Вы здесь

Цикл научных трудов «Зоологическое разнообразие Днепропетровской области и его охрана»


Номер работы - P 29 ПОДАНА

Автори: Пахомов О. Є., Булахов В. Л., Голобородько К. К., Гассо В. Я., Пономаренко О. Л., Новіцький Р. О., Кунах О. М.

 

Представлений Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара.

 

Цикл складається із 8 монографій та 1 колективної праці «Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний світ)». В циклі робіт авторський колектив дає характеристику понад 800 видам тварин Дніпропетровської області, серед яких 424 види – рідкісні та зникаючі. Основними результатами циклу робіт є визначення видового складу безхребетних та хордових тварин області, їх розповсюдження, чисельності, морфологічних характеристик, структури популяції, трофічних зв’язків і спектрів живлення, паразитофауни. Розроблені кадастрові характеристики всіх видів круглоротих, риб, земноводних, плазунів, птахів, ссавців, багатьох безхребетних області. Уперше досліджено функціональну роль хребетних тварин в екосистемах Дніпропетровської області. Встановлено роль земноводних і плазунів у процесах самоочищення ґрунтів та прісноводних екосистем. Визначено можливості використання безхребетних та хребетних тварин у якості біоіндикаторів забруднення навколишнього середовища. Розкрито економічне значення тварин Дніпропетровщини, можливості їх раціонального використання та необхідні заходи щодо охорони та збереження. Внаслідок досліджень сформовано екологічну мережу в п’яти адміністративних районах області, площу природно-заповідного фонду збільшено в 2,4 рази. Цикл наукових праць є інформаційною системою для забезпечення всіх зацікавлених користувачів обґрунтованою науковою інформацією про тваринне населення екосистем Дніпропетровської області і сприяння вирішенню наступних завдань: інформаційної підтримки фауністичних досліджень регіону та України в цілому, моніторингу природного середовища, природоохоронних заходів, управлінських рішень, інформаційного забезпечення спеціальних наукових досліджень та системи науки і освіти в Україні.

 

Кількість публікацій: 8 монографій, 1 колективна праця, 2 підручника, 8 навчальних посібників, 81 стаття.. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 275 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 5. За даною тематикою захищено 1 докторська та 3 кандидатських дисертацій