Ви є тут

Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості


Номер роботи - P 42 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:

Тесик Ю.Ф., Новський В.О., Гриб О.Г., Праховник А.В., посмертно, Калінчик В.П., Карасінський О.Л., Довгалюк О.М., Ходаківський А.М., Васильченко В.І., Светелік О.Д.

Представлена Інститутом електродинаміки НАН України.

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему – створення принципів побудови і забезпечення необхідного рівня метрологічної надійності засобів вимірювання параметрів електроенергії і автоматизованої системи обліку електричної енергії (АСОЕ) з контролем показників її якості в умовах багатократного перевищення неінформативних параметрів над інформативними та дії декількох груп різнорідних факторів впливу у широкому динамічному діапазоні.

Розроблено наукові засади та методологію побудови трирівневої автоматизованої системи обліку електроенергії, яка відрізняється від існуючих тим, що проводить одночасне вимірювання параметрів електроспоживання та показників якості електроенергії, базується на вимогах міжнародних стандартів.

Вперше впроваджено в магістральних та міждержавних мережах ДП «Національна енергетична компанія (НЕК) «Укренерго» автоматизовану систему обліку  електричної енергії з контролем показників її якості, що забезпечує міжсистемний облік електроенергії в Україні та на межі балансової належності з Російською Федерацією, Республікою Білорусь, Республікою Молдова, Угорщиною, Польщею, Румунією, Словаччиною, з якими Україна має спільні електричні мережі.

Таким чином, створена унікальна в світовій практиці автоматизована система обліку електроенергії з контролем показників якості дозволяє інтегрувати ОЕС України до Об’єднання енергосистем європейських країн та забезпечує функціонування енергоринку України і диспетчерської служби НЕК «Укренерго»  шляхом надання даних моніторингу параметрів якості та технічного контролю електроенергії, що підвищує надійність та стійкість роботи ОЕС України, ефективність обліку електроенергії і призводить до зменшення її втрат. 

Підвищення ефективності роботи електричних мереж від впровадження АСОЕ з контролем показників якості підтверджено практичними розрахунками. Загальний економічний ефект від впровадження АСОЕ з контролем показників якості ДП НЕК «Укренерго» за 2005-2012 рр. становить  понад 1 млрд. грн.

Кількість публікацій: 370, 8 монографій, 12 навчальних посібників, 350 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 95 авторськими свідоцтвами та  патентами. За даною тематикою захищено 3 докторські, 4 кандидатські дисертацій.

Громадське обговорення робти відбулося 20 вересня 2013 року на засіданні вченої ради Інституту проблем моделювання в енергетиці НАН України.