Ви є тут

Багатозначний аналіз і практична стійкість диференціальних включень


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М43

Багатозначний     аналіз    і     практична стійкість   диференціальних включень

 

Пічкур В.В.

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

 

21 стаття

Об'єктом дослідження в роботі є властивості максимальної за включенням множини початкових умов кожного із зазначених видів стійкості. Доведено теореми про умови належності до границі максимальної за включенням множини, її неперервну залежність від часового проміжку і фазових обмежень. Розроблено алгоритми обчислення оптимальних множин початкових умов, чисельні методи знаходження оптимальних оцінок початкових умов, фазових обмежень, правої частини, часу практичної стійкості у разі лінійних диференціальних включень. Для різних класів систем (динамічних, при постійно діючих збуреннях, з імпульсним впливом, множинних динамічних) обґрунтовано властивості максимальної за включенням множини практичної стійкості.