Ви є тут

Біологічні особливості культивування лікарських грибів роду Ganoderma Karst. та їх застосування в лікувально-профілактичних цілях


Номер роботи - M 18 ПОДАНА

Автори:


 Биологические особенности культивирования лекарственных грибов роду GanodermaKarst. и их использование в лечебно-профилактических целях”Авторы:КруподероваТ.А. “Biological peculiarity cultivation ofmedicinal mushrooms from genus Ganoderma Karst.and their treat-prophylactic purposes”Authors: KrupodorovaT.A


 

Автори: Круподьорова Т.А.,к.б.н.

 

Представлена Державною установою "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України"

 

В роботі встановлено специфічні особливості 40 досліджених культур за такими показниками як морфологічні характеристики колоній, радіальна швидкість росту вегетативного міцелію, оптимальні для росту значення температури і кислотності живильного середовища, життєздатність вегетативного міцелію за високих температур інкубації, найсприятливіші джерела вуглецю та азоту.

Робота містить важливі результати щодо встановлення наявності антибактеріальної активності суміші культуральної рідини з дрібнодисперсною біомасою 6 штамівG. applanatumі 8 штамів G. lucidumпротиклінічних ізолятів метицилінстійкого і метицилінчутливого штамів Staphylococcusaureus.

До Колекції культур шапинкових грибів Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (ІБК) передано чисті культури 5 штамів G. applanatumі 10 штамів G. lucidum,що були виділені з плодових тіл, зібраних на території України.

Розроблено спосіб культивування високопродуктивного штаму G. lucidum1621 на нативній молочній сироватці, встановлено можливість застосування грибної біомаси як продукту спрямованої дії для зниження рівня холестерину в крові й профілактики атеросклерозу. Штам впроваджено на ВАТ "СБ МУР" м. Київ для отримання спеціальних продуктів харчування.

 

Кількість публікацій: 29 наукових  публікацій,в т.ч. 12 статей,  1 патент, 16 тез  доповідей.