Официальный веб сайт

Список молодих учених Міністерства освіти і науки України

СПИСОК

молодих учених Міністерства освіти і науки України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

 

Науково-дослідний інститут “Кримська астрофізична обсерваторія”

1.     Мінін Олег Олександрович

2.     Антонюк Оксана Ігорівна

Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського

3.     Старков Павло Олександрович

4.     Ковблюк Микола Михайлович

Севастопольський національний технічний університет

5.     Головін Владислав Вікторович

6.     Мухіна Юлія Вікторівна

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

7.     Міхуринська Катерина Олександрівна

8.     Садикова Гельчере Ельмдарівна

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

9.     Шевчук Тетяна Станіславівна

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

10.   Ставицький Андрій Володимирович

11.   Ржевська Валентина Сергіївна

12.   Капітоненко Миколо Геннадійович

13.   Хиля Ольга Володимирівна

14.   Богданова Олена Вікторівна

15.   Заєць Олена Іванівна

16.   Дворщенко Катерина Олександрівна

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”

17.   Богатирьова Галина Вікторівна

18.   Гусинін Андрій Вячеславович

19.   Коршевнюк Лев Олександрович

20.   Маркін Максим Олександрович

21.   Пашинський Роман Михайлович

22.   Ямшинський Михайло Михайлович

Київський національний університет будівництва і архітектури

23.   Клименко Микола Олександрович

24.   Давидюк Ганна Валентинівна

25.   Почка Костянтин Іванович

Київський національний університет технологій та дизайну

26.   Резанова Вікторія Георгіївна

27.   Хаустова Євгенія Борисівна

28.   Березненко Наталія Михайлівна

29.   Пахаренко Вікторія Валерїівна

Національний університет харчових технологій

30.   Василів Володимир Павлович

31.   Вашека Оксана Миколаївна

Київський національний лінгвістичний університет

32.   Сорокін Сергій Володимирович

33.   Шатіло Володимир Анатолійович

Київський національний торговельно-економічний університет

34.   Бакалінська Ольга Олегівна

35.   Тринчук Віктор Вікторович

Національний авіаційний університет

36.   Мартинова Оксана Петрівна

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

37.   Терепищий Сергій Олександрович,

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

38.   Краснюк Максим Тарасович

Київська державна академія водного транспорту ім. Петра Конашевича-Сагайдачного

39.   Заволока Світлана Миколаївна

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

40.   Івахненков Сергій Володимирович

Національний транспортний університет

41.   Куницька Ольга Миколаївна

Вінницький національний технічний університет

42.   Степанов Дмитро Вікторович

43.   Глонь Ольга Михайлівна

44.   Комар В’ячеслав Олександрович

Волинський державний університет імені Лесі Українки

45.   Ільїна Ольга Вікторівна

46.   Ярош Ярослав Богданович

47.   Марчук Олег Васильович

Луцький державний технічний університет

48.   Кощій Оксана Вікторівна

49.   Ковальська Любов Леонідівна

Національна металургійна академія України

50.   Фролов Ярослав Вікторович

51.   Доценко Юрій Вікторович

Національний гірничий університет

52.   Руських Владислав Васильович

53.   Медяник Володимир Юрійович

54.   Шевченко Сергій Вікторович

55.   Ципленков Дмитро Володимирович

Дніпропетровський національний університет

