Офіційний веб сайт

Список стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених 2010

Додаток № 2

до  Постанови № 2

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від  28 квітня 2010 року

СПИСОК

молодих учених Міністерства освіти і науки  України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(травень  -  вересень 2010 року)

 

 

Науково-дослідний інститут "Кримська астрофізична обсерваторія"

Бакланов Олексій Володимирович

Жовтан Олексій Володимирович

Рублевський Олексій Миколайович

 

Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

Сімагіна Наталя Олегівна

 

Севастопольський національний  технічний університет

Гринько Олена Леонідівна

Лук’янчук Григорій Олександрович

Філіпович Олег Вікторович

ХарченкоАндрій Олександрович

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ніколаєнко Володимир Юрійович

Дорощук Володимир Олександрович

Могильний Леонід Петрович

Горячко Андрій Миколайович

Малес Людмила Володимирівна

 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Терновой Максим Юрійович

Алєксєєв Микола Олександрович

Кладун Олена Анатоліївна

Кохановський Василь Олександрович

Дехтяренко Наталія Віталіївна

 

Київський національний університет будівництва і архітектури

Пристайло Микола Олексійович

Деревінський  Василь Федорович

 

Київський національний університет технологій та дизайну

Дворжак Володимир Михайлович

Чупріна Наталія Владиславівна

Бондаренко Олена Сергіївна

Слітюк Олена Олександрівна

Арабулі Арсеній Торелевич

 

Київський національний  економічний університет імені Вадима Гетьмана

Швиданенко Олег Анатолійович

Федорченко Андрій Васильович

 

Національний авіаційний університет

Новикова Марина Владиславівна

 

Національний університет харчових технологій

Гусарук Тетяна Святославівна

Губеня Олексій Олександрович

Рибак Ольга Миколаївна

 

Київський національний торговельно-економічний університет

Височин Ірина Володимирівна

Микитенко Неля Володимирівна

 

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

Гребенюк Тетяна Миколаївна

Мартиненко Ірина Володимирівна

 

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Вакулюк Поліна Василівна

 

Національний транспортний університет

Худолій Сергій Миколайович

 

Науково-дослідний інститут  українознавства

Ярошинський Олег Богданович

 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

Потапенко Ярослав Олександрович

 

Вінницький національний технічний університет

Яровий Андрій Анатолійович

Грабко Валентин Володимирович

 

Вінницький державний педагогічний університет

Деркач Оксана Олексіївна

 

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Жигалло Костянтин Михайлович

Бояр Андрій Олексійовия

 

Луцький національний технічний університет

Дударєв Ігор Миколайович

Заболотний Олег Васильович

Максимович Олеся Володимирівна

Фесюк Василь Олександрович

 

Національна металургійна академія України  

Дехтярьов Володимир Сергійович

 

Національний гірничий університет

Колісник Лариса Олексіївна

Пащенко Олександр Анатолійович

Остапчук Олександр Володимирович

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Лисенко Наталія Олександрівна

Афанасьєв  Олег Євгенович

Андріанов Артем Юрійович

 

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Сторчай  Надія Станіславівна

 

Дніпродзержинський державний технічний університет

Волянський Роман Сергійович

 

Криворізький державний педагогічний університет

Іванова Вікторія Валентинівна

 

Донецький національний університет

Гончарова Ірина Володимирівна

Логачова Олена Вікторівна

Машталер Олександра Володимирівна

Радіо Сергій Вікторович

Фролова Галина Олександрівна

 

Донецький національний технічний університет

Красічков Олексій Олександрович

 

Донецький  національний  університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського

Погребняк Андрій Володимирович

 

Донецький державний університет управління

Чернов Сергій Олександрович

 

Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов

Бельмаз Ярослава Миколаївна

 

Слов’янський державний педагогічний університет

Чайченко Станіслав Олегович

 

Донбаська державна  машинобудівна академія

Мартинов Сергій Володимирович

Ольховська Оксана Леонідівна

 

Приазовський державний технічний університет

Білик Олександр Григорович

Крівенко Сергій Вікторович

 

Маріупольський державний гуманітарний університет

Марена Тетяна Василівна

 

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Уваєва Олена Іванівна

Чумак Володимир Валентинович

 

Житомирський державний технологічний університет

Замула Ірина Валеріївна

Давидюк Тетяна Вікторівна

 

Запорізький національний університет

Александрова Олена Станіславівна

Генчева Вікторія Іванівна

Горбань Валерій Віталійович

 

Запорізький національний технічний університет

Антонюк Дмитро Анатолійович

Олійник Андрій Олександрович

 

