Вы здесь

Контакты


Заместитель руководителя Секретариата Комитета, Жданенко Елена Ивановна

Email: Lena_zd@meta.ua

lena_zd@kdpu-nt.gov.ua

Телефон: (044)246-78-19

Общий отдел

Email: komitet69@meta.ua

komitet@kdpu-nt.gov.ua

Телефон: (044)246-78-19

Бухгалтерия

Телефон: (044) 246-62-89

03680, г. Киев,
ул. Антоновича, 51,
комната №1212