56.   Тарабара Ігор Миколайович

57.   Третяк Олена Олександрівна

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

58.   Харченко Катерина Сергіївна

Український державний хіміко-технологічний університет

59.   Сухий Костянтин Михайлович

60.   Лук’яненко Тетяна Вікторівна

Дніпродзержинський державний технічний університет

61.   Алексеєв Ігор Анатолійович

62.   Глущенко Олена Леонідівна

Криворізький технічний університет

63.   Письменний Сергій Васильович

64.   Буханець Володимир Володимирович

65.   Пищикова Олена Вікторівна

66.   Переметчик Андрій Валерійович

Криворізький державний педагогічний університет

67.   Малихін Олександр Володимирович

68.   Король Анжела Миколаївна

Донецький національний університет

69.   Сафонов Андрій Іванович

70.   Кошеленко Вікторія Вікторівна

71.   Дороніна Ольга Анатоліївна

72.   Хаджинов Ілля Васильович

73.   Ситар Ганна Василівна

Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського

74.   Пиріков Олексій Валерійович

75.   Ветров Володимир Миколайович

Донецький державний інститут штучного інтелекту

76.   Фесенко Андрій Миколайович

Донбаська державна машинобудівна академія

77.   Гаков Сергій Олександрович

78.   Коваленко Олена Олегівна

Донбаський державний технічний університет

79.   Бєлозерцев Олег Валерійович

80.   Попілов Єгор Володимирович

Мелітопольський державний педагогічний університет

81.   Осадчий В’ячеслав Володимирович

Приазовський державний технічний університет (м.Маріуполь)

82.   Горпинич Олександр Вікторович

83.   Кухар Володимир Валентинович

Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського

84.   Калінов Андрій Петрович

Житомирський державний університет імені Івана Франка

85.   Климчук Віталій Олександрович

86.   Горбунова Вікторія Валеріївна

Житомирський державний технологічний університет

87.   Лаговська Олена Адамівна

Запорізький національний університет

88.   Горбань Валерій Віталійович

89.   Махачашвілі Русудан Кирилевна

Запорізький національний технічний університет

90.   Табунщик Галина Володимирівна

Запорізька державна інженерна академія

91.   Салига Костянтин Сергійович

Бердянський державний педагогічний університет ім.П.Д.Осипенка

92.   Глазкова Ірина Яківна

93.   Греб Марія Михайлівна

Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка

94.   Голодаєва Олена Анатоліївна

95.   Ткачук Андрій Іванович

Кіровоградський національний технічний університет

96.   Віхрова Марія Сергіївна

97.   Головченко Олександр Олександрович

98.   Кизима Ірина Сергіївна

Ужгородський національний університет

99.   Шкумбатюк Роман Стефанович

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

100.Монолатій Іван Сергійович

101.Федорук Павло Іванович

102.Прокопів Любов Миколаївна

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

103.Карпаш Максим Олегович

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

104.Родіонов Олександр Володимирович

Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка

105.Кудряшов Євген Вікторович

Львівський національний університет ім. Івана Франка

106.Матвійчук Василь Степанович

107.Сіромський Руслан Богданович

Національний університет "Львівська політехніка"

108.Лазько Оксана Володимирівна

109.Жидачевський Ярослав Антонович

110.Ланець Олексій Степанович

111.Щербовських Сергій Володимирович

Українська академія друкарства (м. Львів)