Запорізька державна інженерна  академія

Шляга Ольга Володимирівна

 

Бердянський державний педагогічний університет

Вєнцева Надія Олександрівна

Константінова Вікторія Миколаївна

 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Даниліна Олена Володимирівна

 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Голодаєва Олена Анатоліївна

Гуртовий Юрій Валерійович

 

Кіровоградський національний технічний університет

Бобрицький Віталій Миколайович

Голуб Дмитро Вадимович

Насипайко Дар’я Сергіївна

 

Державна льотна академія України

Сікірда Юлія Володимирівна

Циганков Олександр Валерійович

 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Дзундза Богдан Степанович

Бойчук Володимира Михайлівна

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Незамай Борис Сергійович

Чудик Ігор Іванович

Куровець Сергій Сергійович

 

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Погорелов Юрій Сергійович

 

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Ревякіна Ольга Олександрівна

Ковальчук Ірина Андріївна

 

Донбаський державний технічний університет

Фесенко Микола Сергійович

Саратовський Руслан Миколайович

 

Науково-дослідний та дослідно-конструкторський інститут "Іскра"

Дубровкіна Маргарита Василівна

 

Львівський національний університет імені Івана Франка

Караманов Олексій Владиславович

Осташ Богдан Омелянович

Лучечко Андрій Петрович

 

Львівська національна академія мистецтв

Левкович Наталія Ярославівна

 

Національний університет "Львівська політехніка"

Тарасов Дмитро Олександрович

Топільницький Володимир Григорович

Марущак Уляна Дмитрівна

Шаховська Наталія Богданівна

 

Українська  академія друкарства

Вакуліч Діана Антонівна

Ясінська Людмила Михайлівна

 

Національний  лісотехнічний університет України

Юськевич Тарас Васильович

Гаврилюк Сергій Анатолійович

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Клепач Галина Миколаївна

Лужецький Василь Степанович

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Ушкаренко Олександр Олегович

Маркіна Людмила Миколаївна

 

Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського

Гурдуз Андрій Іванович

Дінжос Роман Володимирович

 

Науково-дослідний інститут "Миколаївська астрономічна обсерваторія"

Сибірякова Євгенія Сергіївна

 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова

Ліманська Наталія Вікторівна

Фабіянська Ірина Валентинівна

 

Одеський національний морський університет

Бреус Віталій Віталійович

Хаймінова Юлія Володимирівна

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Горобченко Олексій Іванович

 

Одеський державний екологічний університет

Кузніченко Світлана Дмитрівна

Дубровська Юлія Володимирівна

 

Одеська  державна академія холоду

Сєчених Віталій Валерійович

Дьяченко Тетяна Вікторівна

 

Одеський національний політехнічний університет

Журан Олена Анатоліївна

Балан Олександр Сергійович

 

Одеська національна академія харчових технологій

Козонова Юлія Олександрівна

Могилянська  Надія Олександрівна

 

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського

Казанжи  Марія Йосипівна

Руденко Юлія Анатоліївна

Пивоварчик Ірина Михайлівна

 

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Нагорна Тамара Віталіївна

 

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

Бялобржеський Олексій Володимирович

 

Національний  університет водного господарства та природокористування

Якимчук  Аліна Юріївна

 

Національний університет "Острозька академія"

Шостак Інна Віталіївна

 

Сумський державний університет

Лобода Андрій  Миколайович

Прокопенко Ольга Володимирівна

Папченко Андрій Анатолійович

Чешко Ірина Володимирівна

 

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

Говорун Олександр Володимирович

Голубцова Юлія Іванівна

 

Глухівський державний педагогічний університет

Кухарчук Роман Павлович

 

Тернопільський національний економічний університет

Адамик Оксана Василівна

Мельник Юлія Віталіївна

 

Тернопільський державний  технічний університет ім. Івана Пулюя

Дзюра Володимир Олексійович

Ясній Олег Петрович

Рогатинська Олена Романівна

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Буяк Богдан Богданович

 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Бердник Сергій Леонідович

Бутрим Олександр Юрійович

 

Нацiональний технiчний унiверситет "Харківський полiтехнічний інститут"

Лавінський Денис Володимирович

Райко Діана Валеріївна

Корогодська  Алла Миколаївна

Пітак Олег Ярославович

 

Харківський державний університет будівництва і архітектури

Непорожнев Олександр Сергійович

Убийвовк Артем  Володимирович

 

Харківський національний університет радіоелектроніки

Олійник Олександр Ігорович

Попов Сергій Віталійович

 

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Жидко Максим Євгенович

Цеховський  Максим Володимирович

Воронько Віталій Володимирович

Шимановська Наталя Анатоліївна

Прохоров Олександр Валерійович

 

