Офіційний веб сайт

СПИСОК молодих учених Національної академії наук України, яким призначені стипендії Президента України для молодих учених (жовтень 2011 року - квітень 2012 року)

 

Додаток № 1

                                   до Постанови № 5       

      президії Комітету з Державних премій України

                          в галузі науки і техніки

                         07 листопада 2011 року

 

СПИСОК
молодих учених Національної академії наук України,

яким призначені стипендії Президента України для молодих учених

(жовтень 2011 року -  квітень 2012 року)

 

Відділення математики НАН України

 

Інститут математики НАН України

1.             СОКОЛЕНКО Ігор Володимирович

2.             ФІНКЕЛЬШТЕЙН Дмитро Леонідович

 

Інститут прикладної математики і механіки НАН України

3.             НЕСПІРНИЙ Віталій Миколайович

4.             СЕВОСТЬЯНОВ Євген Олександрович

 

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України

5.             СЛОБОДЯН Богдан Степанович

 

Відділення інформатики НАН України

 

Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова НАН України

6.             КОВИРЬОВА Олександра Валеріївна

7.             МАРЧЕНКО Віталій Анатолійович

8.             НІКОЛАЄВСЬКА Олена Анатоліївна

9.             САРАХАН Євгенія Володимирівна

10.         СЕМЕНОВ Віктор Вікторович  

 

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

11.         ЄВДІН Євген Олександрович  

 

Інститут програмних систем НАН України

12.         РОДІН Євген Сергійович  

 

Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

13.         ГОРБОВ Іван Васильович  

 

Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України

14.         КРАВЧЕНКО Олексій Миколайович  

15.         КРЕМЕНЕЦЬКИЙ Ігор Олексійович  

 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій
та систем НАН України та МОНМС України

16.         ПАВЛОВ Андрій Володимирович  

17.         ПЕЗЕНЦАЛІ Ганна Олександрівна  

 

Інститут проблем штучного інтелекту МОНМС України та НАН України

18.         ЖУК Олександр Вікторович

 

Відділення механіки НАН України

 

Інститут механіки ім. С.П.Тимошенка НАН України

19.         ЧОРНОІВАН Юрій Олексійович

 

Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України

20.         ФЕДЯКІНА Тетяна Євгенівна  

21.         ЯЩУК Альона Вікторівна  

 

Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України

22.         ЗАРАЗОВСЬКИЙ Максим Миколайович

23.         КАТОК Олег Анатолійович

24.         ПАНАСЕНКО Олександр Вячеславович

 

Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України

25.         КЛЮЄВ Едуард Сергійович

26.         КОМЛЄВА Ірина Юріївна

 

Інститут гідромеханіки НАН України

27.         ПЕЧУК Євгеній Дмитрович

28.         СОБОЛЬ Тетяна Володимирівна

 

Інститут транспортних систем і технологій НАН України

29.         МИРНИЙ Сергій Сергійович

 

Відділення фізики і астрономії НАН України

 

Інститут фізики НАН України

30.         ПИЛИПЧУК Олександр Сергійович

31.         ШАЙДЮК Євгеній Олександрович

 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України

32.         РЕДЬКО Роман Анатолійович

33.         СЕМЕНЕНКО Микола Олександрович  

 

Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України

34.         БЕВЗ Віталій Петрович  

35.         ГАЛСТЯН Геворк Гагикович  

36.         МОГИЛЬНИЙ Георгій Сергійович  

 

Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України

37.         БОРИСЮК Дмитро Леонідович  

38.         ТИХИЙ Юрій Володимирович  

39.         ЯКУБОВСЬКИЙ Дмитро Анатолійович  

 

Головна астрономічна обсерваторія НАН України

40.         ОЛЬШЕВСЬКИЙ В’ячеслав Леонідович  

 

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України

41.         ДЗЮБА Михайло Олегович  

42.         ПАРАФІЛО Антон Вікторович  

43.         САГАН Володимир Володимирович  

44.         ЩЕРБИНА Тетяна Сергіївна  

 

Інститут радіофізики і електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України

45.         АБДУЛКАДИРОВ Дмитро Валерійович  

46.         АПОСТОЛОВ Станіслав Сергійович

47.         КАЛМИКОВА Тетяна Віталіївна  

48.         КРИВЕНКО Олена Владиславівна  

 

Радіоастрономічний інститут НАН України

49.         КОВАЛЬ Артем Олександрович  

 

Інститут фізики гірничих процесів НАН України

50.         СТАРИКОВА Ірина Геннадіївна  

 

Інститут фізики конденсованих систем НАН України

51.         КАПІКРАНЯН Олександр Євгенович  

 

