Официальный веб сайт

Государственные премии , 2012

Державні премії
Номер Назва роботи
р7 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі
(Коментарів: )
р8 Цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування"
(Коментарів: )
р18 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах, керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення"
(Коментарів: )
р25 Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі
(Коментарів: )
р5 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання
(Коментарів: )
р34 Продовження ресурсу трубопровідного транспорту України
(Коментарів: )
р1 Розробка та впровадження техніки і технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин на кар’єрах України
(Коментарів: )
р48 Цикл наукових праць "Механізми функціонування системи органів системи травлення"
(Коментарів: )
р36 Технології діагностики і лікування алергічних захворювань органів дихання із застосуванням вітчизняних препаратів алергенів
(Коментарів: )
р13 Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв
(Коментарів: )
р10 Бобово-ризобіальні системи в сучасному землеробстві
(Коментарів: )
р14 Створення рідинного ракетного двигуна для верхніх ступенів ракет-носіїв
(Коментарів: )
р2 Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля
(Коментарів: )
р37 Розробка та впровадження нових ресурсозберігаючих і техногенно-безпечних технологій будівництва метрополітенів і тунелів в Україні
(Коментарів: )
р11 Реалізація стратегії інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління
(Коментарів: )
п4 Цикл підручників "Основи теорії кіл" (у 2-х частинах), "Електродинаміка та поширення радіохвиль" (у 2-х частинах).
(Коментарів: )
п2 Цикл підручників "Україна в світовій політиці"
(Коментарів: )