Ви є тут

Цикл наукових праць "Екологічна складова національної безпеки України"


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М51

Цикл наукових праць "Екологічна складова національної безпеки України"

 

Кононенко О.Ю.

 

Київський національний університет  імені Тараса Шевченка

 

 

      9 монографій,1 навчальний посібник, 21 стаття

При проведенні досліджень уточнено сутність регіональної екологічної безпеки, її місце в системі національної безпеки, проведено оцінку чинників регіональної екологічної безпеки України. Виділено групи антропогенних та природних чинників та оцінено силу їх впливу на сучасний стан екологічної безпеки в регіонах країни. Вдосконалено методику оцінки ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Обґрунтовано заходи щодо удосконалення територіальної організації потенційно небезпечних виробництв у регіоні та розроблено пропозиції щодо удосконалення процесу управління техногенно-екологічною безпекою на основі запропонованої моделі.