You are here

Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розбудови економіки України