Інститут електронної фізики НАН України

52.         ПРИМАК Микола Володимирович  

 

Відділення наук про землю НАН України

 

Інститут геологічних наук НАН України

53.         КУЗЬМАНЕНКО Галина Олексіївна  

54.         ШЕВЧУК Олена Андріївна  

 

Інститут геофізики ім. С.І.Субботіна НАН України

55.         ЛАПІНА Олена Петрівна  

 

Інститут географії НАН України

56.         МАЦІБОРА Олександр Васильович  

57.         ПОЛИВАЧ Катерина Анатоліївна  

 

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворенняім. М.П.Семененка НАН України

58.         ДУБИНА Олександр Володимирович  

 

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України

59.         ПЕТРУНЯК Оксана Мирославівна  

 

Морський гідрофізичний інститут НАН України

60.         БОРОДІН Дмитро Вікторович

61.         КОРЧОМКІНА Олена Миколаївна  

 

Відділення морської геології та осадочного рудоутворення Національного науково-природничого музею НАН України

62.         МЕЛЬНИЧЕНКО Тетяна Анатоліївна  

 

Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститутМНС та НАН України

63.         ШПИГ Віталій Михайлович  

 

Відділення фізико-технічних проблемматеріалознавства НАН України

 

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України

64.         ВІГІЛЯНСЬКА Наталія Вікторівна  

65.         КАХОВСЬКИЙ Микола Юрійович  

66.         СИНЮК Володимир Сергійович  

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України

67.         ВАСИЛЕГА Ольга Петрівна  

 

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України

68.         ДЄВИЦЬКИЙ Олександр Анатолійович  

69.         ПАНОВА Анна Миколаївна  

 

Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України

70.         БЕРЧУК Дмитро Миколайович  

 

Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України

71.         ВОЙТКО Мирон Васильович  

72.         КАПШІЙ Олег Вірославович  

73.         САХАРУК Олександр Миколайович  

 

Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс"Інститут монокристалів"НАН України

74.         ДУЛІНА Надія Андріївна  

75.         МАКОВЕЄВ Олександр Володимирович  

76.         НЕЙЧЕВА Світлана Вікторівна  

 

Інститут імпульсних процесів і технологій НАН України

77.         ПЕТРИЧЕНКО Сергій Вікторович  

 

Інститут чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України

78.         КНИШ Андрій Володимирович  

79.         СТЕПАНЕНКО Дмитро Олександрович  

80.         ШЕВЧЕНКО Сергій Анатолійович  

 

Інститут термоелектрики НАН України та МОНМС України

81.         ПРИБИЛА Андрій Вікторович   

 

Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України

 

Інститут технічної теплофізики НАН України

82.         ГОНЧАРУК Світлана Михайлівна  

 

Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного НАН України

83.         ЗЛОТНИК Михайло Вікторович  

84.         УВАРОВ Роман Олександрович  

 

Інститут електродинаміки НАН України

85.         ЛУК’ЯНЕНКО Лук'ян Миколайович  

86.         ПАВЛЮК Андрій Вікторович  

87.         РОМАНЕНКО Володимир Іванович  

88.         ШОЛОХ Дмитро Олександрович  

 

Інститут загальної енергетики НАН України

89.         СТОГНІЙ Олексій Вадимович  

 

Інститут вугільних енерготехнологій НАН України та Мінпаливенерго України

90.         КОСЯЧКОВ Олексій В‘ячеславович  

 

Інститут газу НАН України

91.         ВОРОБЙОВ Микита Валерійович  

 

Науково-технічний центр магнетизму технічних об‘єктів НАН України

92.         ГРІНЧЕНКО Володимир Сергійович  

93.         КОНСТАНТІНОВ Олександр Вікторович  

 

Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України

 

Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут"НАН України

94.         ГАЛАЙДИЧ Костянтин Вікторович  

95.         КАНДИБЕЙ Сергій Сергійович  

96.         КОЛОДІЙ Ігор Вікторович  

97.         ЛАЗАРЄВА Галина Миколаївна   

98.         МЕДВЕДЄВ Дмитро Вікторович  

99.         СКОРОМНА Стелла Федорівна  

100.     ТАНАТАРОВ Ігор Володимирович  

101.     ТКАЧОВА Тетяна Іванівна  

 

Інститут ядерних досліджень НАН України

102.     БЄЛОШЕНКО Микита Анатолійович  

103.     ІЛЬКОВИЧ Віктор Васильович  

104.     ЧЕРНЮК Андрій Аркадійович  

105.     ЯКОВЕНКО Віктор Миколайович  

 

Інститут прикладної фізики НАН України

106.     МАГІЛІН Дмитро Владиславович  

 