Харківський національний автомобільно-дорожній  університет

Пронін Сергій Вікторович

 

Харківська національна академія міського господарства

Горяїнов Олексій Миколайович

Золотова Ніна Михайлівна

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Горальчук Андрій Богданович

 

Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

Мілаш Вікторія Сергіївна

Лукаш Анастасія Сергіївна

Пономаренко Юрій Анатолійович

 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Ганоцька Ольга Василівна

 

Харківський національний економічний університет

Гур’янова Лідія Семенівна

Стрижиченко Костянтин Анатолійович

 

Херсонський національний технічний університет

Бараненко Роман Васильович

Задорожний Віталій Вікторович

 

Херсонський державний університет

Бєлан Ганна Валеріївна

 

Кам’янець-Подільський  національний університет

Семерня Оксана Миколаївна

 

Хмельницький національний університет

Говорущенко Тетяна Олександрівна

Гнатчук Єлизавета Геннадіївна

 

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

Медалієва Оксана Захарівна

Гнезділова Кіра Миколаївна

 

Черкаський  державний технологічний університет

Сотула Жанна Василівна

Туз В’ячеслав Валерійович

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  

Ящук Сергій Миколайович

Валюк Вікторія Федорівна

Чирва Ольга Григорівна

 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Жук Аліна Володимирівна

Ляшкевич Василь Яремович

Маслюченко Олександр Володимирович

 

Чернігівський державний технологічний університет

Петраков Ярослав Валерійович

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Лейберов Олексій Олегович

Гавій Валентина Миколаївна

 

 

 

 

Додаток №3

до  Постанови № 2

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 28 квітня  2010 року

СПИСОК

молодих учених Міністерства охорони здоров’я  України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(травень  -  вересень 2010 року)

 

        Буковинський державний медичний університет

КАРЛІЙЧУК Марина Аксентіївна

Державна установа "Науково-практичний центр кардіології та кардіохірургії"

ХАНЕНОВА Валентина Анатоліївна

Дніпропетровська державна медична академія

МАКАРЕНКО Ольга Володимирівна

Донецький національний медичний університет імені М.Горького

АНТОНОВ Євген Вікторович

ГЛУХОВСЬКА Ольга Олександрівна

Запорізький державний медичний університет

ПАРЧЕНКО Володимир Володимирович

Запорізька медична академія післядипломної освіти

МАРЧЕНКО Ольга Олександрівна

ТКАЧЕНКО Ольга Віталіївна

Івано-Франківський національний медичний університет

ЖУРАКІВСЬКА Оксана Ярославівна

Луганський державний медичний університет

СОЛОВЙОВА Ірина Вікторівна

Національний інститут раку

РОМАНОВ Андрій Вікторович

Харківський національний медичний університет

БАРСЬКА Ліна Яківна

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

СИЧ Наталія Сергіївна

ТРОХИМЧУК В’ячеслав Вікторович

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

БЛАГАЯ Анна Вікторівна

ТЕРЛЕЦЬКИЙ Роман Валерійович

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського

СУСЛОВА Наталія Олександрівна

Українська медична стоматологічна академія

ПОПОВИЧ Іван Юрійович

Державна установа "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"

КОНДРАТЮК Наталія Юріївна

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології

ГУЗЕНКО Катерина Валеріївна

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медецини катастроф

ШУРИГІН Олександр Юрійович

Львівський НДІ епідеміології та гігієни 

ЗАВ'ЯЛКІН Володимир Михайлович

Український НДІ медичної реабілітації та курортології

БАБОВА Ірина Констянтинівна

Державне підприємство - "Державний науковий центр лікарських засобів"

СІДЕНКО Лариса Миколаївна

Український НДІ дитячої куротології та фізіотерапії

ГУДЗЬ Марія Анатоліївна

 

Додаток № 4

до  Постанови № 2

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 28 квітня  2010 року

 

СПИСОК

молодих учених Міністерства  аграрної політики  України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(травень  -  вересень 2010 року)

 

Білоцерківський національний аграрний університет

ПРИСЯЖНЮК Наталія Михайлівна

БАБАНЬ Олександр Анатолійович

Вінницький національний аграрний університет

КОЗЛОВСЬКИЙ Сергій Володимирович

Житомирський національний агроекологічний університет

КУЛИКІВСЬКИЙ Володимир Леонідович

Дніпропетровський державний аграрний університет

КОТЧЕНКО Марина Валентинівна

Луганський національний аграрний університет

ВОЛГІНА Наталія Василівна

ПОПОВ Олексій Володимирович

Львівський національний університет  ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького

