Офіційний веб сайт

СПИСОК молодих учених Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених (жовтень 2011 року - квітень 2012 року)

 

Додаток № 2

до  Постанови № 5  

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від  07 листопада  2011 року

СПИСОК

молодих учених Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

Севастопольський національний технічний університет

1.        Троїцький Олександр Вікторович

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2.        Линчак Оксана Валеріївна

3.        Теребіленко Катерина Володимирівна

 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

4.        Ковалець Ольга Яківна

5.        Юрчишин Оксана Ярославівна

 

Київський національний університет будівництва і архітектури

6.        Бондаренко Ольга Петрівна

7.        Дєдов Олег Павлович

8.        Паламарчук Дмитро Анатолійович

 

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

9.        Данніков Олег Володимирович

 

Київський національний університет технологій та дизайну

10.    Манойленко Олександр Петрович

11.    Смачило Оксана Володимирівна

 

Національний  педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

12.    Іванілов Олександр Вікторович

 

Національний авіаційний університет

13.    Єнчев Сергій Васильович

 

Національний університет харчових технологій

14.    Радзієвська Ірина Гіронтіївна

 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

15.    Коваль Людмила Михайлівна

 

Вінницький національний технічний університет

16.    Карачина  Наталія Петрівна

17.    Семенов Андрій Олександрович

 

Волинський національний університет імені Лесі Українки

18.    Скороход Ірина Святославівна

19.    Разиграєв Олег Володимирович

 

Луцький національний технічний університет

20.    Хвищун Надія Віталіївна

21.    Тараймович Ірина Володимирівна  

22.    Захарчук Дмитро Андрійович

 

Національний гірничий університет

23.    Павличенко Артем Володимирович

 

Український державний хіміко-технологічний університет

24.    Зайчук Олександр Вікторович

 

Донецький національний університет

25.    Беспалько Юлія Миколаївна

26.    Безгін Костянтин Сергійович

 

Донецький державний університет управління

27.    Орлова Наталія Сергіївна

 

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

28.    Бельмаз Ярослава Миколаївна

 

Слов'янський державний педагогічний університет

29.    Кадубовський Олександр Анатолійович

 

Донбаська державна машинобудівна академія

30.    Жбанков Ярослав Геннадійович

31.    Періг Олександр Вікторович

 

Запорізька державна інженерна академія

32.    Антипенко Євген Юрійович

33.    Доненко Василь Іванович

 

Запорізький національний технічний університет

34.    Казурова Аліна Євгенівна

 

Бердянський державний педагогічний університет

35.    Ачкан Віталій Валентинович

36.    Сичікова Яна Олександрівна

37.    Осіпов Віталій Миколайович

 

Приазовський державний технічний університет

38.    Бурлака Володимир Володимирович

 

Маріупольський державний університет

39.    Дубенюк Ярослава Анатоліївна

40.    Дегтеренко Анастасія Миколаївна

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

41.    Монолатій Іван Сергійович

 

Державна льотна академія України

42.    Сікірда Юлія Володимирівна

 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

43.    Трифонова Олена Михайлівна

 

Кіровоградський національний технічний університет

44.    Годунко Максим  Олегович

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

45.    Кравченко Катерина Олександрівна

46.    Ноженко Олена Сергіївна

 

Львівський національний університет імені Івана Франка

47.    Борсукевич Любов Миронівна

48.    Новосад Ірина Степанівна

 

Національний університет "Львівська політехніка"

49.    Василюк Софія Володимирівна

50.    Волинюк Дмитро Юрійович

 

Національний лісотехнічний університет України

51.    Новак Уляна Павлівна

 

Українська академія друкарства

52.    Михайлович-Гетто Ольга Петрівна

 

Інститут фізичної оптики

53.    Васильків Юрій Васильович

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

54.    Галів Микола Дмитрович

55.    Зимомря Іван Миколайович

56.    Павловський Юрій Вікторович

 

Національний  університет "Одеська  юридична академія"

57.    Гловюк Ірина Василівна

58.    Мельничук  Тетяна Володимирівна

 

Одеська національна академія харчових технологій

59.    Валевська Людмила Олександрівна

60.    Кушнір Надія Анатоліївна

 

Одеський національний морський університет

61.    Вірніна Наталя Альбертівна

 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського

62.    Сметаніна Людмила Сергіївна

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

63.    Гайша Олександр Олександрович

64.     Зайцев Дмитро Володимирович

 

Національний університет водного господарства та природокористування

65.    Поліщук-Герасимчук Тетяна Олександрівна

66.    Сафоник Андрій Петрович

 

Сумський державний університет

67.    Іванов Віталій Олександрович

68.    Ляпощенко Олександр Олександрович

69.    Петрушенко Юрій Миколайович

70.    Рибалко Олександр Олександрович

71.    Сотник Ірина Миколаївна

 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

72.    Васильків Василь Васильович

73.    Ляшук Олег Леонтійович

74.    Марущак Павло Орестович

 

Тернопільський національний  педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

75.    Кравець Світлана Володимирівна

 

Тернопільський національний економічний університет

76.    Мартинюк Володимир Петрович

 

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

77.    Пустовойтов Павло Євгенович

78.    Резніченко Ганна Михайлівна

 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

79.    Москвич Лідія  Миколаївна

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

80.    Шипуль Ольга Володимирівна

 

Харківська національна академія міського господарства

81.    Гапонова Людмила Вікторівна

 

