You are here

Соціальна стратифікація та соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні