Офіційний веб сайт

СПИСОК молодих учених, яким призначено з вересня 2012 року стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

 

Додаток №2

до Постанови Президії

Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 27.09.2012 № 4

 

СПИСОК

молодих учених,  яким призначено з вересня 2012 року

 стипендії Кабінету Міністрів України  для молодих учених

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

1. ПАВЛЕНКО Ірина Геннадіївна

Вінницький національний технічний університет

2. МАЛІНОВСЬКИЙ Вадим Ігорович

Волинський національний університет імені Лесі Українки

3. КАЛЬЧУК Інна Володимирівна

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

4. ПРОХОДА Олександр Сергійович

Луцький національний технічний університет

5. ПОВСТЯНОЙ Олександр Юрійович

Донецький національний університет

6. ДЕШКО Людмила Миколаївна

7. РАКША Олена Володимирівна

8. САФОНОВ Андрій Іванович

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені  М. Туган-Барановського

9. ЖДАНОВ Іван В'ячеславович

Донбаська державна машинобудівна академія

10. КОРЧАК Олена Сергіївна

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"

11.СВЕРДЛІКОВСЬКА Ольга Сергіївна

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

12. КОПЕЙ Володимир Богданович

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

13. ЯКУБІВ Валентина Михайлівна

Кіровоградський національний технічний університет

14. МЕЛЕШКО Єлизавета Владиславівна

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

15. ЦИГАНКОВ Олександр Валерійович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

16. ЖУРБА Микола Анатолійович

Львівський національний університет імені Івана Франка

17. КОРКУНА Ольга Яремівна

Національний університет "Львівська політехніка"

18. КЛИМ Галина Іванівна

19. ФЕДОРИШИН Роман Миронович

Інститут фізичної оптики

20.МИСЬ Оксана Григорівна

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

21. КОНОВАЛОВ Дмитро Вікторович

22. НІКІТІНА Олена Володимирівна

Миколаївський державний  університет імені В.О.Сухомлинського

23. ЛИСЕНКОВ Едуард Анатолійович

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

24. ПЕРЕКРЕСТ Андрій Леонідович

Національний університет водного господарства та природокористування

25. ГУДЬ Володимир Миколайович

26. КУНДОСА Максим Григорович

Сумський державний університет

27. АРТЮХОВ Артем Євгенович

28. БІЛОВОДСЬКА Олена Анатоліївна

29. КУРБАТОВ Денис Ігорович

30. ЛЯШЕНКО Яків Олександрович

Сумський державний педагогічний університет імені  А.С. Макаренко

31. ЛАТІНА Ганна Олександрівна

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

32. ЯСНІЙ Олег Петрович

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

33. РАДИВОНЕНКО Ольга Сергіївна

34. СЕРЕДА Владислав Олександрович

Харківський національний економічний університет

35. СЕРГІЄНКО Олена Андріанівна

Харківська державний університет харчування і торгівлі

36. СЕРІК Максим Леонідович

Харківський національний університет будівництва і архітектури

37. БЛАЖКО Володимир Володимирович

38. ДУБРОВСЬКА Євгенія Володимирівна

39. САЄНКО Наталія Вячеславівна

Харківська національна академія міського господарства

40. САБАЛАЄВА Наталія Олегівна

41. МУЩИНСЬКА Наталія Юріївна

Харківський національний університет  імені  В. Н. Каразіна

42. ШЕРСТЮК Сергій Олексійович

Українська інженерно-педагогічна академія

43. ТИХОНЕНКО Віра Вікторівна

44. ФУРСОВА Тетяна Миколаївна

Хмельницький національний університет

45. ПАРАСКА Ольга Анатоліївна

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

46. АВРАМЕНКО Олег Борисович

Інститут іоносфери

47. БУРМАКА Віктор Петрович

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

48. ПУЛІНЕЦЬ Ігор Валерійович

49. ПОРЄВ Геннадій Володимирович

Національний авіаційний університет

50. МАРТИНОВА Оксана Петрівна

51. ЧЕБАНЮК Олена Вікторівна

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

52. КУЧМЕНКО Олена Борисівна

Київський національний університет будівництва і архітектури

53. РАШКІВСЬКИЙ Володимир Павлович

Національний університет харчових технологій

54. СОФІЛКАНИЧ Анна Павлівна

Київський національний університет технологій та дизайну

55. ЯЦЕНКО Марина Володимирівна

Київський національний торговельно-економічний університет

56. ГЕРАСИМЕНКО Анжеліка Григорівна

 