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та МНС України

107.     ЛИТВИНЕНКО Юлія Вікторівна  

108.     МАРІНІЧ Ольга Василівна  

 

Інститут електрофізики і радіаційних технологій НАН України

109.     БАБІЧ Артем Володимирович  

 

Відділення хімії НАН України

 

Інститут фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України

110.     БОЙЧУК Тетяна Михайлівна  

 

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України

111.     КОБИЛЯНСЬКА Софія Дмитрівна  

 

Інститут органічної хімії НАН України

112.     КУЛІНІЧ Андрій Володимирович  

113.     ШТИЛЬ Наталія Анатоліївна  

 

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

114.     ЮРЖЕНКО Максим Володимирович  

 

Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України

115.     ЛІТВІНОВ Юрій Євгенович  

 

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України

116.     КОБЕЦЬ Світлана Олексіївна  

117.     САМСОНІ-ТОДОРОВА Олена Олександрівна  

 

Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України

118.     ДЕКІНА Світлана Сергіївна  

119.     СНУРНІКОВА Ольга Віталіївна  

 

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

120.     АНДРІЙКО Людмила Станіславівна  

 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

121.     ШАБЛИКІН Олег Валентинович  

 

Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України

122.     ЗЕЛІНСЬКИЙ Сергій Олександрович  

123.     ХЛОПАСЬ Ольга Олександрівна  

 

Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України

 

Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України

124.     ПОРТНІЧЕНКО Георгій Володимирович  

125.     ШЕПЕЛЬ Олена Анатоліївна  

 

Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України

126.     ГУЛАК Ксенія Леонідівна  

 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України

127.     КОРЖ Юлія Володимирівна 

128.     МАЦЕЛЮХ Олена Вікторівна  

 

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

129.     МАЛАНЧУК Оксана Миколаївна  

130.     ПЄШКОВА Вікторія Миколаївна  

 

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України

131.     БЕЗДЄНЄЖНИХ Наталія Олександрівна

 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

132.     ПЕТРЕНКО Юрій Олександрович

 

Інститут біології клітини НАН України

133.     ФІЛЯК Євген Зеновійович

134.     ШУВАЄВА Галина Юріївна

 

Відділення загальної біології НАН України

 

Інститут ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України

135.     ОЛЬШАНСЬКИЙ Ігор Григорович  

 

Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України

136.     ГОДЛЕВСЬКА Олена Віталіївна 

 

Інститут фізіології рослин і генетики НАН України

137.     ПОЧИНОК Віталій Михайлович  

 

Інститут біології південних морів ім.О.О.Ковалевського НАН України

138.     БОРОВКОВ Андрій Борисович  

 

Інститут екології Карпат НАН України

139.     ГІРНА Анна Яромирівна  

 

Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"

140.     ЛИТВИН Дмитро Іванович 

 

Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка НАН України

141.     ЩЕРБАКОВА Тетяна Олександрівна  

 

Національний науково-природничий музей НАН України

142.     ЩЕРБАКОВА Ольга Федорівна  

 

Державна наукова установа "Науковий центр екомоніторингута біорізноманіття мегаполісу НАН України"

143.     ГАПОНОВА Людмила Петрівна  

 

Відділення економіки НАН України

 

Інститут економіки промисловості НАН України

144.     ГАРКУШЕНКО Оксана Миколаївна  

 

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

145.     ТОКУНОВА Анастасія Володимирівна  

 

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України

146.     ТЕРЕЩЕНКО Ганна Ігорівна  

 

Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"

147.     НОСУЛІЧ Тетяна Миколаївна  

 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

148.     МЕРХО Олександр  

 

Відділення історії, філософії та права НАН України

 

Інститут історії України НАН України

149.     ВАЩУК Дмитро Петрович  

 

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

150.     МУРАВСЬКИЙ Олег Іванович  

 

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України

151.     ПИЛИПЧУК Ярослав Валентинович  

 

Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України

152.     КИСЛЯКОВСЬКА Ірина Вікторівна  

 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

153.     СЕМЧИК Ольга Олександрівна  

 

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

154.     ШИПКО Людмила Василівна  

 

Відділення літератури, мови та мистецтвознавстваНАН України

 

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України

155.     ГАВРИЛЮК Надія Іванівна  

 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України

156.     ПРИЛЕПА Олеся Петрівна  

 

Український мовно-інформаційний фонд НАН України

157.     ПОГРІБНА Оксана Олександрівна  

 

Наукові установи при президії НАН України

 

Фізико-технічний навчально-науковий центр НАН України

158.     КРЕДЕНЦЕР Сергій Вікторович  

159.     МОВЧАН Денис Миколайович