Ви є тут

Береза низька в Україні


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М44

Береза низька  в Україні

 

Савчук Л.А.

 

Волинський національний університет  імені Лесі Українки

 

 

2 монографії

Робота присвячена вивченню сучасного географічного поширення і еколого-ценотичних особливостей та розробці наукових основ охорони берези низької в Україні. Встановлено сучасний стан ареалу березив Україні, виявлені типи місцезростань березита взаємозв'язки між ними. Встановлено еколого-фітоценотичну приуроченість берези до екотонів та проведено аналіз структури популяцій. Обґрунтовано природоохоронні заходи щодо збереження берези низької  в Україні.