Ви є тут

Цикл наукових праць "Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація"


Номер роботи - M 4 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Бухгалтерское отображение эколого-экономических процессов в контексте устойчивого развития: теория, методология, организация”.Замула І.В.Accounting Reflection of Ecologic and Economic Processes in the Context of Stable Development: Theory, Methodology, Organization.Zamula I.V.


Автори: Замула І.В.

Представлений Житомирським державним технологічним університетом (МОН України).

Кількість публікацій: 52 наукові праці, в т.ч. 3 колективні монографії, 30 статей.

Цикл наукових праць присвячено розвитку теорії, методології та організації бухгалтерського обліку еколого-економічних процесів на мікрорівні з метою визначення економічних важелів, які б дозволили покращити екологічну ситуацію в Україні та світі в цілому. Встановлено, що система бухгалтерського обліку спроможна сприяти побудові концепції сталого розвитку країни. Виявлено нові об’єкти бухгалтерського спостереження. Встановлено необхідність виховання користувача екологічної інформації через формування екологічної свідомості суспільства.

Цикл наукових праць має не лише науковий, але й практичний інтерес з позиції можливості удосконалення методики бухгалтерського відображення об’єктів, пов’язаних з екологічною діяльністю суб’єкта господарювання та порядку розкриття у звітності інформації про екологічну діяльність, що підтверджується відповідними документами.