112.Бернацек Володимр Владиславович

113.Стецько Андрій Євгенович

114.Писанчин Надія Степанівна

Національний лісотехнічний університет

115.Маєвський Володимир Олександрович

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

116.Зайцев Валерій Володимирович

117.Блінцов Сергій Володимирович

118.Кузнєцов Валерій Володимирович

119.Радченко Андрій Миколайович

Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова

120.Марцинко Олена Едуардівна

121.Ніцук Юрій Андрійович

122.Скрипник Наталія Вікторівна

123.Сторчак Оксана Василівна

124.Яковлєв Денис Вікторович

Одеський національний морський університет

125.Наврозова Юлія Олександрівна

126.Щербина Вероніка Володимирівна

Одеська національна академія харчових технологій

127.Макаринська Алла Василівна

128.Жигунов Дмитро Олександрович

Одеська державна академія будівництва і архітектури

129.Довгань Олександра Дмитрівна

130.Луцкін Євген Сергійович

Одеський державний екологічний університет

131.Барсукова Олена Анатоліївна

132.Лобода Андрій Володимирович

Одеська державна академія холоду

133.Анчербак Сергій Миколайович

134.Ніченко Сергій Володимирович

Одеський національний політехнічний університет

135.Колеснікова КатеринаВікторівна

Одеська національна юридична академія

136.Пархоменко-Цироциянц Світлана Василівна

Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського

137.Джуринський Петро Борисович

138.Єфремова Олександра Ігорівна

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

139.Кушнірова Тетяна Віталіївна

Національний університет водного господарства та природокористування

140.Міщук Галина Юріївна

141.Лук’янчук Олександр Петрович

Сумський державний університет

142.Біловодська Олена Анатоліївна

143.Лук’янихіна Олена Андріївна

144.Шипуліна Юлія Сергіївна

145.Лебідь Андрій Євгенійович

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

146.Коваленко Світлана Миколаївна

147.Улунова Ганна Євгенівна

Глухівський державний педагогічний університет

148.Грудинін Борис Олександрович

Тернопільська національний економічний університет

149.Желюк Тетяна Леонтіївна

150.Турченко Володимир Олександрович

Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя

151.Гевко Іван Богданович

152.Лещук Роман Ярославович

153.Козюк Віктор Валерійович

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

154.Морська Лілія Іванівна

155.Бондар Оксана Ігорівна

156.Окаринський Володимир Михайлович

Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

157.Коляда Наталія Миколаївна

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна

158.Богатиренко Сергій Іванович

159.Сліпко Валерій Анатолійович

160.Ситник Оксана Юріївна

Нацiональний технiчний унiверситет "Харківський полiтехнічний інститут”

161.Махотіло Костянтин Володимирович

162.Кряжева Марія Володимирівна

163.Корогодська Алла Миколаївна

Харківський державний університет будівництва та архітектури

164.Перетятько Анна Юріївна

165.Редько Андрій Олександрович

Харківський національний університет радіоелектроніки

166.Аврунін Олег Григорович

167.Олійник Олександр Ігорович

168.Клименко Олексій Вікторович

169.Євланов Максим Вікторович

Нацiональний аєрокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

170.Заболотний Олександр Віталійович

171.Доценко Наталія Володимирівна

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

172.Мельник Ростислав Володимирович

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

173.ПоваляєвСергій Іванович

174.Смолянюк Роман Володимирович

Харківська національна академія міського господарства

175.Виставна Юлія Юріївна

176.Благодарна Галина Іванівна

Харківський державний університет харчування та торгівлі

177.Чуйко Андрій Миколайович

Харківський національний економічний університет

178.Попов Олександр Євгенович

Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

179.Барабаш Юрій Григорович

180.Бодрова Ірина Іванівна

Українська інженерно-педагогічна академія

181.Тріщ Роман Михайлович

Херсонський національний технічний університет

182.Цибуленко Ольга Володимирівна

183.Сарібєкова Діана Георгіївна

Кам’янець-Подільський державний університет

184.Комарніцький Олександр Борисович

185.Рарицький Олег Анатолійович

186.Смалько Олена Аркадіївна

Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького

187.Шамара Сергій Олександрович

188.Корновенко Сергій Валерійович

Черкаський державний технологічний університет

189.Ходирєва Алла Євгеніївна

190.Вязовик Віталій Миколайович

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

191.Соловей Тетяна Василівна

192.Заплітний Руслан Анатолійович

193.Бигар Ганна Павлівна

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

194.Приймак Сергій Георгійович

Чернігівський державний технологічний університет

195.Кальченко Володимир Віталійович

Чернігівський державний інститут економіки і управління

196.Зеленська Олена Олександрівна

197.Абакуменко Ольга Вікторівна

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

198.Желіба Олександр Володимирович

199.Луняк Євген Миколайович

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені ГригоріяСковороди

200.Свириденко Оксана Михайлівна 

СПИСОК

молодих учених Міністерства охорони здоров’я України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

 

Державне підприємство – „Державний науковий центр лікарських засобів”

1.     Дунай Олена В’ячеславівна

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького

2.     Безсмертний Андрій Анатолійович

3.     Новосельська Вікторія Валеріївна

Запорізька медична академія післядипломної освіти

4.     Побєл Євген Анатолійович

Івано-Франківський державний медичний університет

5.     Волошина Мар’яна Мирославівна

Луганський державних медичний університет

6.     Шипілова Інна Володимирівна

Львівський НДІ епідеміології та гігієни

7.     Пурська Марія Богданівна

8.     Федорук Володимир Ілліч

Національний інститут раку

9.     Алексєєнко Оксана Іванівна

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика

10.   Андрусенко Алла Сергіївна

11.   Сулік Роман Володимирович

12.   Шуляренко Олег Володимирович

Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

13.   Короленко Володимир Васильович

Одеський державний медичний університет

14.   Мосенко Сергій Вікторович

Українська медична стоматологічна академія

15.   Гоголь Андрій Михайлович

16.   Куценко Неля Леонідівна

Український інститут громадського здоров’я

17.   Кривенко Євген Миколайович

Український НДІ медичної реабілітації та курортології

18.   Заболотна Ірина Борисівна

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології

19.   Олійник Оксана Петрівна

20.   Степанова Наталія Михайлівна

Український НПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

21.   Кушнір Віталій Андрійович

Український НПЦ ендокринної хірургії, трансплантології ендокринних органів і тканин