Харківський національний університету радіоелектроніки

82.    Агеєв Дмитро Володимирович

83.    Попов Сергій Віталійович

 

Українська інженерно-педагогічна академія

84.    Лазарєва Тетяна Анатоліївна

85.    Першина Юлія Ігорівна

86.    Шурінова Олена Володимирівна

 

Херсонський державний університет

87.    Манько Наталія Володимирівна

 

Херсонський державний морський університет

88.    Назарова Вікторія Вікторівна

 

Хмельницький національний університет

89.    Говорущенко Тетяна Олександрівна

 

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

90.    Атаманчук Вікторія Петрівна

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

91.    Івангородський Костянтин Васильович

92.    Кучай Тетяна Петрівна

 

Черкаський державний технологічний університет

93.    Бондаренко Максим Олексійович

94.    Уткіна Тетяна Юріївна

95.    Фауре Еміль Віталійович

 

Уманський державний педагогічний університет

96.    Кравченко Оксана Олексіївна

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

97.    Малик Ігор Володимирович  

98.    Халавка Юрій Богданович

 

Чернігівський державний інститут економіки і управління

99.    Лавров Руслан Валерійович   

 

Чернігівський державний технологічний університет

100.Бойко Сергій Васильович

 

Додаток № 3

до  Постанови №  5                   

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від  07 листопада 2011 року

 

СПИСОК

молодих учених  Міністерства  аграрної політики та продовольства України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

 

Білоцерківський національний аграрний університет

1.        МЕЛЬНИК Андрій Юрійович

 

Дніпропетровський державний аграрний університет

2.        ПУГАЧ Андрій Миколайович

 

Миколаївський державний аграрний університет

3.        ЛИХАЧ Вадим Ярославович

4.        ДУМЕНКО Костянтин Миколайович

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

5.        САМСОНОВА Вікторія Володимирівна

6.        КЛЮВАДЕНКО Андрій Андрійович

 

Уманський національний університет садівництва

7.        МАЛЬОВАНИЙ Михайло Іванович

 

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П.Василенка

8.        КАРНАУХ Микола Віталійович

9.        ЛИСТОПАД Олександра Іванівна

 

Додаток № 4

до  Постанови № 5  

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 07 листопада2011 року

СПИСОК

молодих учених  Національної  академії аграрних наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

Інститут водних проблем і меліорації

1.        ПЕНДАК Наталія Володимирівна

2.        БАБІЦЬКА Олена Анатоліївна

 

Національний науковий центр "Інститут грунтознавства і агрохімії імені О.Н.Соколовського"

3.        СОЛОХА Максим Олександрович

 

Інститут зрошувального землеробства

4.        ВОЙТАШЕНКО Дмитро Петрович

 

Південний біотехнологічний центр в рослинництві

5.        ЧЕБОТАР Галина Олександрівна

 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля

6.        КИФОРУК Василь Васильович

 

Інститут зрошувального садівництва ім.М.Ф.Сидоренка

7.        МАЛЮК Тетяна Валеріївна

 

Інститут рису

8.        СКИДАН Вадим Олександрович

 

Інститут рибного господарства

9.        ХРИСТЕНКО Дмитро Сергійович

 

Інститут птахівництва

10.    КУЛІБАБА Роман Олександрович

 

Інженерно-технологічний інститут "Біотехніка"

11.    САПОЖНИКОВА Марія Миколаївна

 

Національний науковий центр "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"

12.    МЕЛЬНИК Роман Васильович

 

ННЦ "Інститут аграрної економіки"

13.    КОВАЛЬОВА Олена Вікторівна

 

Тернопільський інститут агропромислового виробництва

14.    ДУТКА Галина Петрівна


Додаток № 5

до  Постанови № 5

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від  07 листопада 2011 року

 

СПИСОК

молодих учених Національної академії медичних  наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

 

Інститут гігієни та медичної екології ім.О.М.Марзеєва

1.      ПЕТРОСЯН Аріна Агасіївна

 

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського

2.      ПАНАСЮК Олена Леонідівна

 

Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії

3.      СВИРИДЮК Олег Євгенович

 

Інститут геронтології  ім.Д.Ф.Чеботарьова

4.      КОЛЯДА Олександр Костянтинович


Додаток № 6

до  Постанови №  5

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від07 листопада2011 року

 

 

СПИСОК

молодих учених Національної академії педагогічних  наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

 

Інститут педагогіки

1.        ЛЕВЧЕНКО Надія Григорівна

 

Інститут психології імені Г.С.Костюка

2.        ЛАТИШ Наталія Михайлівна

 

Інститут проблем виховання

3.        МАЛИНОШЕВСЬКИЙ Руслан Васильович

 

Інститут вищої освіти

4.        ЛЕСИК Ганна Володимирівна

 

Інститут спеціальної педагогіки

5.        РІБЦУН Юлія Валентинівна

 

Інститут соціальної та політичної психології

6.        ЧЕРЕМНИХ Катерина Олегівна

 

Університет менеджменту освіти

7.        ПІНЧУК Наталія Іванівна

 

Додаток № 7

до  Постанови №  5  

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від07 листопада 2011 року

 

 

СПИСОК

молодих учених,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

 

IНаціональної академії правових наук України

 

Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування

1.        ОНУПРІЄНКО Алла Миколаївна

 

 

II. Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України

 

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О.Морозова

1.      СТРІМОВСЬКИЙ Сергій Вікторович