Ви є тут

Цикл наукових праць "Дослідження та оптимізація фізичних властивостей плівок халькогенідів цинку та кадмію для використання у сонячній енергетиці"


Номер роботи - M 77 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ  "Исследование и оптимизация физических свойств пленок халькогенидов цинка и кадмия для использования в солнечной энергетике"Авторы:Курбатов Д.И., Косяк В.В. А series of scientific works"Research and optimization of the physical properties of the cadmium and zinc chalcogenides films for the solar power engineering application" Authors: Kurbatov D.I., Kosyak V.V.


 

Автори: Курбатов Д.І., к.ф.-м.н., Косяк В.В. к.ф.-м.н.

 

Представлений Сумським державним університетом

 

Розроблено устаткування і методики отримання плівок халькогенідів (ZnS, CdTe, ZnTe тощо) і відповідних гетеропереходів та комплексно досліджено їх структурні, оптичні, електрофізичні властивості і ансамбль точкових дефектів.

Отримано функціональні високоякісні та недорогі шари халькогенідів з визначеними фізичними характеристиками та вивчено можливості створення на їх основі ефективних плівкових сонячних перетворювачів.В результаті дослідження встановлено фізико-технологічні режими конденсації вищевказаних плівок з оптимальними експлуатаційними властивостями.

 Роботи відмічені на низці міжнародних конференцій і конкурсів за кордоном, серед найбільших успіхів – входження до фіналу міжнародного конкурсу  "Corbett Award-2009" (м. Санкт-Петербург, РФ) та отримання гранту Міністерства енергетики США у 2011 р. (м. Солт-Лейк-Сіті, США).

 

Кількість публікацій:48, в т.ч. 11 статей у реферованих виданнях.