Официальный веб сайт

Державні премії України в галузі науки і техніки 2014 року (огляд)

Збереження та відновлення науки –

запорука розвитку України  як передової держави.

Як свідчить історичний досвід, державне заохочення вчених і фахівців до активного розвитку науки і техніки, а особливо відзначення їхніх видатних творчих досягнень, має велике значення для реалізації інноваційної політики держави.

Українські вчені досягають високих, нерідко безпрецедентних, результатів саме за тими науково-технологічними напрямками, які будуть найбільше затребувані економікою завтра. Новітні технології, які з'являються сьогодні, – це нові можливості для економічного зростання на наступні щонайменше 50 років.

З жалем поки-що слід констатувати, що Україна, маючи достатньо потужний науково-технічний потенціал, малоефективно використовує його в національних інтересах, більше половини його можливостей реалізується поза потребами інноваційного розвитку вітчизняної економіки.

Відзначені Указом Президента України роботи є наочним прикладом того, як кращі наукові і науково-технічні розробки науковців та фахівців України знаходять своє визнання перш за все в нашій країні, а також за її межами.

Вже на етапі представлення робіт до Комітету вони пройшли доволі серйозну перевірку на засіданнях вчених та науково-технічних рад наукових установ і організацій, вищих навчальних закладів тощо. Як правило, вже тут було необхідне визнання колег-фахівців у вигляді підтримки висування робіт, що повністю відповідає вимогам Положення про Державні премії України в галузі науки і техніки.

 Із представлених 59 робіт на здобуття Державних премій України в 2014 році робіт, за рішенням Комітету до участі в конкурсі допущено 29 робіт і 3 підручники. 

На цьому етапі розгляду за дорученням Комітету на засіданнях вчених та науково-технічних рад вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств та організацій відбулося громадське обговорення робіт. До Комітету надійшло близько 550 відгуків від установ і організацій та відомих вчених, з них  понад 80 - зарубіжних. 

Слід відзначити високу активність обговорення робіт на веб-сайті Комітету. Надійшло  близько 1200  коментарів від вчених і фахівців. Ще одна дуже важлива деталь: протягом цього року сайт відвідало понад 56 тисяч користувачів з понад 80 країн світу.

За поданням Комітету Указом Президента України присуджено Державні премії України в галузі науки і техніки 2014 року  16 роботам та  підручнику.  Серед лауреатів  4 академіки Національної академії наук України  та 8 член-кореспондентів Національної академії наук України.


 

 

  Лауреатами Державної премії став авторський колектив астрономів (Берцик П.П., Вавилова І.Б., Жданов В.І., Жук О.І., Караченцева В.Ю., Мінаков А.О., Новосядлий Б.С., Павленко Я.В., Пелих В.О., Пілюгін Л.С.), які отримали пріоритетні результати щодо походження та еволюції Всесвіту та його структур на галактичних і космологічних масштабах. На основі оригінальних астрофізичних методів отримано унікальні дані про фізико-хімічну еволюцію нашої та інших галактик, подолано неузгодженості старих моделей. Отримані результати суттєво просувають  до розуміння світобудови на найбільших масштабах, становлять вагомий внесок українських вчених у розвиток світової астрономії, створюючи теоретичну та експериментальну основу для розв’язання фундаментальної проблеми сучасного природознавства – з’ясування природи темної матерії і темної енергії.

  Одним із завдань України є створення національної мультисервісної телекомунікаційної мережі, яка базується на міжнародному досвіді та відповідає сучасним вимогам до спектру і якості інфокомунікаційних послуг. Провідні науковці (Каптур В.А., Васіліу Є.В., Гранатуров В.М., Гуляєв К.Д., Дейнека І.В., Івлєв Ю.В., Кайденко М.М., Ложковський А.Г., Тіхонов В.І.) межах роботи запропонували дві принципово нові телекомунікаційні технології – UA-ITT та ЕХ, які є вдосконаленою альтернативою основному стеку протоколів мережі Інтернет. Їх використання дозволяє не тільки в рази підвищити швидкість передавання інформації та скоротити енергоспоживання обладнання, а й підняти надійність, якість та безпечність зв'язку на принципово новий рівень.Запропоновані науково-методичні засади низки принципово нових високоефективних технологій побудови конвергентних мультимедійних мереж наступних поколінь та перспективних квантових технологій захисту інформації і технологій фільтрації контенту у сучасних телекомунікаційних мережах отримали гідне визнання в Україні та за її межами.