ГУТИЙ Богдан Володимирович

КАЛИН Богдана Миколаївна

Львівський національний  аграрний університет

ВАСИЛЕНЬКА Надія Іванівна

Миколаївський державний аграрний університет

   ЛУГОВИЙ Сергій Іванович

Національний університет біоресурсів і природокористування України

   ЛАНЧЕНКО Євгеній Олександрович

   НЕМОВА Тетяна Володимирівна

   ПІНЧУК Андрій Петрович

   ЮЩЕНКО Людмила Петрівна

Подільський державний аграрно-технічний університет

   УМАНСЬКИЙ Олександр Васильович

Таврійський  державний агротехнічний університет

   КАШКАРЬОВ Антон Олександрович

Уманський національний університет садівництва

   МУДРАК Руслан Петрович

Харківська державна зооветеринарна академія

   НАЗАРЕНКО Оксана Василівна

Харківський національний  аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

   СКОРОМНИЙ Сергій Васильович

   УТЕНКОВА Каріна Олександрівна

Харківський національний технічний університет сільського господарства

ім. П.Василенка

   ХОЛОДОВА Олена Анатоліївна

   ЯРОХНО Сергій Юрійович

Херсонський державний аграрний університет

   ЛАВРЕНКО Сергій Олегович

Сумський національний аграрний університет

   МАЛЮТІН Олександр Костянтинович  

 

Додаток № 5

до  Постанови № 2

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 28 квітня 2010 року

 

 

СПИСОК

молодих учених  Української академії аграрних наук,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(травень  -  вересень 2010 року)

 

 

ННЦ"Інститут землеробства"

КЛИМЕНКО Ірина Іванівна

 

Інститут гідротехніки і меліорації

МАТЯШ Тетяна Віталіївна

 

ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського"

ДОЦЕНКО Олександр Васильович

 

Інститут землеробства і тваринництва західного регіону

ОЛІФІР Юрій Миколайович

 

Інститут овочівництва і баштанництва

ЛИСАК Сергій Анатолійович

 

Інститут садівництва

САЛО Інна Анатоліївна

 

Інститут захисту рослин

ЛИТВИН Оксана Павлівна

РАЙЧУК Тетяна Миколаївна

 

Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва

ДІДЕНКО Світлана Юріївна

 

Інститут зернового господарства

КУЛІНІЧ Олексій Олександрович

 

Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

БАБІЧ Валерій Іванович

 

Нікітський ботанічний сад – Національний науковий центр

РУГУЗОВА Ганна Ігорівна

 

Інститут кормів

КОНДРАТЕНКО Микола Іванович

 

Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького

ОНИЩЕНКО Андрій Олексійович

 

Інститут розведення і генетики тварин

ЩЕРБАК Оксана Василівна

РЄЗНІКОВА Наталія Леонтіївна

 

Інститут тваринництва

ТОВСТОКОРА Тетяна Олексіївна

 

Інститут тваринництва степових районів ім.М.Ф.Іванова "Асканія-Нова"

ТОПЧІЙ Людмила Іванівна

 

Інститут біології тварин

КИРИЛІВ Богдан Ярославович

 

Інститут ветеринарної медицини

УХОВСЬКИЙ Віталій Вікторович

СКРИПНИК Артем Валерійович

 

ННЦ "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини"

ГЕРІЛОВИЧ Антон Павлович

 

Національний інститут винограду і вина "Магарач"

ЄРМОЛІН Дмитро Володимирович

 

Інститут ефіроолійних і лікарських рослин

ХАРАІМ Наталя Миколаївна

 

ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"

СТЕПАНЕНКО Сергій Петрович

 

ННЦ "Інститут аграрної економіки"

БРАТЧУК Людмила Михайлівна

ВОСКОБІЙНИК Юрій Павлович

 

Кіровоградський інститут агропромислового виробництва

ІЩЕНКО Віталій Анатолійович

 

Чернігівський інститут агропромислового виробництва

ЄГОРОВ Олександр Васильович

 

Сумський інститут агропромислового виробництва

СКЛЯРЕНКО Юрій Іванович

 

Додаток № 6

до  Постанови № 2

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від  28 квітня 2010 року

 

СПИСОК

молодих учених Академії медичних  наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(травень  -  вересень 2010 року)

 

Інститут фармакології та токсикології

КІЗУБ Ігор Володимирович

 

Інститут епідеміології  та інфекційних хвороб ім.Л.В.Громашевського

БАБІЙ Наталія Олександрівна

 

Інститут геронтології

ЄГОРОВА Лідія Володимирівна

 

