Ви є тут

Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах: керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення"


Номер роботи - P 38 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Цикл научныхработ "Динамика пучков частиц высоких энергий в кристалических структурах: управление параметрами пучков и свойствами гамма-излучения"Авторы:А.Н. Довбня, В.Б. Ганенко, А.А. Гриненко, В.И. Касилов, Г.Д. Коваленко, Н.И.Маслов, В.Л. Мороховский, В.И. Трутень, С.П. Фомин, Б.И. Шраменко   Аseriesof the work "Dynamics of High Energy Particle Beams in Crystalline Structures: Control of Beam Parameters and Gamma-Ray PropertiesAuthors:A.N. Dovbnya, V.B. Ganenko, A.A. Greenenko, V.I. Kasilov, G.D. Kovalenko, N.I. Maslov, V.L. Morokhovskii, V.I. Truten’, S.P. Fomin, B.I. Shramenko


 

Автори:

Довбня А.М., Ганенко В.Б., Гриненко А.А., Касілов В.Й, Коваленко Г.Д.,

Маслов М.І., Мороховський В.Л., Трутень В.І., Фомін С.П., Шраменко Б.І.

 

Представлений Національним науковим центром "Харківський фізико-технічний інститут" НАН України.

 

Авторами проведено комплексні теоретико-експериментальні дослідження динаміки пучків релятивістських частинок у аморфних та кристалічних мішенях та її впливу на електродинамічні процеси у речовині.  Вікрито низку явищ та ефектів, зокрема, явище каналювання релятивістських позитронів у кристалах.

На основі отриманих фундаментальних результатів та розроблених новітніх експериментальних методик і технологій зроблено пропозиції щодо їх практичного використання, а саме, для створення джерела інтенсивного гамма-випромінення з широким спектром можливого застосування, і зокрема, при створенні джерела позитронів для лінійних суперколлайдерів нового покоління.

Запропоновано  новий стохастичний механізм повороту заряджених частинок ультрависоких енергій за допомогою зігнутих кристалів, який був успішно реалізований на прискорювачі SPSCERN  та використовувується для керування параметрами пучків на прискорювачах високих та надвисоких енергій.

Розроблено кількісну теорію впливу багатократного розсіяння на випромінення ультрарелятивістських електронів у тонкому шарі речовини - ефект Терновського-Шульги-Фоміна, що був передбачений у ХФТІ та нещодавно відкритий експериментально в CERN.

Загальний економічний ефект від впровадження роботи складає 76,3 млн.грн.

Результати  досліджень відповідають вищому світовому рівню робіт в галузі фізики взаємодії частинок високих енергій з речовиною, а за окремими напрямками  - є пріоритетними.

Наукові результати опубліковано у 182 публікаціях, в т.ч. у 3 монографіях, 167 статтях у реферованих журналах. Роботи  авторів процитовано в більш ніж 2100 статтях в наукових журналах.   Новизну технічних рішень захищено 12 авторськими свідоцтвами. За даною тематикою захищено 21 докторська та 42  кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося  в  Інституті ядерних досліджень НАН України на розширеному засіданні Наукової ради з проблем "Ядерна фізика та ядерна енергетика" при Відділенні ядерної фізики та енергетики НАН України 6 вересня 2011 року о 14.00.