  Внаслідок зростаючого антропогенного забруднення довкілля у регіонах України особливого значення набуває проблема забезпечення екологічно безпечних умов існування суспільства. Ускладнення екологічної ситуації спричиняє не тільки регрес економічного розвитку, але і погіршення здоров’я населення, особливо в екологічно кризових районах. У той же час територія України насичена потенційно небезпечними технічними об’єктами та системами, ряд її регіонів мають техногенно напружений та навіть кризовий стан навколишнього середовища. В результаті виконаних досліджень (автори: Рожко М.М., Ерстенюк Г.М., Крижанівська А.Є., Онищенко С.В., Рудько Г.І., Самойлік М.С., Семчук Я.М., Соловйов В.В., Білецька Е.М., Шматков Г.Г.) розроблено концепцію оцінки регіонів України з критичним станом довкілля (Карпатський регіон, Східноєвропейська платформа, Калуський, Червоноградський, Яворівський та інші гірничопромислові райони). Розроблено та впроваджено систему лікувально-профілактичних та діагностичних заходів,  експериментально обґрунтовано і впроваджено в клінічну практику застосування сорбентів, препаратів макро- та мікроелементів та методів антиоксидантного захисту населення на основі нових лікарських препаратів. Запропоновано систему підтримки і прийняття рішень з вибору пріоритетних стратегій зменшення техногенного навантаження в екологічно кризових регіонах на основі як нових, так і традиційних методів, а також врахування принципу повного життєвого циклу у сфері поводження з твердими відходами.

  Відзначено Державною премією досягнення групи українських вчених і лікарів з Києва та Дніпропетровська (автори: Косаковський А.Л., Абизов Р.А., Тімен Г.Е., Шкорботун В.О., Березнюк В.В., Божко Н.В., Шкоба Я.В., Маринський Г.С., Ткаченко В.А., Семенов Р.Г.), якіотримали низку фундаментальних результатів щодо впливу високочастотного струму та лазерного випромінювання на організм людини. Експериментально обґрунтували, розробили та впровадили в практику хірургічні втручання на ЛОР-органах з визначенням оптимальних параметрів лазерного опромінювання та відповідні пристрої для їх проведення. Впроваджено ранню діагностику та хірургічну реабілітацію слуху у глухих дітей. Завдяки роботі авторів на сьогодні в Україні практично не існує черги на проведення даної операції глухим (глухонімим) дітям. Наукові розробки авторів дозволили створити вітчизняний високочастотний біполярний електрокоагулятор та розпочати його серійне виробництво та виробництво одноразових пристроїв і інструментів для операцій на ЛОР-органах.

  Авторським колективом, що об’єднує представників академічної науки, вищої школи та виробничників (Волошин О.І., Дирда В.І., Губін Г.В., Морус В.Л., Надутий В.П., Попович І.М., Пухальський В.М., Смірнов А.В., Сорокін О.Г., Хохотва О.І.),створено принципово новий клас машин з еластомерними елементами – пружними ланками і зносостійкими поверхнями, що дозволило створити і реалізувати широкомасштабне впровадження високоефективної техніки. Розроблено наукові засади і методологію розрахунку гірничих машин з еластомерними елементами, створено фундаментальну теорію деформування та руйнування еластомерних матеріалів як пружно-спадкових середовищ. Авторські технології використовуються при збагаченні урановмісних руд, в біологічній та хімічній промисловості, коли необхідно герметичне транспортування і обробка токсичних, радіоактивних речовин.   Розроблено і впроваджено у виробництво 64 типорозміри гірничих машин і апаратів машин різного технологічного призначення, 14 типорозмірів гірничих живильників. Обладнання відрізняється високими техніко-експлуатаційними показниками, надійністю, довговічністю, екологічною чистотою.

  Сучасні досягнення фундаментальних знань дійсно перетворили каталіз із мистецтва "знаю як" в науку, здатну передбачати каталітичні властивості і створювати на рівні молекулярного дизайну каталізатори із заданими цінними властивостями, про що свідчить відзначена Державною премією праця колективу авторів (Зажигалов В.О., Стрижак П.Є., Пятницький Ю.І., Долгіх Л.Ю., Трипольський А.І., Гринь Г.І., Лобойко О.Я., Патриляк К.І., Суворін О.В., Кошовець М.В). Вражає досягнутий високий науковий рівень проведених наукових досліджень при створенні каталітичних систем з врахуванням нанорозмірних ефектів, дифузії реагентів в частинках каталізатора, впливу та формування носіїв, використання ультразвуку для відновлення активності каталізаторів. Отримані фундаментальні результати призвели до розробки принципово нових технологій одержання багатьох необхідних продуктів хімічної та нафтопереробної промисловості та виявили шляхи використання розроблених гетерогенно-каталітичних процесів в енергетиці. В цих процесах та технологіях запропоновано використання дешевої та доступної вітчизняної сировини.

