛО Назарій Тарасович 

 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

94.              ТРАЧ В’ячеслав Анатолійович 

95.              ЧЕХОНАДСЬКИХ Федір Анатолійович 

 

Одеський національний морський університет

96.              АЛЕКСАНДРОВСЬКА Надія Ігорівна 

97.              ЄГОРОВ Олександр Геннадійович 

98.              СТОВПЕЦЬ Олександр Васильович 

 

Національний університет «Одеська юридична академія»

99.              АНДРЕЙЧЕНКО Світлана Сергіївна 

 

Одеська національна академія харчових технологій

100.          КАПЕТУЛА Світлана Михайлівна 

101.          КАПУСТЯН Антоніна Іванівна 

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури

102.          КОВТУНЕНКО Олексій Володимирович 

 

Одеський державний екологічний університет

103.          ФЛОРКО Тетяна Олександрівна 

 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

104.          ОКОРОКОВА Віра Вікторівна 

 

Національний університет водного господарства та природокористування

105.          ГАРАЩЕНКО Олексій В’ячеславович 

106.          ГРОМАЧЕНКО Сергій Юрійович 

107.          МАЛАНЧУК Євгеній Зіновійович 

 

Сумський державний університет

108.          ДЕМИДЕНКО Максим Геннадійович 

109.          ІЛЛЯШЕНКО Наталія Сергіївна 

110.          КОСТЕНКО Андріана Миколаївна 

111.          МОСКАЛЕНКО Роман Андрійович 

112.          МЕЛЕЙЧУК Станіслав Станіславович 

113.          ШКАРУПА Олена Василівна 

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

114.          ДЗЮРА Володимир Олексійович 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

115.          СУХОВ Руслан Володимирович 

116.          ФРОЛОВА Євгенія Валеріївна 

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури

117.          БУГАЙ Володимир Сергійович 

118.          ГУЗЕНКО Сергій Олександрович 

119.          МІХЄЄВ Іван Андрійович 

 

Харківська національний університет  міського господарства імені О. М. Бекетова

120.          КУШ Євген Іванович 

 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

121.          БОЙКО Тетяна Сергіївна 

122.          КАЛАЙТАН Наталя Леонтіївна 

123.          КОНДРАТЬЄВ Андрій Валерійович 

124.          ЛИСИЦЯ Олексій Юрійович 

125.          ШИРІНСЬКИЙ Семен Володимирович 

 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

126.          ЖИТЄНЬОВА Наталя Василівна 

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

127.          БОНДАРЕНКО Анатолій Ігорович 

128.          ЛАРІН Олексій Олександрович 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

129.          ПОНОМАРЕНКО Ігор Володимирович 

 

Харківський національний університет радіоелектроніки

130.          ЖОЛУДОВ Юрій Тимофійович 

131.          КУКУШ Віталій Дмитрович 

132.          СНІЖКО Дмитро Вікторович 

 

Національний  юридичний університет  імені  Ярослава Мудрого

133.          УВАРОВА Олена Олександрівна 

134.          ШЕХОВЦОВ Володимир Володимирович 

 

Українська інженерно-педагогічна академія

135.          ІСЬЄМІНІ Ілля Ігорович 

136.          ЧОБІТОК Вікторія Іванівна 

137.          ШМАТКОВ Даніїл Ігорович 

138.          КІПОРЕНКО Ганна Сергіївна 

139.          КОСЕНКО Оксана Ігорівна 

 

Харківський національний економічний університет  імені Семена Кузнеця

140.          БОБКОВА Олександра Юріївна 

141.          ЧАНКІНА Ірина Володимирівна 

142.          ЧАГОВЕЦЬ Любов Олексіївна 

143.          ЯСТРЕБОВА Ганна Сергіївна 

 

Інститут іоносфери

144.          КОТОВ Дмитро Володимирович  

 

Херсонський національний технічний університет

145.          ГОЛОВЕНКО Тетяна Миколаївна 

146.          СЕМЕШКО Ольга Яківна 

147.          СОБОЛЕВ Олег Анатолійович 

 

Херсонський державний університет

148.          КОТОВА Ольга Володимирівна 

 

Хмельницький національний університет

149.          СКИБА (БОРСУК) Катерина Миколаївна 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

150.          БАРИШНІКОВ Гліб Володимирович 

151.          ДЕНИСЕНКО Віктор Сергійович 

152.          ІВАЩЕНКО Віктор Анатолійович 

 

Черкаський державний технологічний університет

153.          БІЛОКІНЬ Світлана Олександрівна 

154.          КОВАЛЕНКО Анна Михайлівна 

155.          ТКАЧЕНКО Юлія Володимирівна 

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

156.          ПОНЕДІЛЬЧУК (КОМАР) Тетяна Василівна 

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

157.          СЕТІ Юлія Олександрівна 

158.          ШМАРАКОВ Ігор Олександрович  

 

