Ви є тут

Аналіз небезпечної дії хімічних забруднювачів, зокрема військового призначення, методами теоретичної хімії та хемоінформатики


Номер роботи - P 19 ПОДАНА

Представлено Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського Національної академії наук України

Автори:
1. КУЗЬМІН Віктор Євгенович – академік НАН України, доктор хімічних наук, професор, директор Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України;
2. АРТЕМЕНКО Анатолій Григорович –кандидат хімічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України;
3. МУРАТОВ Євген Наілевич –кандидат хімічних наук, інженер І категорії Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України;
4. ОГНІЧЕНКО Людмила Миколаївна – кандидат хімічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України.
5. ОКОВИТИЙ Сергій Іванович – член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, професор, ректор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
6. ГОРБ Леонід Григорович – доктор хімічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної та квантової біофізики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;
7. НИПОРКО Олексій Юрійович – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики навчально-наукового Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Авторами з  використанням хемо- та біоінформаційних технологій, сучасних методів теоретичної хімії розроблено наукові засади прогнозування тих хімічних, біологічних і фізичних властивостей хімічних сполук, які зрештою і обумовлюють їх небезпеку щодо довкілля та здоров’я людини.

Авторами розроблено методології використання методів хемоінформатики, квантової хімії, молекулярної механіки та динаміки задля вирішення різноманітних завдань «структура – властивості», зокрема для хімічних забруднювачів.

Використання розроблених підходів (зокрема ієрархічної QSAR технології на основі симплексного представлення молекулярної структури, квантово-хімічних підходів для моделювання кінетики багатоступінчатих органічних реакцій) для створення адекватних моделей, що забезпечують ефективне прогнозування та віртуальний скринінг різноманітних речовин (в тому числі військового призначення) щодо різних видів токсичності, аналізу механізмів токсичної дії, вивчення можливих реакцій деградації токсикантів.

Авторами створено низку комп’ютерних експертних систем прогнозування та позаекспериментального скринінгу різноманітних речовин (в тому числі військового призначення) щодо до їхньої потенційної екологічної небезпеки. Ці експертні системи захищені свідоцтвами України, мають дружній інтерфейс і придатні для використання зацікавленими фахівцями різних галузей з початковим рівнем комп’ютерної  підготовки. Більшість цих експертних систем доступні на відповідних сайтах Інтернету.

В цілому, розроблена комплексна система аналізу та прогнозування небезпеки хімічних забруднювачів не має аналогів в Україні та світі.

Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за останні 5 років

1. КУЗЬМІН Віктор: Web of Science 30/3, Scopus 35/3, Google Scholar 2678/20

2.  АРТЕМЕНКО Анатолій: Web of Science 13/2, Scopus 16/2, Google Scholar 932/17

3. МУРАТОВ Євген: Web of Science 1433/17, Scopus 1622/19, Google Scholar 8613/44

4. ОГНІЧЕНКО Людмила: Web of Science 31/3, Scopus 36/3, Google Scholar 182/9

5. ОКОВИТИЙ Сергій: Web of Science 35/3, Scopus 42/3, Google Scholar 501/11

6. ГОРБ Леонід: Web of Science 89/5, Scopus 96/5, Google Scholar 1618/20

7. НИПОРКО Олексій: Web of Science 144/4, Scopus 216/5, Google Scholar 475/9

 

Кількість публікацій: 13 колективних монографій, виданих за кордоном, 3 навчальні посібники, 120 статей в журналах, включених до категорії «А» (у т.ч. 112 – у зарубіжних виданнях) та 2 статті у журналах, включених до категорії «Б». Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно баз даних складає відповідно: Web of Science 5866/39, Scopus 6628/40. Google Scholar 8853/45. Отримано 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму.

Коментарі