  В умовах трансформації економіки України питання створення конкурентоздатних інноваційних продуктів мають беззаперечну актуальність. Розробка теоретичних та практичних основ виготовлення волокнистих поліфункціональних матеріалів різного призначення з прогнозованими властивостями з використанням вітчизняної сировини (автори: Авраменко А.О., Березненко С.М., Власенко В.І., Ігнатьєва І.А., Кострицький В.В., Колосніченко М.В., Супрун Н.П., Прокопова Є.А., Попов В.П., Слізков А.М.) набуває стратегічного значення для легкої промисловості України.  Авторами доведено екологічну безпечність запропонованих полімерних композитів на основі відходів поліетилентерефталату, визначено її енерго-інформаційний вплив на функціональний стан організму людини, розроблена технологія виготовлення виробів різного призначення з використанням біоактивних компонентів. Розроблено  вітчизняні види спеціального захисного одягу: для пожежників, для шахтарів, для працівників атомних електростанцій. Впроваджено в промислових масштабах волокнисті трикотажні матеріали санітарно-гігієнічного та  хірургічного (шовні матеріали, імплантати), кардіохірургічного; фіксуючого та протезно-реабілітаційного призначення.  Вперше в Україні розроблено технологічний одяг для підприємств високих, особливо чистих технологій.

  Розробка та впровадження ресурсозберігаючих технологій у базових галузях промисловості України – найважливіше завдання нарощування темпів економічного розвитку, а також конкурентоспроможності продукції. Особливо це питання є актуальним для металургійної промисловості і супутніх виробництв. Завдяки плідній співпраці співробітників Національної  металургійної академії України, ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" та ДП "Український науково-технічний центр металургійної промисловості "Енергосталь" (автори: Камкіна Л.В., Куцін В.С., Ольшанський В.І., Філіппов І.Ю., Дєдов Ю.Б., Гладких В.А., Гасик М.М., Зубов В.Л., Михальов О.І., Петров Ю.Л.) вирішено важливу проблему виробництва конкурентоспроможних марганцевих феросплавів у високопотужних електропечах. На основі узагальнення теоретичних положень із застосуванням математичного моделювання термодинамічних співвідношень фаз створено комплекс інноваційних технологій та устаткування багатотоннажного виробництва марганцевих сплавів у високопотужних електропечах. Розробки дозволили повністю відмовитися від використання природного газу на заводі в агломераційному виробництві,  значно скоротити використання дорогого коксу, використовувати раціональні електричні режими ведення процесу в потужних електропечах в умовах зонної тарифікації.

Економічний ефект від впровадження розробок в умовах ПАТ "Нікопольський завод феросплавів" за останні десять років склав  понад 2,5 млрд. грн.

  Відзначено комплексне системне і багатоаспектне дослідження історії вітчизняної культури, спрямоване на виявлення її вагомих досягнень, що сформувалися в усіх сферах суспільного життя України (автори: Скрипник Г.А, Бессонова С.С., Яковлєва Л.А., Александрович В.С., Войтович Л.В., Дзюба О.М., Сас П.М., Рубан В.В., Жулинський М.Г., Бондар М.П.).  Вперше у вітчизняній історіографії та культурології на широкій джерелознавчій базі – історичного, науково-освітнього, мовно-літературного, етнокультурного та мистецького профілю представлено масштабну панораму культурних процесів в Україні в аспекті взаємодії духовної й матеріальної складових національної культури  та розкрито механізми їхнього функціонування. Завдяки осмисленню та інтерпретації значних покладів емпірики сформовано новий обсяг знань, що є репрезентантом української культури, науково-освітньої галузі та фактором національної ідентифікації українського народу.

  У 2014 році премійовано комплект підручників з електронної техніки у трьох  книгах (автори: Невлюдов І.Ш., Палагін В.А) з Харківського національного університету радіоелектроніки). Методична досконалість підручників забезпечена широтою висвітлення матеріалу, що створює відповідну базу для забезпечення стійких глибоких знань у студентів відповідних спеціальностей. Підручники втілюють багаторічний досвід, здобутий авторами в промисловості, та результату власних науково-дослідних робіт. Аналогів вітчизняних підручників не існує.

  Також відзначено три роботи, які становлять вагомий внесок у забезпечення національної безпеки та оборони.

  Оцінена належним чином багаторічна праця вчених і фахівців безсумнівно буде сприяти подальшому розвитку  української науки і технологій та їх виходу на рівень передових досягнень у світі.