22.   Кінченко Вікторія Геннадіївна

Харківська медична академія післядипломної освіти

23.   Радченко Ольга Вікторівна

Харківський державний медичний університет

24.   Бондаренко Андрій Володимирович

25.   Гусар Владислава Анатоліївна

 

СПИСОК

молодих учених Міністерства аграрної політики України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

 

Білоцерківський державний аграрний університет

1.     Скалига Олексій Сергійович

2.     Чубар Ольга Миколаївна

Вінницький державний аграрний університет

3.     Колесов Олександр Станіславович

Державний агроекологічний університет

4.     Кумечко Олена Миколаївна

Дніпропетровський державний аграрний університет

5.     Мельник Леся Леонідівна

Луганський національний аграрний університет

6.     Бондар Костянтин Володимирович

7.     Деркачева Вікторія Віталіївна

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій

імені С.З.Гжицького

8.     Двилюк Ігор Володимирович

9.     Фаріонік Тарас Володимирович

Львівський національний аграрний університет

10.   Лозовицька Тетяна Миколаївна

Миколаївський державний аграрний університет

11.   Ключник Альона Володимирівна

Національний аграрний університет

12.   Бала Олександр Петрович

13.   Бешун Олексій Анатолійович

14.   Пасічник Наталія Анатоліївна

15.   Стегней Микола Михайлович

Подільський державний аграрно-технічний університет

16.   Бучковська Віта Іванівна

Південний філіал”Кримський агротехнологічний університет”

17.   Глінка Дмитро Іванович

Таврійський державний агротехнічний університет

18.   Чорна Тетяна Сергіївна

Уманський державний аграрний університет

19.   Курка Сергій Миколайович

20.   Тимчук Світлана Володимирівна

Харківська державна зооветеринарна академія

21.   Симоненко Сергій Іванович

Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва

22.   Леус Віталій Володимирович

23.   Ломовських Людмила Олександрівна

Харківський національний технічний університет сільського господарства

ім. П.Василенка

24.   Аллашев Олександр Юрійович

25.   Возіян Інна Віталіївна

 


 

СПИСОК

молодих учених Української академії аграрних наук,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

 

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е.Фальц-Фейна

1.     Шаповал Віктор Володимирович

Державна наукова сільськогосподарська бібліотека

2.     Білоцерківська Алла Сергіївна

Закарпатський інститут агропромислового виробництва

3.     Савін Сергій Анатолійович

Інститут біології тварин

4.     Сірко Ярослав Миколайович

Інститут гідротехніки і меліорації

5.     Шатковський Андрій Петрович

Інститут землеробства південного регіону

6.     Нетреба Олександр Олександрович

Інститут захисту рослин

7.     Дем’янюк Микола Миколайович

Інститут зернового господарства

8.     Гирка Анатолій Дмитрович

9.     Цилюрик Олександр Іванович

Інститут зрошувального садівництва ім.М.Ф.Сидоренка

10.   Дунаєва Людмила Ісхаківна

Інститут кормів

11.   Кобак Світлана Ярославівна

Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва

12.   Рожков Роман Вікторович

13.   Рябуха Сергій Станіславович

Інститут рибного господарства

14.   Матвієнко Наталія Миколаївна

15.   Ковальова Оксана Анатоліївна

Інститут овочівництва і баштанництва

16.   Черненко Катерина Михайлівна

Інститут птахівництва

17.   Панькова Світлана Миколаївна

Інститут розведення і генетики тварин

18.   Заблудовський Євген Євгенович

Інститут свинарства ім..О.В.Квасницького

19.   Фесенко Оксана Григорівна

Інститут тваринництва

20.   Золотарьова Світлана Анатоліївна

Інститут помології ім. Л.П.Симиренка

21.   Кучер Руслан Анатолійович

Інститут цукрових буряків

22.   Присяжнюк Олег Іванович

ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського"

