Ви є тут

Аналіз сигнальних шляхів, залучених до злоякісної трансформації клітин


Номер роботи - M 0

М87

Автори: Самойленко А.А., Басараба О.І.

Представлена Інститутом біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

 

Название работы: Анализ сигнальных путей, задействованных в злокачественной трансформации клеток

Авторы: Самойленко А.А,. Басараба О.И.

 

Analysis of signalling pathways involved in malignant transformation of cells

Authors: Samoylenko A. Basaraba О.

 

Кількість публікацій: 66 наукових публікацій (27 статей, 39 тез доповідей).

 

В роботі показано, що баланс між двома транскрипційними факторами, USF-2 та HIF-1, що можуть зв’язуватися із суміжними ділянками промотору інгібітору активатору плазміногену-1 (ІАП-1), відіграє роль у регуляції експресії ІАП-1 за умов гіпо- та нормоксії. Виявлено, що транскрипційний фактор HIF-1 та сигнальний шлях PI3K/Akt беруть участь в стимулюванні експресії ІАП-1 при дії інсуліну.

Отримано унікальні антитіла, які специфічно впізнають як повнорозмірну форму, так і всі відомі множинні молекулярні форми адаптерного білка Ruk/CIN85. Аналіз специфічності отриманих поліклональних і моноклональних антитіл здійснювався методами Вестерн-блот аналізу, імунопреципітації та імуногістохімії, використовуючи панель ліній клітин різного тканинного походження.

Авторами проведено дослідження експресії множинних молекулярних форм адаптерного білка Ruk/CIN85 в умовно нормальній тканині та пухлинах нирки і мозку людини. Виявлено зміни рівня експресії множинних молекулярних форм Ruk/CIN85 в різних типах пухлин порівняно з умовно нормальною тканиною та різницю вмісту досліджуваного адаптерного білка в різних ділянках однієї пухлини.

Отримані авторами результати свідчать, що адаптерний білок Ruk/CIN85 може слугувати потенційним пухлиноспецифічним молекулярним маркером та мішенню для розробки протипухлинних препаратів.