Чернігівський національний технологічний університет

159.          ЗАБАШТАНСЬКИЙ Максим Миколайович 

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

 

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

1. МАЛЕЦЬКА Зоряна Володимирівна  

 

Харківський національний медичний університет

2. КАФТЕРІНА Наталія Сергіївна  

 

МІНІСТЕРСТВО  АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

 

Уманський національний університет садівництва

1. ПРОКОПЧУК Олена Тодорівна  

2. ПРИТУЛЯК Руслан Миколайович  

 

Миколаївський національний агарарний університет

3. ПІЮРЕНКО Ілона Олексіївна  

4. ШАРАТА Наталія Григорівна  

 

 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій

імені С.З. Гжицького

5. МАЦУСЬКА Оксана Василівна  

6. ЛЕНЬО Юрій Михайлович  

 

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів

7. ГАВРАСЬЄВА Наталія Володимирівна  

8. МАЧУСЬКИЙ Олександр Вікторович  

 

Луганський національний аграрний університет

9. ДОБРИЦЬКИЙ Олександр Олександрович  

10. БОРДЮГОВА Світлана Сергіївна  

 

Таврійський державний агротехнологічний університет

11. КАШКАРЬОВ Антон Олександрович  

 

Білоцерківський національний аграрний університет

12. РУДИЧ Оксана Олександрівна  

13. АНДІЄЦЬ Володимир Григорович  

 

Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу

14. ІВАНЕНКО Віктор Федорович  

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

Інститут водних проблем і меліорації

1. ШЕВЧУК Сергій Анатолійович   

 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства і агрохімії імені                       О.Н. Соколовського»

2. ДРОЗД Олена Миколаївна  

 

Інститут зрошуваного землеробства

3. БІДНИНА Ірина Олександрівна  

 

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

4. ПОГОРІЛИЙ Сергій Петрович  

 

Інститут агроекології і природокористування

5. ШКУРАТОВ Олексій Іванович  

 

Інститут овочівництва і баштанництва 

6. КУЦ Олександр Володимирович  

 

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла

7. ГУДЗЕНКО Володимир Миколайович  

 

Державна установа Інститут сільського господарства степової зони

8. ПЕДАШ Олександр Олександрович  

 

Інститут тваринництва  

9. БОЙКО Наталія Володимирівна  

 

 

Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванов «Асканія-Нова» - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства

10. ЄФРЕМОВ Дмитро Вікторович  

 

Інститут біології тварин

11. КИСЦІВ Володимир Орестович  

 

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

12. СТЕГНІЙ Антон Борисович  

 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

13. ДУХНИЦЬКИЙ Богдан Володимирович   

 

Національний інститут винограду і вина «Магарач»

14. РИБАЛКО Євген Олександрович  

 

Дослідна станція луб'яних культур Інститут сільського господарства Північного Сходу

15. МІЩЕНКО Сергій Володимирович   

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ  НАУК УКРАЇНИ

 

ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка»

1. ПУШКАРЬОВ Віктор Володимирович  

 

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва»

2. ОСТАШ Ольга Михайлівна   

 

ДУ «Інститут медицини праці»

3. КАЛЬЧЕНКО Андрій Микитович   

 

ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології»

4. ВОЛОШИН – ГАПОНОВ Іван Костянтинович    

 

ДУ «Інститут травматології та ортопедії»

5. ФІЩЕНКО Яків Віталійович   

 

ДУ «Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої»

6. КАМЕНІР Вікторія Михайлівна   

 

ДУ «Інститут медичної радіології  ім. С.П. Григор'єва»

7. СИПКО Тетяна Сергіївна   

 

ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова»

8. ФЕДОРОВ Денис Олександрович    

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

 

Інститут педагогіки

1. НАУМЕНКО Світлана Олександрівна   

 

Інститут психології імені Г.С. Костюка

2. НАЗАР Максим Миколайовичу   

 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

3. ВОВК Мирослава Петрівна  

 

Інститут соціальної та політичної психології

4. СИДОРКІНА Марина Юріївна   

 

Інститут професійно-технічної освіти 

5. СМОЛЯНА Наталя Вікторівна   

 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку

1.  ЄФРЕМОВА Катерина Вікторівна  

 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування

2.      ЛЯЛЮК Олексій Юрійович   

 

ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

 

Державне наукове-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар"

1. ТОЛКУНОВА Юлія Миколаївна   

 

Державне підприємство "Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування"

2. ЛЕБІДЬ Владислав Олександрович    

 

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ НАУКИ,

ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

 

Державне підприємство "Український науковий центр розвитку інформаційних технологій"

1. ЗАПІСОЦЬКИЙ Роберт Петрович