Інститут ендокринології та обміну речовин  ім.В.П.Комісаренка

КОРПАЧЕВА-ЗІНИЧ Олеся Вадимівна

 

Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П.Ромоданова

ВЕРБОВ Вадим Віталійович

 

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва

ДОБРЯНСЬКА Оксана Вікторівна

 

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова

ЗАДОРОЖНИЙ Олег Сергійович

 

Інститут генетичної та регенеративної медицини

КИРИК Віталій Михайлович

 

Інститут спадкової патології

ТРЕТЯК Богдан Іринейович

 

Інститут  урології

ГРИЦАЙ Віктор Сергійович

 

Інститут травматології та ортопедії

ШЕВЧУК Андрій Вікторович

 

Національний інститут серцево-судинної хірургії ім.М.М.Амосова

ГОГАЄВА Олена Казбеківна

 

Інститут медицини праці

ОСТАПЕНКО Тетяна Анатоліївна

 

Інститут патології крові та трансфузійної медицини

ЛУК’ЯНОВА Анна Сергіївна

 

Інститут проблем ендокринної патології ім.В.Я.Данилевського

ТИЖНЕНКО Тетяна Василівна

 

Додаток № 7

до  Постанови № 2

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від  28 квітня 2010 року

 

 

СПИСОК

молодих учених Академії педагогічних  наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(травень  -  вересень 2010року)

 

 

Університет менеджменту освіти

ГУРАЛЮК Андрій Георгійович

ПРИХОДЬКІНА Наталія Олексіївна

 

Інститут психології ім. Г.С.Костюка

КРЕДЕНЦЕР Оксана Валеріївна

ГРИСЬ Антоніна Михайлівна

 

Інститут соціальної та політичної психології

МИРОНЕНКО Ганна Валентинівна

 

Інститут проблем виховання

ЧИРЕНКО Наталія Вікторівна

 

Інститут педагогіки

ФЕДУСЕНКО Юрій Іванович

 

Інститут спеціальної педагогіки

СОФІЙЧУК Світлана Олександрівна

МАКАРЧУК Наталія Олексіївна

ГУДИМ Ірина Миколаївна

 

 

 

 

Додаток № 8

до  Постанови № 2

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від 28 квітня2010 року

 

 

СПИСОК

молодих учених Академії правових наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(травень  -  вересень 2010 року)

 

 

НДІ вивчення проблем злочинності

  ГОЛОВКІН Богдан Миколайович

 

НДІ приватного права і підприємництва

  БЕРЕСТОВА Ірина Еріївна

  ГРИНЯК  Андрій Богданович

 

НДІ інтелектуальної власності

  МІНДРУЛ  Анастасія Валентинівна

 

Президія Академії правових наук України

   МАТВЄЄВА Анастасія Володимирівна

 

 

 

Додаток № 9

до  Постанови № 4

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від  28 квітня 2010 року

 

 

СПИСОК

молодих учених Національного космічного агентства України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(травень  -  вересень 2010 року)

 

 

 

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС ЛТД

ПОДОЙНІЦИН Дмитро Володимирович

 

Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування

КОСТИШИН Ярослав Ярославович

 

Державне підприємство "ВО Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова"

 КАВАЦ Олег Анатолійович

 

Державне підприємство "Укркосмос"

ВОЛКОВ Сергій Едуардович

 

Відкрите акціонерне товариство "АТ НДІ радіотехнічних вимірювань"

ЛУКАШУК Олена В’ячеславівна

 

Державне конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля

РОГУЛІН Віктор Валерійович

ТИЩЕНКО Юлія Сергіївна

 

 

 

Додаток № 9

до  Постанови № 4

  президії Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки

від  28 квітня 2010 року

 

 

СПИСОК

молодих учених Національного космічного агентства України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

(травень  -  вересень 2010 року)

 

 

 

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС ЛТД

ПОДОЙНІЦИН Дмитро Володимирович

 

Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування

КОСТИШИН Ярослав Ярославович

 

Державне підприємство "ВО Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова"

КАВАЦ Олег Анатолійович

 

Державне підприємство "Укркосмос"

ВОЛКОВ Сергій Едуардович

 

Відрите акціонерне товариство "АТ  НДІ радіотехнічних вимірювань"

ЛУКАШУК Олена В’ячеславівна

 

Державне конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля

РОГУЛІН Віктор Валерійович

ТИЩЕНКО Юлія Сергіївна

 

 

Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування

ПРОЦЕНКО Максим Анатолійович

ТИМЧУК Ігор Трохимович

 

ВАТ "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань"

КОТЛЯРОВ Олексій Веніамінович