Міністерство охорони здоров’я України

Буковинський державний медичний університет

 1. ПАВЛЮКОВИЧ Наталія Дмитрівна

2. МЕЛЕНКО Світлана Романівна

Дніпропетровська  медична академія

3. КУЛІНІЧ Анна Олександрівна

Запорізький державний медичний університет

4. ГОРБАЧОВА Світлана Василівна

Одеський національний медичний університет

5. СМЕТЮК Олена Олексіївна

Українська медична стоматологічна академія

6. САРИЧЕВ Ярослав Володимирович

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

7. КОРЖЕНЕВСЬ‎КИЙ Юрій Леонідович

Луганський  державний медичний університет

8. ТКАЧЕНКО Євгенія Василівна

Харківський національний медичний університет

9. РИНДІНА Наталія Геннадіївна

10. ГУБІН Микола Володимирович

ДУ "Український інститут стратегічних досліджень"

11. ЛИСЕНКО Павло Миколайович

ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії"

12. ЧАСОВСЬКИЙ Кирило Сергійович

ДУ "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології"

13. ГОЖЕНКО Ольга Анатоліївна

ДУ "Український науково-дослідний інститут дитячої курортології та фізіотерапії"

14. ГУЗЬ Ірина Анатоліївна

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка

1. ХАРЧЕНКО Сергій Олександрович

2 БАКУМ Марія Миколаївна

3. МАФТЕЙ Ірина Олександрівна

Полтавська державна аграрна академія

4. БАТАШОВА Марія Євгенівна

5. ПЛОТНИК Ольга Дмитрівна

Сумський національний аграрний університет

6. СТОЯНЕЦЬ Наталія Валеріївна

 

Національна  академія  медичних  наук України

ДУ "Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського"

1. БОРІКОВ Олексій Юрійович

ДУ "Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова"

2. ЗОЛОТОВЕРХ Олександр Михайлович

ДУ "Національний науковий центр радіаційної медицини"

3. БАЗИКА Костянтин Дмитрович

ДУ "Інститут фармакології та токсикології"

4. НОВОХАЦЬКА Тетяна Василівна

ДУ "Інститут спадкової патології "

5. ЛУЧАК Марта Володимирівна

ДУ "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.Ф. Філатова"

6. НАСІННИК Ілля Олегович

ДУ "Інститут дерматології та венерології"

7. ЗУЄВА Марія Ігорівна

ДУ "Інститут геронтології  ім. Д.Ф.Чеботарьова"

8. ТОМАРЕВСЬКА Олена Сергіївна

 

Національна  академія  педагогічних наук України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

 1.  ЗАПОРОЖЧЕНКО  Юлія Григорівна

 

Національна  академія  правових наук України

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності

1. ШТЕФАН Анна Сергіївна

Науково-дослідний інститут приватного права і підприємства

2. КОРОЛЕНКО Віталій Михайлович

3. КОЧИН Володимир Володимирович

Інститут вивчення проблем злочинності 

4. КОЛОДЯЖНИК Максим Геннадійович

 

Державне космічне  агентство  України

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля"

1. СТРЕЛЬЧЕНКО Олександр Юрійович

 

Публічне акціонерне товариство "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань"

2. ЛУКАШУК Олена В’ячеславівна

 

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова

1. ДОЛЖЕНКО Іван Юрійович

2. СОЛОВЙОВУ Володимиру Михайловичу