23.   Гічка Максим Миколайович

ННЦ "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства"

24.   Римар Дмитро Олександрович

ННЦ "Інститут аграрної економіки"

25.   Копитець Наталія Григорівна

Кіровоградський інститут агропромислового виробництва

26.   Кернасюк Юрій Валентинович

Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення

27.   Червоніс Михайло Володимирович

28.   Феоктісов Павло Олександрович

Південний біотехнологічний центр в рослинництві

29.   Трояновська Аліна В’ячеславівна

Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини

30.   Кухтин Микола Дмитрович

 

 

СПИСОК

молодих учених Академії медичних наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

 

Інститут загальної та невідкладної хірургії

1.     Пєєв Станіслав Борисович

Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова

2.     Порт Олена Валеріївна

Інститут медицини праці

3.     Козлов Костянтин Павлович

Інститут медичної екології ім. С.П.Григор’єва

4.     Сухін Владислав Сергійович

Інститут невідкладної та відновної хірургії

5.     Чеглаков Євген Валерійович

Інститут травматології та ортопедії

6.     Безуглий Артур Анатолійович

Інститут терапії ім. Л.Т.Малої

7.     Рябуха Владислав Валерійович

Інститут патології крові та трансфузійної медицини

8.     Красівська Валерія Валеріївна

Інститут патології хребта та суглобів

9.     Петренко Дмитро Євгенович

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології

10.   Мокрик Олександра Миколаївна

Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського

11.   Сотник Наталія Миколаївна

Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків

12.   Мітельов Дмитро Анатолійович

Інститут фармакології та токсикології

13.   Євтушенко Ольга Олександрівна

Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О.Шалімова

14.   Шкарбан Віктор Павлович

Національний центр радіаційної медицини

15.   Ільєнко Ірина Миколаївна

 

 


 

 

СПИСОК

молодих учених Академії педагогічних наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

 

 

Інститут вищої освіти

1.     Дівінська Наталія Олександрівна

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання

2.     Сороко Наталія Володимирівна

Інститут педагогіки

3.     Коршевнюк Тетяна Валеріївна

4.     Рибалко Ліна Миколаївна

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих

5.     Султанова Лейла Юріївна

Інститут проблем виховання

6.     Жданович Юлія Миколаївна

Інститут психології ім. Г.С.Костюка

7.     Вернік Олексій Леонідович

8.     Гудінова Ірина Леонідівна

Інститут соціальної та політичної психології

9.     Кляпець Ольга Яківна

Інститут спеціальної педагогіки

10.   Литовченко СвітланаВіталіївна

 

СПИСОК

молодих учених Академії правових наук України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

 

 

НДІ вивчення проблем злочинності

1.     Глинська Наталія Валеріївна

 

НДІ інтелектуальної власності

2.     Тверезенко Олена Олексіївна

 

НДІ приватного права і підприємництва

3. Бобрик Володимир Іванович

4. Попович Тетяна Григорівна

 

Президія Академії правових наук України

5. Протасова Вікторія Євгенівна

 

 

 

СПИСОК

молодих учених Національного космічного агентства України,

яким призначені стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

 

ВАТ "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних випромінювань"

1.     Котляров Олексій Веніамінович

ВАТ "Український науково-дослідний інститут технології машинобудування”

2.     Коваленко Віктор Володимирович

Державне конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля

3.     Сало Максим Петрович

4.     Тилик Дмитро Олексійович

Державне підприємство "Укркосмос"

5.     Пизюк Дмитро Леонідович

Державне підприємство Науково-дослідний технологічний інститут приладобудування

6.     Тимчук Ігор Трохимович

7.     Проценко Максим Анатолійович

Київське представництво генерального замовника – НКАУ

8.     Бень Володимир Петрович

Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС ЛТД

9.     Лук’янович Олександр Євгенович

Центр контролю космічного простору Національного центру управління та випробувань космічних засобів

10.   Ломоносов Сергій Євгенійович